Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
L'assignatura Teoria de l'Entrenament II té la seva base en l'assignatura de segon curs Teoria de l'Entrenament I. En el cas d'aquesta assignatura de tercer curs es progressa fonamentalment cap a l'adquisició de coneixement en els àmbits de la planificació i la programació de l'entrenament esporitu.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Jonatan Galan Carracedo
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Jonatan Galan Carracedo
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar, dissenyar, avaluar i controlar el procés d'entrenament esportiu.

Continguts

1. Contextualització – Fonaments de la teoria de l’entrenament en el rendiment esportiu. 1.1 Estat de forma 1.2 La càrrega d’entrenament

2. La programació dels continguts amb major repercussió metabòlica i estructural a nivell musculo-esquelètic. 2.1. La resistència cardiovascular. 2.1.1. Introducció a la programació de la resistència cardiovascular 2.1.2. Orientacions d’especificitat segons objectius de la competició 2.2. La força muscular 2.2.1. Introducció a la programació de la força muscular 2.2.2. Orientacions d’especificitat segons objectius de la competició 2.3. Entrenament concurrent de força i resistència.

3. Planificació en els esports de prestació. 3.1. Components de la planificació. 3.2. La periodització de Matveev 3.3. El disseny de blocs (Verkhoshanski) 3.4. Els macrocicles integrats 3.5. El disseny ATR 3.6. Evolució d’aquests models de planificació

4. Les qualitats coordinatives. Metodologia de treball.

5. Planificació de l'entrenament en edat prepuberal i puberal. Consideracions generals. 5.1. Edat biològica – edat cronològica 5.1.1. Conceptualització 5.1.2. Càlcul edat madurativa 5.1.3. Efectes edat relativa 5.2. Efectes maduració 5.2.1. Incidència lesiva i factors de risc 5.2.2. Diferencies entre gènere 5.3. Especialització primerenca – models entrenament a llarg termini 5.4. Continguts i capacitats 5.4.1. Entrenament neuromuscular integrat 5.4.2. Habilitats motrius (bàsiques i específiques)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 35,00 0 38,00
Elaboració individual de treballs 6,00 15,00 0 21,00
Prova d'avaluació 4,00 40,00 0 44,00
Sessió expositiva 11,00 5,00 11,00 27,00
Sessió pràctica 10,00 10,00 0 20,00
Total 34,00 105,00 11,00 150

Bibliografia

 • BOMPA, T.O. (1999). Periodization. Theory and Methodology of Training. (4th edition. ). Champaign: ILL.: Human Kinetics.
 • BOMPA, T.O. (1993). Periodization of strength training.. Ontario: Veritas Publishing.
 • ELLIOTT, B. (1998). Training in sport. Applying Sports Science.. London: Wiley Sons.
 • KOMI, P.V. (1992). Strength and power in sport.. Oxford: Blackwell.
 • MCARDLE, W.D., KATCH, F.I., KATCH, V.L. (2000). Exercise Physiology. Energy Nutrition and Human Performance.. Philadelphia: Lea & Febiger.
 • MORROW, J.R., JACKSON, A.W., DISCH, J.G., MOOD, D.P. (2000). Measurement and Evaluation in Human Performance (2nd ed). Champaign: ILL.: Human Kinetics.
 • SIFF, M.S., VERKHOSHANSKY, Y.V. (2004). Superentrenamiento (2ª ed). Badalon: Paidotribo.
 • WILMORE, J., COSTILL, D. (1999). Physiology of sport and exercise. . Champaign: ILL.: Human Kinetics.
 • ZATSIORSKY, V.M. (1995). Science and practice of strength training.. Champaign: ILL.: Human Kinetics.
 • BOSCO, C. (2000). La fuerza muscular. Aspectos metodológicos.. Barcelona: INDE.
 • COMETTÍ, G. (1998). La pliometría.. INDE: Barcelona.
 • GARCÍA MANSO, J.M., NAVARRO, M., RUIZ, J.A. (1996). Bases teóricas del entrenamiento del entrenamiento deportivo. Madrid: Gymnos.
 • GARCÍA MANSO, J.M., NAVARRO, M., RUIZ CABALLERO, J.A. (1996). Planificación del entrenamiento deportivo.. Madrid: Gymnos.
 • GROSSER, M., STARISCHKA, S. (1988). Principios de entrenamiento deportivo.. Barcelona: Martínez Roca.
 • MANNO, R. (1991). Fundamentos del entrenamiento deportivo.. Barcelona: Paidotribo.
 • MATVEYEV, L.P. (1977). Periodización del Entrenamiento Deportivo. . Madrid: INEF Madrid.
 • MEINEL, K, SCHNABEL, G. (1987). Teoría del movimiento.. Buenos Aires: Stadium.
 • PLATONOV, V.N. (1991). La adaptación en el deporte. Barcelona: Paidotribo.
 • Solé J. (2008). Teoría del entrenamiento deportivo. Libro de ejercicios.. Rellinars, Barcelona: Dicropat Sport.
 • Solé J. (2006). Planificación del entrenamiento deportivo. Libro de ejercicios.. Rellinars, Barcelona: Sicropat Sport.
 • TOUS, J. (1999). Nuevas tendencias en fuerza y musculación.. Barcelona: Ergo.
 • WEINECK, J. (1988). Entrenamiento Optimo. . Barcelona: Hispano Europea.
 • Issurin V,. (2012). Entrenamiento Deportivo. Periodización en bloques. (1). Paidotribo.
 • Muika, I (2012). Endurance Training. Science and Practice. Iñigo Mujika.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Examen parcial 1 de continguts teòrics
Prova que avalua els continguts desenvolupats a les classes teòriques, a les classes pràctiques i a l'exposició d'exercicis propis de la matèria. 30
AVC2: Examen parcial 2 de continguts teòrics Prova que avalua els continguts desenvolupats a les classes teòriques, a les classes pràctiques i a l'exposició d'exercicis propis de la matèria. 30
AVC3: Projectes associats al contingut de l'assignatura

