Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Estrucurada a partir de 4 subassignatures: Tàctica Les relacions de cooperació i d'oposició són claus per entendre els esports col·lectius d'invasió. En aquesta assignatura s'incidirà en els conceptes bàsics relatius a l'organització i desenvolupament d'aquests esports i en la pràctica i assimilació dels models comprensius d'iniciació als esports col·lectius. Bàsquet Els esports col·lectius formen part del contingut curricular de l'àrea d'Educació Física a l'ESO i al batxillerat. En aquest curs es presenten els elements tècnic, tàctics i reglamentàris del bàsquet. Es proposaran diferents activitats per la creació de tasques, avaluació i seqüenciació aplicades al context real. Amb l'objectiu que l'alumnat adquireixi uns coneixements procedimentals, declaratius i estratègics que li permetin ser competent en l'ensenyament del bàsquet a nivell d'iniciació i educació secundària. Futbol El futbol és l’esport col•lectiu més practicat a la nostra societat És indiscutible que el futbol d’alt nivell és un fenomen sociocultural, a la vegada que és un magnífic instrument educatiu pels joves esportistes. En aquest bloc teòric-pràctic d’iniciació al futbol, es treballarà perquè els estudiants adquireixin conceptes, habilitats i destreses específiques per tal d’afrontar la resolució de situacions real de joc i alhora, poder ser competents a nivell d’iniciació en l’ensenyament del futbol. Handbol Aquest curs es presenten els fonaments reglamentaris, tècnics, tàctics i estratègics de l'handbol i del joc reduït, el minihandbol. Es proposen també les etapes del procés d'iniciació a l'handbol: des que la pilota és el centre d'atenció fins a l'inici del joc estructurat. Per a cadascuna de les etapes es defineixen els objectius específics, els continguts tècnics, tàctics i estratègics que l'estructuren i les pautes i recomanacions metodològiques per assolir-los.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Josep Espar Moya  / Pere Gratacos Boix  / Anna Jodar Portas  / Albert Peris Gubau  / Ricard Pradas Casas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Anual
Professorat:
Josep Espar Moya  / Pere Gratacos Boix  / Anna Jodar Portas  / Albert Peris Gubau  / Ricard Pradas Casas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. TÀCTICA C.1- Introducció als esports d’equip: Definició; Lògica interna dels esports d’equip; Elements comuns dels esports d’equip; Classificació; Conceptes bàsics: Estratègia, Tàctica i Tècnica. C.2- Organització jeràrquica de la Tàctica: Principis Tàctics; Tàctica Col·lectiva: Sistemes de joc, tàctica grupal, mitjans bàsics de la tàctica col·lectiva; Tàctica Individual: Percepció, Presa de decisions; Tècnica: Eficàcia de la resposta motriu. C.3- Models d'ensenyament de la Tàctica: Models comprensius; Model Integrat; Aprenentatge Implícit; Models ecològics; Constraints-led approach i Nonlinear pedagogy C.4- Estratègies didàctiques i metodològiques: Jocs reduïts/Small Sided Games (SSG), Construcció de Tasques d'Aprenentatge, Intervenció de l'Entrenador/a.

2. BÀSQUET C1.- El bàsquet C1.1- Origen. C1.2- Reglamentació bàsica i simbologia. C2.- Accions tècnico-tàctiques C2.1- Reconeixement Característiques principals de cada acció C2.2- Reconeixement de criteris d'èxit i de correcció C3.- Disseny de tasques C3.1 - Creació de tasques adequades a l'objectiu C3.2 - Progressió de tasques C3.3 - Adequació dels elements tècnic-tàctics a la tasca C4.- Metodologia i estils d'ensenyament-aprenentatge C4.1- Corrents metodològiques imperants C4.2- Àmbit d'aplicació i metodologia C4.4- Principis metodològics C5.- Desenvolupament de la sessió C5.1 - Parts de la sessió C5.2 - Progressió de tasques dins la sessió C5.3 - Característiques de la sessió adaptades al context C6.- Seqüenciació de continguts C6.1- Desenvolupament de continguts dirigits a una UD de bàsquet C6.2- Utilització del programa Excel per la seqüenciació de continguts C7.- Avaluació C7.1- Creació i pràctica d'activitats d'avaluació C7.2- Creació i pràctica d'instruments d'avaluació

