Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Al llarg de la carrera l'alumnat cursarà 3 assignatures d'entrenament. En aquesta primera assignatura, es pretén que l'alumnat entengui els fonaments de la teoria de l'entrenament, així com les adaptacions que l'organització i execució d'exercici física provoca en els diferents sistemes orgànics. L'alumnat finalitzarà l'assignatura organitzant càrregues de treball per tal d'aconseguir objectius de millora per a situacions no complexes.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Marc Quintana Recasens
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Marc Quintana Recasens
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar, dissenyar, avaluar i controlar el procés d'entrenament esportiu.

Continguts

1. Generalitats de la teoria de l’entrenament esportiu. 1.1.Contextualització. 1.2. L’activitat física i l’esport.

2. Les qualitats físiques de l’ésser humà. 2.1. Conceptualització de les qualitats físiques 2.2. Classificació de les qualitats físiques 2.3. Introducció a les capacitats físiques condicionals 2.4. Introducció a les capacitats coordinatives

3. Entrenament de la força. 3.1. Contextualització: Bases neurofisiològiques 3.2. Les diferents expressions de la força muscular 3.3. Metodologia i equipament de l’entrenament de la força 3.4. Valoració funcional de la força

4. Flexibilitat i mobilitat 4.1. Conceptualització 4.2. Classificació dels estiraments 4.3. Metodologia de l’entrenament 4.4. Valoració de la mobilitat

5. Entrenament de la resistència. 5.1. Fonaments bàsics i classificació de resistència 5.2. Manifestacions de la resistència 5.3. Metodologia de l’entrenament de la resistència 5.4. Entrenament predominant de la resistència aeròbica 5.5. Entrenament predominant de la resistència anaeròbica làctica 5.6. Valoració funcional de la resistència

6. La velocitat. 6.1 Concepte 6.2 Manifestacions 6.3 Metodologia d'entrenament 6.4 Agilitat. 6.4.1 Els canvis de direcció 6.5 Mètodes de valoració i control

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 15,00 0 21,00
Lectura / comentari de textos 2,00 50,00 0 52,00
Prova d'avaluació 5,00 40,00 0 45,00
Sessió expositiva 11,00 0 11,00 22,00
Sessió pràctica 10,00 0 0 10,00
Total 34,00 105,00 11,00 150

Bibliografia

 • Anderson B. (2010). Estirándose. Barcelona: RBA libros.
 • Baechle, R. (2008). Essentials of strength training and conditioning (3a). Champaign: Human Kinetics.
 • Bompa, T.O. (2007). Periodización. Teoria y metodología del entrenamiento deportivo. Barcelona: Hispano Europea.
 • Bompa, TO. (2005). Entrenamiento para jóvenes deportistas . Barcelona: Hispano Europea.
 • Bosch, F (2015). Strength training and coordination: an integrative approach. Rotterdam: 2010 Publishers.
 • Cometti, G. (2007). Los métodos modernos de la musculación. Barcelona: Paidotribo.
 • Clark, M., & Lucett, S. (2010). NASM essentials of corrective exercise training. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Chu, D. A., & Myer, G. (2013). Plyometrics. Human Kinetics..
 • Delavier, F., & Gundill, M. (2012). Musculación. El método Delavier. Madrid: HISPANO EUROPEA..
 • Esnault M. (2000). Streching: Estiramientos de las cadenas musculares (2a). Barcelona: Masson.
 • Faigenbaum, A., & Westcott, W. (2009). Youth Strength Training: Programs for Health, Fitness, and Sport.. Human Kinetics..
 • Gamble, P. (2013). Strength and conditioning for team sports: sport-specific physical preparation f. New York: Routledge.
 • García Manso, J.M.; Navarro, M. i Ruíz, J.A. (1996). Planificación del entrenamiento deportivo. Madrid: Gymnos.
 • García Manso, J.M. (1999). Alto rendimiento. La adaptación y la excelencia deportiva. Madrid: Gymnos.
 • García Manso, J.M.; Navarro, M. i Ruíz, J.A. (1996). Bases teóricas del entrenamiento deportivo. Madrid: Gymnos.
 • González Badillo, J.J., Sánchez Medina, L., Pareja Blanco, F., & Rodríguez Rosel (2017). La velocidad de ejecución como referencia para la programación, control y evalua. Ergotech.
 • Grosser, M. i Starischka, S. (1988). Principios de entrenamiento deportivo. Barcelona: Martínez Roca.
 • Grosser, M.; Bruggeman, P. i Zintl, F. (1989). Alto Rendimiento Deportivo. Barcelona: Martínez Roca.
 • Harre, D. (1987). Teoría del enrenamiento deportivo. Buenos Aires: Stadium.
 • Hawley J, Burke L. (2000). Rendimiento deportivo máximo: estrategias para el entrenamiento y la nutrición. Barcelona: Paidotribo.
 • Iñigo Mujika (2012). Endurance Training: Science and Practice.. Iñigo Mujika.
 • Issurin V (2011). ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. Periodización en bloques. Barcelona: Paidotribo.
 • Kovacs M (2010). Dynamic streching. Ullysses Press.
 • Manno, R. (1991). Fundamentos del entrenamiento deportivo. Barcelona: Paidotribo.
 • Matveev, L.P. (1991). Fundamentos del entrenamiento deportivo. Barcelona: Paidotribo.
 • Meinel, K. i Schnabel, G. (2004). Teoría del movimiento (2ª edició). Buenos Aires : Stadium.
 • McArdle, W.D.; Katch, F.I. i Katch, V.L. (2010). Exercise Physiology. Energy Nutrition and Human Performance. Philadelphia: Lippincott williams & wilkins.
 • Nacleiro, F. (2010). Entrenamiento deportivo. Fundamentos y aplicaciones en diferentes deportes. Madrid: Panamericana.
 • Navarro, F. (1998). La resistencia. Entrenamiento y planificación. Madrid: Gymnos.
 • Navarro, F. i Rivas, A. (2001). Planificación y organización del entrenamiento. Madrid: Gymnos.
 • Platonov, V.N. (1991). La adaptación en el deporte. Barcelona: Paidotribo.
 • Platonov, V.N. (1988). El Entrenamiento Deportivo. Teoría y metodología. Barcelona: Paidotribo.
 • Richard Schmidt, Tim Lee (2011). Motor Control and Learning. A Behavioral Emphasis.. Human Kinetics..
 • Stiff MC, Verkhoshanky Y. (2004). Superentrenamiento. Barcelona: Paidotribo.
 • Solé, J. (2008). Fundamentos del entrenamiento deportivo. Libro de ejercicios. Barcelona: Sicrospat.
 • Solé J. (2006). Planificación del entrenamiento deportivo: libro de ejercicios. Barcelona: Sicropat Sport.
 • Tous, J. (1999). Nuevas tendencias en fuerza y musculación. Barcelona: Ergo.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Examen parcial 1 de contingut teòric S'haurà d'obtenir una qualificació mínima de 4,5 per fer mitjana. 30
AVC2: Examen parcial 2 de contingut teòric S'haurà d'obtenir una qualificació mínima de 4,5 per fer mitjana. 30
AVC3: Projectes associats als contingut de l'assignatura. Farà mitjana sigui quina sigui la nota obtinguda. Aquestes activitats no són recuperables. 30 No
AVC4: Exàmens d’articles científics Exàmens tipus test d’articles científics relacionats amb el contingut de l’assignatura. Farà mitjana sigui quina sigui la nota obtinguda. Les activitats no són recuperables. 10 No