Planificar i executar un programa d'entrenament d'un esport de prestació. A continuació es presenten les parts del treball:
1.Característiques de l’esport.
2.Característiques de l’esportista.
3.Calendari de competicions.
4.Planificació de la càrrega d’entrenament.
5. Control de la càrrega.
6. Conclusions
30 No
AVC4: Exàmens d'articles científics
Consistirà en respostes múltiples amb una única resposta considerada correcta. 10 No

Qualificació

El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTINUADA (Només pot optar l'alumnat que hagi assistit al 80% de les sessions pràctiques):
- És necessari obtenir un mínim de 4,5 en cadascun dels exàmens parcials (AVC1 i AVC2), per tal de poder fer promig amb la resta d'exàmens. És necessari aprovar amb un 5 el sumatori de parcials per a poder fer promig de la nota.
- Les activitats d'avaluació AVC3 i AVC4 no són recuperables. Per tant, fan mitjana amb la resta d'activitats (AVC1 i AVC2) sigui quina sigui la nota.

AVALUACIÓ FINAL:
- L'estudiant que no ha assistit al 80% de les classes pràctiques haurà de realitzar un examen final del 100%.
- L'estudiant que no aprovi els exàmens parcials (AVC1 i AVC2) els podrà recuperar en avaluació final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta de les següents activitats:

- Examen parcial 1 de contingut teòric (30%) | S'haurà d'obtenir una qualificació mínima de 4,5 per fer mitjana. Activitat recuperable.
- Examen parcial 2 de contingut teòric (30%) | S'haurà d'obtenir una qualificació mínima de 4,5 per fer mitjana. Activitat recuperable.
- Projectes associats als contingut de l'assignatura (30%) | S'hauran d'entregar el dia de l'examen i farà mitjana sigui quina sigui la nota obtinguda. Aquestes activitats no són recuperables.
- Examen d’article científic (10%) | Examen tipus test d’article científic relacionat amb el contingut de l’assignatura. Farà mitjana sigui quina sigui la nota obtinguda. L'activitat no és recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

És imprescindible obtenir una qualificació mínima de 4,5 dels parcials (AVC1 i AVC2) per fer mitjana. És necessari aprovar amb un 5 el sumatori de parcials per a poder fer promig de la nota.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de l'assignatura són:
1.- Ampliar el coneixement sobre el concepte i anàlisi de la càrrega d'entrenament.
2.- Aprofundir en el treball de les capacitats motrius com a qualitats de caire metabòlic: força i resistència.
3.- Conèixer les qualitats amb component neuronal i la seva metodologia de treball.
4.- Saber planificar el treball a llarg termini d'un esportista.
5.- Inciar-se en la programació dels continguts de les qualitats físiques dins de la planificació de l'esportista
6.- Aprofundir en la planificació i programació especialment en esports de prestació.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Kinesiologia i biomecànica del moviment
 • Teoria de l'entrenament 1

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial:
L'exposició teòrica de continguts i les sessions pràctiques es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament:
L'exposició teòrica de continguts i les sessions pràctiques es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
AVC1: Examen parcial 1 de contingut teòric. Es realitzarà virtualment (30%)
AVC2: Examen parcial 2 de contingut teòric. Es realitzarà virtualment (30%) S'haurà d'obtenir una qualificació mínima
AVC3: Projectes associats als contingut de l'assignatura. Les entregues es realitzaran a través del moodle i el seguiment dels treballs de manera virtual (30%).
AVC4: Exàmens d’articles científics. Es realitzaran virtualment (10%)

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL es realitzarà de manera virtual.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que els exàmens parcials, l'examen d'article i l'entrega dels projectes es realitzaran de manera virtual.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.