3. FUTBOL C1 .- El futbol C1.1 Història i evolució del futbol. El futbol actual. C1.2 Evolució de les regles i del joc fins als nostres dies. C1.3 El reglament del futbol. C2 .- El futbol com esport col•lectiu C2.1 Característiques del joc. C2.2 Classificació convencional de les edats . Les diferents edats en el futbol segons la RFEF. C2.3 Models d’ensenyament del futbol : futbol a 5, a 7 i a 11 C3 .- El procés d’ensenyament- aprenentatge del futbol C3.1 Els models d’intervenció en la iniciació del futbol : pedagogia analítica i pedagogia global C3.2 Elements a tenir en compte en el futbol : tàctica, tècnica, preparació física i psicologia. C3.3 Aspectes o fonaments bàsics del futbol: Procés ofensiu, procés defensiu, sistemes de joc, organització del joc C4 .- Organització del joc en el futbol C4.1 La tècnica o models d’execució C4.2 Classificació de la tècnica : Tècnica individual i tècnica col•lectiva C4.3 Tècnica del porter : tècnica individual i tècnica col•lectiva. C5 .- Habilitats i destreses específiques del futbol C5.1 Accions importants en la tècnica individual : Conducció ( manejar ), passada i recepció ( control ), driblatge, tir C6 .- Errors més freqüents en la iniciació al futbol C6.1 Identificació dels errors més freqüents en les accions tècniques . C6.2 Solucions C7 .- Exercicis i jocs d’iniciació C7.1 Metodologia del treball tècnic C7.2 Progressions pedagògiques. C7.3 Factors a tenir en compte en la planificació de l’entrenament tècnic.

4. HANDBOL C1.- L'handbol: característiques i reglament C1.1 - L'handbol: un esport de col·laboració/oposició C1.2 - Els elements bàsics del reglament de l'handbol C1.3 - La simbologia de l'handbol C2.- El minihandbol C2.1 - Característiques generals C2.2 - Principals qüestions reglamentàries C3.- El procés d'iniciació a l'handbol C3.1 – Introducció i metodologia C3.2 – Les etapes d'iniciació a l'handbol: des que la pilota és el centre d'atenció fins al joc intencional C3.3 - Criteris i eines de selecció, avaluació i control de tasques en el procés d’ensenyament-aprenentatge de l'handbol

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 37,50 50,50 0 88,00
Elaboració individual de treballs 12,00 41,00 0 53,00
Exposició dels estudiants 8,50 12,00 0 20,50
Lectura / comentari de textos 2,00 10,00 0 12,00
Prova d'avaluació 7,00 43,50 0 50,50
Sessió participativa 10,00 6,00 0 16,00
Simulacions 8,00 25,00 0 33,00
Treball en equip 5,00 22,00 0 27,00
Total 90,00 210,00 0 300

