Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Assignatura on el seu principal objectiu és posar de rellevància aquells tipus de turisme que es poden fer a les diferents destinacions turístiques, així com conèixer els organismes que s’encarreguen de planificar la seva estratègia turística. Igualment important seran els coneixements de geografia tant política com física on es troben aquestes destinacions turístiques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTER NOGUER JUNCA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (35%), Anglès (10%), Francès (5%), Alemany (5%), Italià (5%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. TEMA 1: Geografia turística mundial

          1.1. Definició, agents i components de la destinació turística

          1.2. Les regions turístiques segons OMT

          1.3. Europa

          1.4. Àmèrica

          1.5. Àfrica

          1.6. Àsia

          1.7. Oceania

2. TEMA 2: La planificació turística

          2.1. Concepte, objectius i agents implicats

          2.2. Evolució històrica de la planificació turística a Catalunya

          2.3. Nivells de planificació turística

          2.4. Policy makers de Catalunya

          2.5. Períodes de planificació turística

          2.6. Fases del procés de la planificació turística

3. TEMA 3: Impactes de la planificació turística

          3.1. Capacitat de càrrega

          3.2. Turismofòbia

          3.3. Gentrificació

          3.4. Estudi de cas: Barcelona

          3.5. Estudi de cas: Venècia (documental El Síndrome de Venecia)

4. TEMA 4: Estudis de cas

          4.1. Ecotaxa balear

          4.2. Barcelona World

          4.3. Carta de Paisatge de la Vall de Camprodon

          4.4. Construccions postmodernes

          4.5. Transports sostenibles

          4.6. Agrupacions europees de cooperació territorial

          4.7. Itineraris culturals europeus

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 45 105 150
Total 45 105 150

Bibliografia

 • Antón Clavé, Salvador (2005). Planificación territorial del turismo . UOC.
 • Anton, S. (1997). Article: Reestructuración hotelera en destinos turísticos consolidados . Barcelona: Papers de turisme nº27.
 • Blasco Peris, Albert (2006). Tipologías turísticas : un análisis de las distintas modalidades turísticas. Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona .
 • Departament d'innovació universitats i empresa (2005). Pla estratègic de Turisme a Catalunya: 2005-2010. Recuperat , a http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio
 • López i Palomeque, Francesc (1997). Análisis territorial del turismo : una nueva geografía del turismo. Barcelona: Ariel.
 • Lozato-Giotart, Jean-Pierre (1991). Mediterráneo y turismo . Barcelona: Masson.
 • Ministerio de industria, turismo y comercio (2010). Pla del turisme espanyol horitzó 2020. Recuperat , a http://www.mityc.es
 • DONAIRE, J.A. (2008). Turisme cultural, entre l’experiència i el ritual. Bellcaire d'Empordà: Vitel.la.
 • NOGUER, E. (2014). La imatge turística del Pirineu català: el cas de la Vall de Camprodon . Universitat de Girona.
 • FERNANDO VERA, J. (coord.) (2011). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. València: Tirant Humanidades.
 • Vera, J.F. (2012). Renovación y reestructuración de destinos turísticos en áreas costeras : marco d. València: Universitat de València.
 • MOLINA, J.J. (2015). Turismos alternativos. S.L. CIMS 97.
 • MOLINA, J.J. (2010). Práctica termal y orígenes del termalismo en la Cataluña contemporanea. S.L ASTRO UNO.
 • VVAA (2014). Experiencies & Tourism. A multi destination analysis . Barcelona: Escola Universitària Formatic Barcelona.
 • Garcia Palacios, C. (2012). La gestión del turismo en el ámbito de las comunidades indígenas. Barcelona: Escola Universitària Formatic Barcelona.
 • VVAA (2015). Turisme d’Interior i de Muntanya. Barcelona: Escola Universitària Formatic Barcelona.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat 1: Elaboració portfolio de mapes Es valorarà la informació plasmada (obligatòria i complementària) 20
Activitat 3: Redacció d'un pla estratègic de turisme Es valorarà el treball escrit lliurat i la presentació oral 30
Activitat 3: Prova de coneixements Activitat escrita indivual 50

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA:
Es considera avaluació contínua de l’assignatura a la suma de les 3 activitats exigides (2 treballs i una proba escrita de coneixements).
Els treballs escrits i les presentacions es poden fer en català, castellà, anglès i francès.

L'assistència a classe, tot i no ser obligatòria, es valorarà positivament.

Per aprovar l'assignatura és obligatori que la mitjana de les 3 pràctiques sigui igual o superior a 5.

Per poder participar a l'avaluació contínua, cal obtenir en la proba escrita de coneixements una nota superior a 4.


AVALUACIÓ ÚNICA:
L’alumne es podrà acollir a l’avaluació única on el 100% de la nota serà un examen on entrarà tota la matèria exposada a classe i aquella que hi pugui aparèixer a la bibliografia de l’assignatura (tant la del disseny de l'assignatura com aquella facilitada pel professor a classe).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran “No Presentat” tot aquell alumne que no presenti ni el treball, ni la exposició ni es presenti a l’examen.

Observacions

Es recomana a l’alumne que revisi prèviament els coneixements en geografia adquirits al llarg de la seva vida estudiantil i que tingui present tant Atles com qualsevol aplicació informàtica on pugui repassar aquests conceptes.

Assignatures recomanades

 • Dimensió econòmica del mercat turístic
 • Dimensió socio-cultural del turisme
 • Dimensió territorial del turisme
 • Màrqueting turístic
 • Patrimoni de les destinacions
 • Tècniques informàtiques i comunicatives