Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Es basa en el coneixement de la persona dins el context de la salut i la malaltia i de les seves necessitats bàsiques, l’atenció del esser amb patologia tant mèdica com traumàtica i la realització i atenció bàsica en les emergències sanitàries. Necessitats d'oxigenació. Necessitats de mantenir íntegra la pell. Necessitat d'eliminació. Necessitat de moure i mantenir la postura adequada. Mesures de protecció (higiene hospitalària). Guies d'actuació davant emergències.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANDREA FUENTE VIDAL  / FRANCISCO HILARION UNDA SOLANO
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Comunicar-se de mode efectiu i clar
 • Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 • Resoldre problemes
 • Tenir capacitat de gestió d'informació
 • Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
 • Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
 • Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 • Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida.
 • Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concrets.
 • Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
 • Saber organitzar i planificar el treball propi i els estudis ulteriors.
 • Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.
 • Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. Introduction of lecturer and students. Subject plan. Person-centered care. Patient rights and duties. Communication with patient and family. Communication with staff. Teamwork

2. Oxygenation. Vital signs. ICU. First Aids: assessment. Urgencies. Shocks.Types of emergency situations (respiratory distress/asthma, etc). Cardiovascular care. Cardiopulmonary resuscitation.

3. Workshop 1: first aids (cardiopulmonary resuscitation)

4. Drugs administration. Evaluation and skin care. Wounds: assessment and treatment (healing). Hemorrhages. Skin injuries. Burns.

5. Pressure and vascular ulcers. Vascular bandage. Nutrition. Healthy diet. Specific diets for common diseases. Enteral and parenteral nutrition.

6. Trauma injuries. Bandages for trauma injuries. Tapping.

7. Workshop 2: bandages/tapping.

8. Body balance. Falls and risk of falls. Assessment tools.

9. Prevention of falls.

10. Mobility assessment. Immobility syndrome. Early mobilization.

11. Incontinence: assessment and treatment.

12. Protection measures. Hospital hygiene. Ergonomics. Prevention of job-related injuries. Back school exercises.

13. Ergonomics and prevention of injuries for physiotherapists. Patient mobilization techniques: standing, walking and other transfers.

14. Workshop 3: patient mobilizations (transfers). Back school exercises.

15. Practical exam.

16. Final Theoretical Exam. Final course evaluation.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 10 20
Classes expositives 24 30 54
Classes participatives 3 0 3
Elaboració de treballs 0 20 20
Prova d'avaluació 2 0 2
Tutories 1 0 1
Total 40 60 100

Bibliografia

 • Kenyon K, Kenyon J (2009). The Physiotherapist's Pocketbook: Essential Facts at Your Fingertips (2). Churchill Livingstone.
 • Hindle A, Coates A. (2011). Nursing Care of Older People. . Oxford University Press.
 • McDonagh D, Zideman D (2015). The IOC Manual of Emergency Sports Medicine. Wiley-Blackwell.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Evidence-based basic health care Not presented or presented after deadline = 0 points
Sufficient = 2.5 points
Good/excellent = 5 points
25
Practical Lessons No attendance = 0 points
Attendance = 5 points
15
Practical Test Practical evaluation about the practice lessons.
Simulation on real situations/cases will be performed by pairs
30
Theoretical Test Multiple choice questions and short answer questions. 30

Qualificació

Assignatures recomanades

 • Anatomia I
 • Anatomia II
 • Fisiologia