Bibliografia

 • Antón, J.L. (1990). Balonmano. Fundamentos y etapas de aprendizaje. Madrid: Gymnos.
 • Baker J., & Côté, J. (2003). Sport-Specific Practice and the Development of Expert Decision-Making. Journal of Applied Sport Psychology, 15(),
 • Bárcenas, D. i Román, J.D. (1991). Balonmano. Técnica y metodología. Barcelona: Gymnos.
 • Bayer, C. (1987). Técnica de balonmano. La formación del jugador. Barcelona: Hispano Europea.
 • Daza, G. i González, C. (1997). Handbol?... Quina passada!. Barcelona: Federació Catalana d'Handbol.
 • Daza, G. i González, C. (1998). Passa i vine a jugar a Mini-Handbol!. Barcelona: Federació Catalana d'Handbol.
 • Espar, X. (1996). Iniciació a l'handbol. Vol. I. "60 sessions pràctiques". Barcelona: Federació Catalana d'Handbol.
 • Espar, X.; Martínez, M. i Escoda, J. (1998). Monitor bàsic d'handbol. Text del curs de monitor català d'handbol. Barcelona: Federació Catalana d'Handbol.
 • Lasierra, G.; Ponz, J.M. i De Andrés, F. (1992). 1013 ejercicios y juegos aplicados al balonmano. Vol. I. Fundamentos y ejerc.... Barcelona: Paidotribo.
 • Lasierra, G.; Ponz, J.M. i De Andrés, F. (1992). 1013 ejercicios y juegos aplicados al Balonmano. Vol II. Sistemas de juego y .... Barcelona: Paidotribo.
 • Castejón, J. (Coord) (2003). Iniciación deportiva: la enseñanza y el aprendizaje comprensivo en el deporte. Wanceulen editorial deportiva.
 • Gréhaigne, J.F., Godbout, P., & Bouthier, D. (1999). The foundations of tactics and strategy in team sports. Journal of Teaching in Physical Education, 18(), 159-174
 • Gréhaine, J.F., Richard, J.F., & Griffin, L. (2005). Teaching and learning team sports and games. RoutledgeFalmer.
 • Griffin, L.L. & Butler, J.I. (Eds) (2005). Teaching Games for Understanding: theory, research, and practice . Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Lago, C., & Martín Acero, R. (2000). Deportes de equipo. Comprender la complejidad para elevar el rendimiento.. Barcelona: Inde.
 • López Ros, V. i Castejón, J. (2005). L’ensenyament integrat tècnicotàctic dels esports en edat escolar. Explicació i . Apunts, 79(), 40-48
 • López-Ros,V., Castejón-Oliva, F.J., Bouthier, D., & Llobet-Martí, B. (2015). Modelos para una enseñanza comprensiva del deporte. Espacios comunes para el enc. Ágora pra la Educación Física y el Deporte, 17(1), 45-60
 • López Ros, V., & Sargatal, J. (Eds.) (2011). La táctica individual en los deportes de equipo.. Càtedra d’EF i esports. UdG..
 • López Ros, V., & Sargatal, J. (Eds.) (2010). La táctica deportiva y la toma de decisiones. Càtedra d’EF i esports. UdG..
 • López-Ros, V., & Sargatal, J.(Eds.) (2018). La acción técnica deportiva y su entrenamiento. Girona: Documenta Universitas.
 • Memmert, D., & Harvey, S. (2010). Identification of non-specific tactical tasks in invasion games. Physical Education and Sport Pedagogy, 15(),
 • Memmert, D. (2015). Teaching tactical creativity in sport. London: Routledge.
 • Miller, A. (2015). Games Centered Approaches in Teaching Children & Adolescents: Systematic Review . Journal of Teaching in Physical Education, 34(),
 • Pérez Feito, J.M. i Oliveros Álvarez, M. (2018). Fundamentos del balonmano. Etapas de aprendizaje, fundamentos técnicos y tácticos, entrenamiento de porteros, balonmano playa . Madrid: Tutor.
 • Ruiz, L.M. & Arruza, J. (2005). El proceso de toma de decisiones en el deporte. Clave de la eficiencia i el rend. Paidos.
 • Riera, J (1995). Estratègia, tàctica i tècnica esportives. Apunts, 39(), 45-56
 • Pinaud, P., & Díez, E. (2009). Percepción y creatividad en el proceso de aprendizaje del balonmano. Barcelona: Stonberg.
 • Williams, A.M., & Jackson, R.C. (2019). Anticipation and decision making in sport. London: Routledge.
 • Alvarez del Villar, C. (1985). La preparación física del fútbol basada en el atletismo. Madrid: Gymnos.
 • Ardà, T. i Casal, C. (2003). Metodologia de la enseñanza del fútbol. Barcelona: Paidotribo.
