Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L’objectiu de l’assignatura és dotar a l’estudiant dels coneixements teòrics i pràctics, així com dels mecanismes utilitzats pels professionals del turisme a l’hora de dissenyar un nou producte, basant-se en el profund coneixement dels ja existents i de la seva posició en un mercat altament competitiu.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ESTER NOGUER JUNCA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (35%), Anglès (10%), Francès (5%), Alemany (5%), Italià (5%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. TEMA 1. Introducció a l'oci

          1.1. Concepte d'oci

          1.2. Món clàssic grec

          1.3. Món clàssic romà

          1.4. Edat Mitjana

          1.5. Edat Moderna

          1.6. Revolució Industrial

          1.7. Segle XX

          1.8. Segle XXI

          1.9. Estímuls interns i externs

2. TEMA 2: Creació de nous productes turístics

          2.1. Concepte, finalitats i versions dels projectes

          2.2. Fases de creació d'un producte turístic (diagnòstic, diseny, implementació i avaluació)

          2.3. Estudi de casos

3. TEMA 3. Comercialització de nous productes

          3.1. Introducció a la comercialització

          3.2. Pla de comunicació

          3.3. Canals de comercialització i comunicació online

          3.4. Canals de comercialització i comunicació offline

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30 50 80
Elaboració de treballs 20 25 45
Total 50 75 125

Bibliografia

 • ANTÓN CLAVÉ, S (2005). Parques temáticos. Ariel.
 • BIGNÉ ALCAÑIZ, E.; FONT AULET, X. Y ANDREU SIMÓ, L (2000). Marketing de destinos turísticos. Análisis y estrategias de desarrollo. Esic.
 • CALLE VAQUERO, M. (2006). De la ciudad histórica como destino turístico. Ariel.
 • EJARQUE, J. (2005). Destinos turísticos de éxito: Diseño, Creación, gestión y marketing. Pirámide.
 • ELIZAGARATE, V. de. (2003). Marketing de ciudades. Pirámide.
 • FONT J. (2004). Casos de turismo cultural. Ariel.
 • IGLESIAS, J.R.; TALON, P.;GARCIA-VIANA,R. (2007). Comercialización de productos y servicios turísticos. EDITORIAL SINTESIS.
 • KOZAK, M. Y ANDREU, L. (2006). Progress in toruism marketing. Elsevier.
 • MIDDLETON, V.T.C. (2001). Marketing in travel and tourism. Heinemann.
 • PIKE, S (2009). Destination marketing: an integrated marketing communication approach. Elsevier .
 • SEATON, A.V. y BENNET, M.M. (1996). Marketing Tourism Products: Concepts, Issues, Cases. Thomson Business Press .
 • SHOEMARKER, S y LEWIS, R.C. (2007). Marketing leadership in hospitality and tourism: strategies and tactics.... Pearson.
 • DONAIRE, J.A. (2008). Turisme cultural, entre l’experiència i el ritual. Bellcaire d'Empordà: Vitel.la.
 • FERNANDO VERA, J. (coord.) (2013). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. València: Tirant Humanidades.
 • DOS SANTOS, R. J. (2005). Antropología, comunicación y turismo. Estudios y Perspectivas en Turismo, 14(4), 293-310
 • NOGUER, E. (2014). La imatge turística del Pirineu català: el cas de la Vall de Camprodon . Universitat de Girona.
 • SAN EUGENIO, J. (coord.). (2009). Manual de comunicación turística. Girona: Documenta Universitaria.
 • MCCANNELL, D. (2006). El destí del simbòlic en l’arquitectura per al turisme. Nexus (Noves polítiques per al turisme cultural: Reptes, ruptures, respostes), 35(), 30-43
 • URBAIN, J. D. (2006). Del turisme al turista, o el món inesgotable?. Nexus (Noves polítiques per al turisme cultural: Reptes, ruptures, respostes), 35(), 20
 • FUSTÉ FORNÉ F. (2015). Experiencies & Tourism. A multi destination analysis . Barcelona: Escola Universitària Formatic Barcelona.
 • VVAA (2014). Creació i comercialització de Productes Turístics. Barcelona: Escola Universitària Formatic Barcelona.
 • OTTMAN, J. (2013). Las nuevas reglas del Marketing Verde. Bogotá: Carvajal Educación S.A.S.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica 1: Les activitats d'oci al segle XXI Es valorarà el treball escrit lliurat i la presentació oral 20
Pràctica 2: Creació d'un nou producte turístic Es valorarà el treball escrit lliurat i la presentació oral

30
Prova de coneixements Prova individual 50

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA:
Es considera avaluació contínua de l’assignatura a la suma de les 3 activitats exigides (2 treballs i una proba escrita de coneixements).
Els treballs escrits i les presentacions es poden fer en català, castellà, anglès i francès.

L'assistència a classe, tot i no ser obligatòria, es valorarà positivament.

Per aprovar l'assignatura és obligatori que la mitjana de les 3 pràctiques sigui igual o superior a 5.

Per poder participar a l'avaluació contínua, cal obtenir en la proba escrita de coneixements una nota superior a 4.


AVALUACIÓ ÚNICA:
L’alumne es podrà acollir a l’avaluació única on el 100% de la nota serà un examen on entrarà tota la matèria exposada a classe i aquella que hi pugui aparèixer a la bibliografia de l’assignatura (tant la del disseny de l'assignatura com aquella facilitada pel professor a classe).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran “No Presentat” tot aquell alumne que no presenti ni les pràctiques ni realitzi la proba escrita de coneixements.

Observacions

Es recomana que l’alumne tingui present i repassi els conceptes de les assignatures a baix descrites com a “recomanades” ja que s’utilitzaran gran part d’ells. El plantejament de l’assignatura anirà encaminada a la lectura per part de l’alumnat de la bibliografia i com els coneixement adquirits es demostren a l’hora d’anar elaborant el treball.

Assignatures recomanades

 • Creació d'itineraris i viatges combinats
 • Màrqueting turístic
 • Patrimoni de les destinacions
 • Tipologies i estratègies de destinacions turístiques
 • Turisme 2.0
 • Turisme sostenible
 • Turismes alternatius