Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Màrqueting turístic
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA MARIA ALVADO TEIXIDO  / JOAQUIN RAFAEL GARCIA-LAVERNIA GIL
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (10%), Francès (5%), Italià (5%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. Tema 1: Introducció al màrqueting

2. Tema 2: L’entorn del màrqueting turístic i el mercat

3. Tema 3. Naturalesa del públic objectiu.

4. Tema 4: Variable del màrqueting mix: el producte

5. Tema 5: Variable del màrqueting mix: el preu

6. Tema 6: Variable del màrqueting mix: la distribució

7. Tema 7: Variable del màrqueting mix: la comunicació

8. Tema 8: Variables incontrolables del màrqueting-mix.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 52 64
Classes expositives 35 35 70
Prova d'avaluació 1 15 16
Total 48 102 150

Bibliografia

 • Aguiló Pérez,E.; Valdés Peláez, L.; Ruiz Vega, A.V. (1996). Turismo y promoción de destinos turísticos: implicaciones empresariales. Oviedo: Universidad de Oviedo. Colección Cursos de verano. Vol.6.
 • Alcázar Martínez, B. (2002). Los canales de distribución en el sector turístico.. ESIC Editorial.
 • Bigné, J.E.; Font, X.; Andreu, L. (2000). Marketing de destinos turísticos: análisis y estrategias de desarrollo.. ESIC Editorial.
 • Borja Solé, L.; Casanovas Plá, J.A.; Bosch Camprubí, R. (2002). El consumidor turístico. ESIC Editorial. Col. Consumo.
 • Boullon, R. (2004). Marketing turístico: una perspectiva desde la planificación.. Ediciones Turisticas. Temas de turismo.
 • Bravo, C. (2013). Marketing de Guerrilla para emprendedores valientes (1ª). Madrid: La Esfera de los Libros.
 • GREPAT (Grup de Recerca) (2014). Creació i Comercialització de Productes Turístics. Barcelona: Escola Universitària Formatic Barcelona.
 • Holiday, R. (2014). El futuro del social media y la publicidad. Madrid: Anaya Multimedia.
 • Kotler, P; Bowen, J; Makens, J.C. (2004). Marketing para turismo. Pearson Educación.
 • Lenderman, M. i Sánchez, R. (2008). Marketing Experiencial. La revolución de las marcas (1ª). Pozuelo de Alarcón (Madrid): ESIC.
 • Marketing turístico (2008). Publicaciones Vértice.
 • Merino, Mª J., Yagüez, E. (et al.) (2012). Nuevas tendencias en investigación y marketing. Pozuelo de Alarcón (Madrid): ESIC.
 • Ramírez Cavassa, C. (2006). Marketing turístico. Editorial Trillas Sa De Cv. Colección de empresa y turismo Serie Trillas turismo.
 • Rufín Moreno, R. i Medina Molina, C. (2012). Marketing Público. Pozuelo de Alarcón (Madrid): ESIC.
 • Serra Cantallops, A. (2005). Marketing turístico. Pirámide. Colección "Marketing sectorial".

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball en grup (diferenciant les parts assolides per cada membre) sobre epígraf per indicació del professor o tema proposat amb el desenvolupament del màrqueting. Exposició i defensa. Treball en grup (diferenciant les parts assolides per cada membre) sobre epígraf per indicació del professor o tema proposat amb el desenvolupament del màrqueting. Exposició i defensa. 30
Examen de conceptes i competències. Examen de conceptes i competències. 30
Examen final de tota la matèria Examen de la totalitat de la matèria. 40

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA
Es considera avaluació contínua de l’assignatura la suma de les classes expositives i la presentació de treballs individuals i en grup i les proves avaluatòries.

La NO assistència a les dates determinades (s'informarà l'alumne amb un temps d'antelació) per a la presentació i/o exposició de treballs individuals o en grup i a les proves avaluatòries comportarà l'impediment de l'alumne d'avaluar-se mitjançant el sistema d'avaluació contínua. TOTES les activitats són obligatòries i imprescindibles per a l’avaluació contínua. Per tant, és INDISPENSABLE per aprovar l'assignatura la realització de TOTES les activitats avaluadores. L'avaluació continuada quedarà incompleta si no es fan totes les activitats, per la qual cosa l'alumne haurà de qualificar l'assignatura en base a l'avaluació única.

NO es tindrà en compte en la nota final l'assistència a clase.

L’alumne podrà acollir-se al procediment d’avaluació única si la qualificació de l'avaluació contínua és inferior a 5, o si decideix no seguir l’avaluació contínua. Els alumnes que no puguin / vulguin seguir el sistema d'avaluació continuada hauran de fer avaluació ÚNICA per tal de ser qualificats de l'assignatura.


AVALUACIÓ ÚNICA
L’alumne es podrà acollir a l’avaluació única on el 100% de la nota serà un examen on entrarà tota la temàtica exposada a classe i aquella que pugui aparèixer a la bibliografia de l’assignatura (tant de la fitxa de l’estudiant com aquella facilitada al llarg de les classes).

QUALIFICACIÓ FINAL
L'assignatura es considera suspesa si la nota final de l'avaluació continuada o única és inferior a 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
NO PRESENTAT
Obtindrà una qualificació de ‘No presentat’ aquell alumne que no faci cap de les activitats avaluatòries previstes durant el curs.

Observacions

.