 • Corbeau, J. (1990). De la escuela....a las asociaciones deportivas. Lleida: Agonos.
 • Erlagen, J. W. (1994). El entrenamiento físico del futbolista ( I i II ). Barcelona: Paidotribo.
 • Fradua, L. (1999). La visión del juego en el futbolista. Barcelona: Paidotribo.
 • Frattarola, C. i Sans, A. (2000). Entrenamiento en el fútbol base. Barcelona: Paidotribo.
 • Jimenez, F.J. (2001). El entrenador en la iniciación al fútbol. Training Fútbol, (67), 38-45
 • Lago, C. (2003). La enseñanza del fútbol en la edad escolar. Sevilla: Wanceulen.
 • Martinez, C. i Nieto, T. (1982). Fútbol. Teoria y pràctica de la tècnica individual. Madrid: Esteban Sanz.
 • Segura, J. (2001). 1009 Ejercicios y Juegos de fútbol. Barcelona: Paidotribo.
 • Vazquez, S. (1983). Fútbol base: La técnica aplicada a diversos niveles. Madrid: Esteban Sanz.
 • Wein, H. (1995). Fútbol a la medida del niño. Madrid: CEDIF.
 • Wein, H. (1999). Fútbol a la medida del adolescente. Sevilla: CEDIFA.
 • Whitehead, N. i Malcolm, C. (2001). Entrenamiento de fútbol. Juegos, adiestramientos y prácticas. Barcelona: Paidotribo.
 • Futbolon. Recuperat , a www.futbolon.com
 • Entrenadores. Recuperat , a www.entrenadores.info/
 • Entrenador online. Recuperat , a www.entrenadoronline.com.ar/home.html
 • Inicia. Recuperat , a www.inicia.es/de/entrenador/
 • Futsal web. Recuperat , a www.usuarios.lycos.es/futsalweb/
 • Expert football. Recuperat , a www.expertfootball.com/es/
 • Futbol base. Recuperat , a www.futbolbase.com
 • Ab futbol. Recuperat , a www.abfutbol.com
 • Futbol preparadores fisicos. Recuperat , a www.futbolpreparadoresfisicos.com
 • Casamichana, D., San Román,J.,Calleja J., i Castellano J. (2015). Los juegos reducidos en el entrenamiento del fútbol. (Primera Edició). Futbol de libro.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Disseny i pràctica d’una tasca per entrenar un contingut de l'assignatura. (Tàctica) Disseny i execució d’un grup de tasques per ensenyar, entrenar i avaluar un principi tàctic ofensiu o defensiu.
-15% Contingut teòric.
-10% Exposició i pràctica.
6,25 No
AVC2: Gravar un partit d'un esport de situació per analitzar-lo posteriorment. (Tàctica) Anàlisi d’un principi tàctic d’un esport de situació i realització d’un vídeo anàlisi de 4’.
Compartir aquest vídeo a la plataforma youtube.
3,75 No
AVC3: Examen de continguts teòrics i pràctics. (Tàctica) Prova per avaluar els coneixements teòrics i resoldre algun cas pràctic. 15
AVC4: Examen de continguts teòrics i pràctics (futbol) Prova en la qual s'avaluarà els continguts teòrics i pràctics impartits a classe. 13,75
AVC5: Elaboració de treball (Futbol) Treball relacionat amb el contingut de futbol d'iniciació. Aquest apartat és recuperable. 7,5
AVC6: Disseny i pràctica d'una tasca (Futbol) Disseny i execució d'un grup de tasques per ensenyar i entrenar. No recuperable. 3,75 No
AVC7: Treball unitat didàctica (bàsquet) Creació d'una unitat didàctica de bàsquet per a secundària (40%). 10 No
AVC8: Seguiment de les entregues (bàsquet) Seguiment, entrega i presentació pràctica de diferents tasques relacionades amb la unitat didàctica (10%) 2,5 No
AVC9: Exàmen de resolució del cas pràctic (bàsquet) És un examen en el que es valorarà el contingut teòrico-pràctic a través de la resolució de diferents casos. 12,5
AVC10: Examen d'avaluació continuada (handbol) Contestar preguntes de caire teòric i pràctic sobre els continguts de l'assignatura, a partir de l'exposat, debatut i dut a terme a classe i de la lectura de textos i articles de referència. 12,5
AVC11: Disseny de tasques (handbol) Dissenyar tasques adreçades a l'assoliment dels objectius de les etapes d'iniciació a l'handbol, en grup (recuperable amb condicions: la nota màxima que es podrà obtenir a la recuperació és 5). 8,75
AVC12: Posada en pràctica de tasques (handbol) Portar a la pràctica una o dues tasques dissenyades a l'AVC12 i fer-ne una anàlisi i valoració crítiques. 3,75 No