Qualificació

El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

AVALUACIÓ CONTINUADA (Només pot optar l'alumnat que hagi assistit al 80% de les sessions pràctiques):
- És necessari obtenir un mínim de 4,5 en cadascun dels exàmens parcials (AVC1 i AVC2), per tal de poder fer promig amb la resta d'exàmens. És necessari aprovar amb un 5 el sumatori de parcials per a poder fer promig de la nota.
- Les activitats d'avaluació AVC3 i AVC4 no són recuperables. Per tant, fan mitjana amb la resta d'activitats (AVC1 i AVC2) sigui quina sigui la nota.

AVALUACIÓ FINAL:
- L'estudiant que no ha assistit al 80% de les classes pràctiques haurà de realitzar un examen final del 100%.
- L'estudiant que no aprovi els exàmens parcials (AVC1 i AVC2) els podrà recuperar en avaluació final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta de les següents activitats:

- Examen parcial 1 de contingut teòric (30%) | S'haurà d'obtenir una qualificació mínima de 4,5 per fer mitjana. Activitat recuperable.
- Examen parcial 2 de contingut teòric (30%) | S'haurà d'obtenir una qualificació mínima de 4,5 per fer mitjana. Activitat recuperable.
- Projectes associats als contingut de l'assignatura (30%) | S'hauran d'entregar el dia de l'examen i farà mitjana sigui quina sigui la nota obtinguda. Aquestes activitats no són recuperables.
- Examen d’article científic (10%) | Examen tipus test d’article científic relacionat amb el contingut de l’assignatura. Farà mitjana sigui quina sigui la nota obtinguda. L'activitat no és recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

És imprescindible obtenir una qualificació mínima de 4,5 dels parcials (AVC1 i AVC2) per fer mitjana. És necessari aprovar amb un 5 el sumatori de parcials per a poder fer promig de la nota.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1.- Entendre els fonaments de la teoria de l’entrenament com a àrea de coneixement, incidint especialment en la comprensió, estudi i aplicació dels principis que la regeixen.
OA2.- Adquirir un vocabulari específic de la matèria, entenent què signifiquen les càrregues d’entrenament i com es produeixen les adaptacions desitjades en l’organisme
OA3.- Conèixer les adaptacions que l’organització y execució de l’exercici físic provoca en els diferents sistemes orgànics
OA4.- Conèixer les qualitats físiques de l’ésser humà, incidint en l’estudi d’aquelles més relacionades amb un major component motriu
OA5.- Saber organitzar, segons situacions no complexes, les càrregues de treball per tal d’aconseguir els objectius que es determinin

Assignatures recomanades

 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Prescripció d'exercici físic per la salut
 • Readaptació a l'esforç
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i les sessions pràctiques es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i les sessions pràctiques es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
AVC1: Examen parcial 1 de contingut teòric. Es realitzarà virtualment (30%)
AVC2: Examen parcial 2 de contingut teòric. Es realitzarà virtualment (30%) S'haurà d'obtenir una qualificació mínima
AVC3: Projectes associats als contingut de l'assignatura. Les entregues es realitzaran a través del moodle i el seguiment dels treballs de manera virtual (30%).
AVC4: Exàmens d’articles científics. Es realitzaran virtualment (10%)

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL es realitzarà de manera virtual.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que els exàmens parcials es realitzaran de manera virtual.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.