Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
L’assignatura proporciona a l’alumnat les eines que han de possibilitar-li un anàlisi acurat del context per tal de dissenyar programes i serveis d’AF i esport. L’anàlisi requereix recollir informació rellevant, interpretar correctament aquesta informació, dissenyar un programa i finalment tenir capacitat per avaluar-lo. L’assignatura proporciona una metodologia d’intervenció professional que permet adaptar la realitat a les necessitats i oportunitats del context.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Adrian Martin Lopez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Adrian Martin Lopez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE PROJECTES 1.1. Concepte de pla estratègic i projecte 1.2. Tipus de projectes 1.3. Direcció de projectes 1.4. Cicle de vida d’un projecte 1.5. Èxit del projecte

2. INTEGRACIÓ DEL PROJECTE 2.1. Constitució del projecte 2.2. Pla de gestió

3. ABAST 3.1. Definició de l’abast 3.2. Planificació de l’abast 3.2.1. Planificació de l’abast 3.3. Les funcions de màrqueting 3.3.1. Concepte de màrqueting 3.3.2. Segmentació 3.3.3. Posicionament 3.3.4. El pla de màrqueting

4. TEMPS 4.1. Definició de les activitats 4.2. Establiment de les seqüències 4.3. Establiment dels recursos 4.4. Estimació de la duració 4.5. Desenvolupament del cronograma, diagrames i histogrames

5. QUALITAT 5.1. Planificació de la qualitat 5.2. Realitzar el control de qualitat

6. COMUNICACIÓ 6.1. Difusió del projecte

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 13,50 57,00 6,00 76,50
Elaboració individual de treballs 6,50 31,00 0 37,50
Prova d'avaluació 1,00 12,00 0 13,00
Sessió expositiva 9,00 5,00 9,00 23,00
Total 30,00 105,00 15,00 150

Bibliografia

 • Ander-Egg, A. (1989). Introducción a la planificación. Buenos Aires: Humanitas.
 • Gan, F. (1996). Manual de programas. Desarrollo de Recursos Humanos. Barcelona: Apostrofe.
 • García Ferrando, Manuel (DL 1990 ). Aspectos sociales del deporte : una reflexión sociológica. Madrid: Alianza :Consejo Superior de Deportes. Catàleg
 • Heinemann, K. (1998). Introducción a la economía del deporte. Badalona: Paidotribo.
 • Jonson, G. i Scholes, K. (1999). Dirección estratégica. New Jersey: Prentice Hall.
 • Kotler, P. (1997). Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall.
 • Mestre, J.A. (1997). Planificiación deportiva. Barcelona: Inde.
 • Paris, F. (1996). La planificación estratégica en las organizaciones deportivas. Barcelona: Paidotribo.
 • Robins, S. (1996). Comportamiento organizacional. Teoría y práctica. New Jersey: Prentice Hall.
 • Slack, T. (1997). Understanding Sport Organizations. The Application of Organization Theory. Champain: Human Kinetics.
 • Triadó, X. (1996). El Marketing en la gestión deportiva. Barcelona: Colección Gestión Deportiva.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Casos pràctics i exercicis Consisteix en la resolució de casos pràctics i exercicis exposats a classe. Aquest apartat no és recuperable. 10 No
AVC2: Disseny d'un projecte Disseny i elaboració d'un projecte. Aquest treball es realitzarà en grup i s'ha d'obtenir un 5 com a mínim per aprovar i fer mitjana amb la resta d'activitats. Aquest apartat és recuperable. 30
AVC3: Examen parcial 1 Es podrà realitzar mitjana a partir de 4,5. Aquest apartat és recuperable. 30
AVC4: Examen parcial 2 Es podrà realitzar mitjana a partir de 4,5. Aquest apartat és recuperable. 30

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

Avaluació contínua (només pot optar l'alumnat que hagi assistit al 80% de les sessions pràctiques):
AVC1. Casos pràctics i exercicis: 10% (fa mitjana sigui quina sigui la nota). No es pot recuperar.
AVC2. Disseny d'un projecte: 30% (s'haurà d'aprovar amb un 5 i realitzar una tutoria com a mínim per ser avaluat). Es podran recuperar cadascuna de les entregues.
AVC3. Examen parcial 1 de continguts teòrico-pràctics: 30%. S'haurà d'obtenir una nota mínima de 4,5.
AVC4. Examen parcial 2 de continguts teòrico-pràctics: 30%. S'haurà d'obtenir una nota mínima de 4,5.

És imprescindible que la mitjana obtinguda dels dos parcials (AVC3 i AVC4) sigui igual o superior a 5. En cas de suspendre un o els dos exàmens es podrà recuperar únicament la part suspesa.

L'assignatura s'aprova amb un 5.

Avaluació final:
- En el cas que es suspengui un o els dos parcials (AVC3 i AVC4) s'haurà de recuperar únicament l'apartat suspès a l'examen final. S'haurà d'obtenir un 4,5 com a mínim de cadascun dels parcials per fer mitjana. És imprescindible que la mitjana obtinguda dels dos parcials sigui igual o superior a 5, per fer mitja amb la resta de notes (AVC1 i AVC2).
- L'alumnat que suspengui l'apartat AVC2 s'haurà de presentar a l'examen final del 100%. Per aprovar haurà d'obtenir un 5 com a mínim.
- L'alumnat que no assisteixi al 80% de les sessions pràctiques haurà de realitzar l'examen final del 100%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta de dues activitats:

- Examen de continguts teòrico-pràctics (60%). Aquesta activitat s'ha de superar obligatòriament amb una nota mínima de 5. En el cas de suspendre es podrà recuperar.
- Disseny d'un projecte (40%). Aquest treball es realitzarà individualment i s'haurà d'aprovar amb un 5. En el cas de suspendre es podrà recuperar i només podrà optar a una nota màxima de 5.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

- Aprovar AVC2 amb un 5.
- Obtenir una nota mínima de 4,5 dels exàmens (AVC3 i AVC4) i que la mitjana obtinguda dels dos parcials (AVC3 i AVC4) sigui igual o superior a 5.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s'utilitzarà el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1. Conèixer els elements d’anàlisi d’una situació d’àmbit esportiu específic des d’un punt de vista de la gestió.
OA2. Desenvolupar una metodologia pròpia per a l’anàlisi, diagnòstic i concreció de projectes adaptats a situacions d’àmbits esportius específics.
OA3. Elaborar un projecte esportiu incorporant totes les fases del cicles de vida.
OA4. Conèixer l’àmbit de la gestió de manera global i posteriorment de manera més analítica per àrees funcionals.
OA5. Identificar i analitzar el sistema organitzacional de l’esport.
OA6. Aprendre els fonaments del màrqueting esportiu.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i l’anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
AVC1- Casos pràctics i exercicis. L'entrega es realitzarà a través del moodle (10%).
AVC2- Disseny d'un projecte. L'entrega es realitzarà a través del moodle i el seguiment del treball de manera virtual (30%).
AVC3 i AVC4- Exàmens parcials. Es realitzaran virtualment (60%).

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL es realitzarà de manera virtual.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'examen de continguts teòric-pràctics es realitzaran de manera virtual.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.