Qualificació

El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

En cadascuna de les subassignatures cal assistir al 80% de les sessions presencials, per poder optar a l'avaluació continuada.

És imprescindible aprovar cada una de les subassignatures per a poder fer la mitjana de la nota. També es farà mitjana en el cas que només una de les assignatures s'hagi suspès amb un 4 o més (però serà imprescindible que la mitjana surti aprovada).

Cadascuna de les subassignatures seran aprovades si es supera amb un 5 o més. En cas de no superar alguna de les parts que es consideri en cada subassignatura, l'alumnat es pot presentar a l'avaluació final per recuperar només la part suspesa.

Tàctica:
Les condicions de les activitats d'avaluació continuada seran explicades amb detall a principi de curs. A l'avaluació final la nota màxima a la qual es podrà optar és de 9. Com en el cas de l'avaluació continuada, se n'exposaran les condicions a principi de curs.

Futbol:
Les condicions de les activitats d'avaluació continuada seran explicades amb detall a principi de curs. A l'avaluació final la nota màxima a la qual es podrà optar és de 8,5. Com en el cas de l'avaluació continuada, se n'exposaran les condicions a principi de curs.

Bàsquet:
Les condicions de les activitats d'avaluació continuada seran explicades amb detall a principi de curs. A l'avaluació final la nota màxima a la qual es podrà optar és de 9. Com en el cas de l'avaluació continuada, se n'exposaran les condicions a principi de curs.

Handbol:
Les condicions de les activitats d'avaluació continuada seran explicades amb detall a principi de curs.
L'avaluació final constarà de dues activitats equivalents, cadascuna, a l'avaluació dels continguts de l'AVC10 (12,5%) i l'avaluació dels continguts de l'AVC11 (8,75%). No es podrà dur a terme cap activitat equivalent a l'AVC12 (3,75%), donat que implica presencialitat obligatòriament. En el global de l'assignatura, doncs, amb aquest format d'avaluació la nota màxima a la qual es podrà optar és de 8,5. Com en el cas de l'avaluació continuada, se n'exposaran les condicions a principi de curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

Tàctica:
AVU1. Disseny i pràctica d’una tasca per entrenar un principi tàctic = 6,25%
AVU2. Gravar un partit d'un esport de situació per analitzar-lo posteriorment = 3,75%
AVU3. Examen de continguts teòrics i pràctics = 15%

Futbol:
AVU4. Examen de continguts teòrics i pràctics (futbol) = 13,75 %
AVU5. Elaboració de treball (futbol) = 7,5 %
AVU6. Disseny i pràctica d'una tasca (futbol) = 3,75 %

Bàsquet:
Per a l'avaluació única l'alumne haurà de realitzar la AVU7 en format individual (10%) i caldrà que realitzi la AVU9 en el qual entraran continguts teòrics i pràctics referents a la AVU9. Aquest examen tindrà un valor total de 15% i serà indispensable treure un 5.0 a l'examen per poder fer mitjana amb la AVU7. La nota mínima per fer mitjana en la AVU7 serà de 4.0. Per aprovar l'assignatura caldrà que el total de totes les avaluacions sigui igual o superior a 5.0.

