Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'assignatura té com a objectiu principal conèixer el patrimoni (cultural i natural) i els recursos patrimonials més importants de les principals destinacions turístiques del món.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTER NOGUER JUNCA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%), Francès (0%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. TEMA 1. INTRODUCCIÓ AL PATRIMONI. Conceptes bàsics i generals. Definicions i classificacions.

2. TEMA 2. EL PATRIMONI NATURAL. La natura no modificada i modificada. Els Parcs Nacionals.

3. TEMA 3. EL PATRIMONI CULTURAL MATERIAL. Patrimoni tangible. Principals moviments artístics.

4. TEMA 4. EL PATRIMONI CULTURAL INMATERIAL. Patrimoni intangible. Principals representacions socioculturals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 20 30
Exposició dels estudiants 5 10 15
Prova d'avaluació 20 35 55
Total 35 65 100

Bibliografia

 • Arias, Manuel (2002 ). La Gestión del patrimonio cultural : la transmisión de unlegado . Valladolid: Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León. Catàleg
 • Ballart Hernández, Josep (2001 ). Gestión del patrimonio cultural . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Crespi i Vallbona, Montserrat (DL 2003 ). Patrimonio cultural . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • García Hernández, María (2003 ). Turismo y conjuntos monumentales : capacidad de acogida turística y gestión de flujos de visitantes . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Gómez Borja, Miguel Ángel Mondéjar Jiménez, Juan Antonio Sevilla Sevilla, Claudia (2005 ). Gestión del turismo cultural y de ciudad . Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Catàleg
 • Intangible cultural heritage and memory = Patrimonio cultural inmaterial y memoria (2010 ). Barcelona: Institut Europeu de la Mediterrània. Catàleg
 • Mondéjar Jiménez, Juan Antonio Gómez Borja, Miguel Ángel (2009 ). Turismo cultural en ciudades Patrimonio de la Humanidad . Cuenca: Universidad de Castilla La Mancha. Catàleg
 • Munilla Cabrillana, Gloria Carreras Monfort, César (2004 ). Patrimoni cultural . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Paunero i Amigó, Xavier (2003 ). Patrimoni, turisme i desenvolupament local . Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Pladevall i Font, Antoni (1988 ). Això és Catalunya : guía del patrimoni arquitectònic (2a ed.). Barcelona: Plaza & Janés :Departament de Cultura de laGeneralitat de Catalunya. Catàleg
 • Ribagorda Serrano, Miguel (cop. 2002 ). Patrimonio cultural . Madrid: International Thomson. Catàleg
 • Santana, Agustín (2005 ). El Encuentro del turismo con el patrimonio cultural : concepciones teóricas y modelos de aplicación . Sevilla: Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español :Fundación El Monte :Asociación Andaluza de Antropología. Catàleg
 • Trifoni, Jasmina Cattaneo, Marco, 1963- (DL 2006 ). Patrimoni de la humanitat . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Fernández Fúster, Luis (1989 ). Introducción a la teoría y técnica del turismo . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Prats, Llorenç (2003). Patrimonio + turismo = ¿desarrollo?. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural PASOS, 1(2), 127-136
 • Bourdeau, Laurent (2015 ). World heritage, tourism, and identity : inscription and co-production . Farnham: Ashgate. Catàleg
 • Timothy, Dallen J (2011 ). Cultural heritage and tourism : an introduction . Bristol [etc.]: Channel View. Catàleg
 • Smith, Laurajane (2009 ). Intangible heritage . London: Routledge. Catàleg
 • Roigé, Xavier (2010 ). Constructing cultural and natural heritage : parks, museums and rural heritage . Girona: Documenta Universitaria :Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. Catàleg
 • Prats, Llorenç (1997 ). Antropología y patrimonio . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Santana, Agustín (2005 ). El Encuentro del turismo con el patrimonio cultural : concepciones teóricas y modelos de aplicación . Sevilla: Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español :Fundación El Monte :Asociación Andaluza de Antropología. Catàleg
 • Fernández Fúster, Luis (1989 ). Introducción a la teoría y técnica del turismo . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Molina, J. J.; Miranda, J. y Firmenich, M. E. (2010). Introducción al turismo. Barcelona: Astro Uno.
 • Molina, J. J. (2013). Turismos Alternativos. Barcelona: Tempore.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball individual Realització d'una activitat escrita i/o oral 30
Treball amb exposició oral Realització d'una activitat escrita i defensa oral 30
Proves de seguiment i avaluació Comprendre i assolir els coneixements relacionats amb l'assignatura 40

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA
Es considera avaluació contínua de l'assignatura a la suma de les classes expositives per part del professor, la presentació dels treballs en les dates fixades, així com les exposicions orals i proves d'avaluació corresponents a l'assignatura. Les exposicions orals són obligatòries, en cas de no assistir i que no es pugui justificar per escrit l'absència per motius laborals, de malaltia o personals, es rebaixarà un punt per sessió.

AVALUACIÓ ÚNICA
L'alumne es podrà acollir a l'avaluació única on el 100% de la nota resultarà d'un examen on entrarà tota la temàtica exposada a classe i aquella que hi pugui aparèixer a la bibliografia de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Manca de lliurament d'algun dels treballs escrits i presentació oral del mateix, o no realitzar algunes de les proves d'avaluació i seguiment.

Assignatures recomanades

 • Dimensió socio-cultural del turisme
 • Dimensió territorial del turisme
 • Gestió de béns culturals
 • Gestió de béns naturals
 • Gestió de recursos turístics
 • Gestió del patrimoni cultural
 • Gestió del turisme urbà
 • Història de l'Art
 • Interpretació patrimonial del turisme
 • Patrimoni natural
 • Patrimoni turístic de Catalunya
 • Patrimoni turístic d'Espanya