Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Aquesta assignatura posa en pràctica l'habilitat de cerca d'informació aplicada a la confecció d'un treball sobre ua temàtica relacionada amb el món del turisme actual. L'alumne hi practicarà vocabulari i recursos expressius propis del nivell B1.2
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Projecte de treball en anglès Temàtica de l'activitat: "Current issues in tourism"

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 25 25
Classes pràctiques 32 0 32
Prova d'avaluació 18 0 18
Total 50 25 75

Bibliografia

  • Walker, R & Harding, K (2007). Tourism 2. Oxford University Press.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comprensió oral 20% Comprensió del vocabulari específic i dels recursos expressius emprats 20
Comprensió escrita i expressió escrita 40% Comprensió i domini del vocabulari específic i dels recursos expressius emprats adequadament. 40
Expressió oral 40% Domini del vocabulari específic i dels recursos expressius adequats 40

Qualificació


Comprensió oral 20%
Comprensió i expressió escrita 40%
Expressió oral 40%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne/a que no segueixi l'avaluació continuada i que no es presenti a l'examen de recuperació de juny rebrà la qualificació de "No presentat".