- AVU7. Treball individual d'una unitat didàctica = 10%
- AVU9. Examen de resolució del cas pràctic amb preguntes referents a les sessions pràctiques = 15%

Handbol:
- AVU10.Examen d'avaluació única (handbol) (12,5%): avaluació dels continguts de l'AVC10 i l'AVC11.
Aquesta activitat s'ha de superar obligatòriament amb una nota mínima de 5. En cas contrari, encara que la nota global de les activitats d'avaluació sigui superior a 5, la nota final de la subassignatura serà de suspès. És a dir, per aprovar la subassignatura s'ha d'aprovar obligatòriament aquesta activitat d'avaluació.
- AVU11. Disseny de tasques (handbol) (8,75%): avaluació dels continguts de l'AVC11.
En aquest cas, aquesta activitat es farà individualment.
- AVU12.Posada en pràctica de tasques (3,75%): avaluació dels continguts de l'AVC12
Per poder ser avaluat/da d'aquesta activitat, l'alumne/a haurà de desenvolupar-la obligatòriament en una sessió pràctica presencial.
Les condicions de les activitats d'avaluació única seran explicades amb detall a principi de curs.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

És imprescindible aprovar cada una de les subassignatures per a poder fer la mitjana de la nota. També es farà mitjana en el cas que només una de les assignatures s'hagi suspès amb un 4 o més (però serà imprescindible que la mitjana surti aprovada).

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de cada una de les assignatrues són els que s'apunten a continuació:
TÀCTICA
OA1.- Entendre i saber utilitzar correctament els conceptes bàsics relacionats amb la tàctica dels esports col•lectius
OA2.- Conèixer els principis tàctics dels esports col•lectius i identificar-los en la pràctica de diversos esports.
OA3.- Dissenyar i dirigir exercicis i activitats d’entrenament de la tàctica individual i col•lectiva dels esports col•lectius
OA4.- Conèixer i utilitzar els models tàctics comprensius d’iniciació als esports col·lectius
OA5.- Analitzar i comentar articles acadèmics relacionats amb la tàctica dels esports col•lectius
OA6.- Demostrar iniciativa i interès en la pròpia formació en relació als continguts de l’assignatura.
OA7.- Utilitzar noves tecnologies per difondre coneixement relacionat amb la competència tàctica.

BÀSQUET
OA1.- Conèixer l'origen històric del bàsquet i la seva evolució, així com el seu reglament bàsic, la simbologia i la nomenclatura bàsica.
OA2.- Adquirir un coneixement procedimental, declaratiu i estratègic dels elements tecnicotàctics bàsics de l'bàsquet, tant ofensius com defensius.
OA3.- Analitzar els avantatges i inconvenients de les diferents corrents metodològiques en l'ensenyament del bàsquet, en l'etapa d'iniciació.
OA4.- Adequar els objectius, el disseny, la progressió i avaluació de tasques als elements tècnic-tàctics del bàsquet.
OA5.- Comprendre la importància de contextualitzar (situació real de joc) l'aprenentatge per desenvolupar la capacitat tàctica i dominar els criteris que les defineixen per dissenyar situacions i contextos de pràctica que proporcionin un aprenentatge comprensiu, significatiu.
OA6.- Elaborar una seqüenciació de continguts dinàmica vinculada als elements tècnic-tàctics del bàsquet mitjançant fulls de càlcul.
OA7.- Elaborar unitats didàctiques que facilitin l'adquisició d'un coneixement procedimental, declaratiu i estratègic dels elements tècnic-tàctics bàsics del bàsquet.

FUTBOL
OA1 .- Conèixer l’origen històric del futbol i la seva evolució amb els conseqüents canvis
OA2.- Dominar els aspectes reglamentaris més rellevants així com la terminologia i el vocabulari bàsic d’aquest esport.
OA3.- Analitzar l’estructura global del futbol per tal d’identificar els fonaments bàsics de la tècnica, la tàctica i l’estratègia.
AO4 .- Conèixer i dominar els diferents corrents pedagògics en l’ensenyament del futbol en l’etapa d’iniciació
AO5.- Aplicar la metodologia específica per a desenvolupar sessions d’aprenentatge del futbol segons el nivell i la edat dels nens.
AO6 .- Conèixer els diferents factors de progressió per tal de desenvolupar exercicis , activitats i jocs d’aprenentatge de futbol.
AO8 .- Diagnosticar errors en la realització dels elements tècnics, tàctics i estratègics bàsics del futbol en l’etapa d’iniciació.
AO7 .- Reconèixer la diferència entre el futbol educatiu i el futbol de rendiment.

HANDBOL
OA1.- Assolir els coneixements per atendre la promoció i la iniciació de l’handbol en els diferents àmbits professionals.
OA2.- Conèixer el procés d’iniciació a l’handbol en el pla de la formació bàsica i la seva metodologia d’aplicació.
OA3.- Adquirir els conceptes bàsics de reglament i els fonaments tècnics i tàctics de l’handbol per desenvolupar un procés d’iniciació a l’handbol.
OA4.- Dirigir un grup d’iniciació en handbol i avaluar el seu procés d’aprenentatge.
OA5.- Identificar els objectius i continguts de cadascuna de les etapes d’iniciació a l’handbol i saber crear activitats per assolir-los i avaluar-los.
OA6.- Conèixer la simbologia i representació gràfica de les accions del joc.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Esports aquàtics
 • Esports d'adversari
 • Esports d'equip 2
 • Esports individuals
 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Principis didàctics de l'activitat física i l'esport

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial:
L'exposició teòrica i pràctica dels continguts es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES i a les instal·lacions esportives.

Escenari IV. Confinament:
L'exposició teòrica i pràctica dels continguts es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb les següents adaptacions.

TÀCTICA:
Avaluació continuada:
AVC1: Disseny i pràctica d’una tasca per entrenar un contingut de l'assignatura | Es manté el mateix format de treball amb entrega a través del moodle.
AVC2: Gravar un partit d'un esport de situació per analitzar-lo posteriorment | Es manté el mateix format de treball amb entrega a través del moodle.
AVC3: Examen de continguts teòrics i pràctics | L'examen es realitzarà de manera virtual.

FUTBOL
Avaluació continuada:
AVC4: Examen de continguts teòrics i pràctics | L'examen es realitzarà de manera virtual.
AVC5: Elaboració de treball | Es manté el mateix format de treball amb entrega a través del moodle.
AVC6: Disseny i pràctica d'una tasca | | Es manté el mateix format de treball amb entrega a través del moodle.

BÀSQUET:
Avaluació continuada:
AVC7: Treball d'una UD | L'entrega es realitzarà a través del moodle.
AVC8: Seguiment de les entregues | L'entrega es realitzarà a través del moodle i el seguiment de manera virtual.
AVC9: Examen de resolució del cas pràctic (bàsquet) | L'examen es realitzarà de manera virtual.

HANDBOL:
Avaluació continuada:
AVC10. Examen d'avaluació continuada | L'examen es realitzarà de manera virtual.
AVC11. Disseny de tasques | L'entrega es realitzarà a través del moodle i el seguiment de manera virtual.
AVC12. Portada a la pràctica de tasques | Donat que aquesta activitat d'avaluació parteix de la posada en pràctica de tasques, i en la situació de confinament no serà possible, es buscarà una forma alternativa virtual d'exposició la qual haurà de ser, igualment, analitzada amb arguments i valorada críticament de cara a l'avaluació. Com en el disseny inicial, per poder ser avaluat/da d'aquesta activitat serà obligatòria l'assistència a totes les sessions d'avaluació.

Avaluació final:
Les activitats i criteris d'avaluació es mantenen, però es desenvolupen en format no presencial.

Avaluació única:
Les activitats i criteris d'avaluació es mantenen, però es desenvolupen en format no presencial.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.