Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Programar l’ensenyament en el sistema educatiu suposa sistematitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge per assegurar que aquest sigui d’allò més coherent amb els objectius educatius que es pretenen. Aquest procés requereix una presa de decisions constant per tal de determinar els objectius, els continguts, les metodologies, les activitats i les avaluacions que definiran la pràctica educativa. L’assignatura està plantejada per a què l’alumnat adquireixi,coneixements declaratius, procedimentals i actitudinals al respecte d’aquest procés.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Raquel Font Llado
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Raquel Font Llado
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Observar i analitzar el procés d'aprenentatge motor humà.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físic- esportives i recreatives.

Continguts

1. . La programació. 1.1. Definició i funcions de la programació 1.2. Fases de la programació 1.3. Factors que intervenen en la programació 1.3.1. Factors bàsics: professors, alumnes, contingut 1.3.2. Factors determinants: context de centre, context curricular 1.3.3. Factors de decisió: objectius, continguts, metodologia, criteris d’avaluació

2. . La programació d’etapa 2.1. Concreció de les competències bàsiques per a l’àrea 2.2. Redacció dels objectius de curs en clau competencial 2.3. Desenvolupament i seqüenciació dels continguts en els diferents cursos 2.4. Redacció de la tendència metodològica 2.5. Els criteris d’avaluació 2.6. Seqüenciació i temporalització de les unitats de programació

3. . La programació d’aula 3.1. Elaboració de les unitats didàctiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 21,00 40,00 0 61,00
Elaboració individual de treballs 3,00 2,00 0 5,00
Lectura / comentari de textos 0 8,00 0 8,00
Prova d'avaluació 2,00 15,00 0 17,00
Seminaris 1,00 23,50 0 24,50
Sessió expositiva 7,00 7,00 6,50 20,50
Sessió participativa 8,00 2,00 4,00 14,00
Total 42,00 97,50 10,50 150

Bibliografia

 • Jarauta Borrasca, Beatriz Imbernón, Francesc Álvarez Méndez, Juan Manuel (2012 ). Pensando en el futuro de la educación : una nueva escuelapara el siglo XXII . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Arnold, J.P. (1991). Educación Física, movimiento y currículum. Madrid: Morata.
 • Blázquez, D. (2006). La gestión de la clase en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Blázquez, D. i Sebastiani, E. (2009). Enseñar por competencias en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Busquets, D.; Ballús, E.; Cabré, M. i Fontanet, A. (2005). La construcció de les relacions interpersonals en l'actual context escolar. Revista Catalana de pedagogia, (3), 183-195
 • Delors, J. (1996). Educació: hi ha un tresor amagat a dins. Barcelona: UNESCO.
 • Florence, J.; Brunelle, J. i Carlier, G. (2000). Enseñar Educación Física en Secundaria. Motivación, organización y control. Barcelona: Inde.
 • Fraile, A. (Coord.) (2004). Didáctica de la Educación Física. Una perspectiva crítica y transversal. Madrid: Biblioteca Nueva.
 • Giné,N. i Parcerisa, A. (Coord.) (2003). Planificación y análisis de la pràctica educativa. Barcelona: Graó.
 • Heesen, Berrie (2004 ). Pequeños, pero valientes : [Filosofía para niños] . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Lleixà, T. (2003). Educación física hoy. Realidad y cambio curricular. Barcelona: ICE-HORSORI.
 • McLaren, Peter (2008 ). Pedagogía crítica : de qué hablamos, dónde estamos . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Lleixà Arribas, Teresa González Arévalo, Carles (2010 ). Educación física : investigación, innovación y buenas prácticas . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Morin, E. (2002). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Barcelona: Paidós.
 • Perrenoud, Philippe (2012 ). Cuando la escuela pretende preparar para la vida : ¿desarrollar competencias o enseñar otros saberes? . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Pradas i Casas, Ricard (DL 2012 ). L'Organització de l'activitat conjunta i el pensament del professorat sobre l'acció docent en educació física escolar. [Girona]: Universitat de Girona. Recuperat 08-07-2014, a http://www.tdx.cat/handle/10803/84060 Catàleg
 • Ramos, L. i Del Villar, F. (2005). La enseñanza de la Educación Física. Madrid: Síntesis.
 • Sarramona, Jaume (DL 2005 ). Debate sobre la educación . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Seners, P. (2001). La lección de Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Siedentop, Daryl (1998 ). Aprender a enseñar la educación física . Barcelona: INDE. Catàleg
 • Soler, S.; Prat, M.; Juncà, A. i Tirado, M.A. (2007). Esport i societat: una mirada crítica. Vic: Eumo.
 • Viciana, J. (2002). Planificar en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Viciana, J.; Salinas, F. i Lozano, L. (2006). La planificación de la sesión de Educación Física: tipos de sesiones y ejemplos. Lecturas: Educación Física y Deporte,, . Recuperat , a www.efdeportes.com/efd97/planif.htm
 • Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC). Recuperat , a www.xtec.es

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Programació d'etapa Activitat grupal. Recuperable fins a la suficiècnia (màxim un 5) 40
AVC2:Defensa UD Activitat grupal. No recuperable 10 No
AVC3: Reflexió crítica Activitat individual. Activitat d'excel·lència. Cal fer 4 entregues amb un resultat superior a 7 per poder continuar amb l'activitat fins al final. Es pot aprovar l'assignatura sense haver entregat aquesta activitat o quedant-ne exclós per tenir menys d'un 7. 10 No
AVC4: Examen procedimental Activitat individual. Cal treure més d'un 5 per poder fer mitjana amb la resta de notes de l'assignatura. 40

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTÍNUA
Només es pot optar a l'avaluació contínua si:
- Asssistència obligatòria al 80% de les sessions pràctiques
- Presentació de les entregues parcials de l'AVC1 (Programació) a les dates anunciades a principi de curs.

AVALUACIÓ FINAL:
OPCIÓ A: Si has assistit al 80% de les sessions pràctiques però la mitjana no et surt aprovada o has suspès l'examen
- Presentar-se a l'AVC3 (examen teòrico-pràctic) amb l'objectiu d'aprovar l'examen o pujar la mitjana de l'assignatura.
- La Programació d'etapa (AVC1). Recuperable parcialment només fins a suficiència.

OPCIÓ B: Si NO has assistit al 80% de les sessions pràctiques
- AVC1: Programació d'etapa. Activitat individual. Recuperable parcialment només fins a suficiència. (30% document escrit +20% defensa oral).
- AVC2: Reflexió crítica. Activitat individual. Activitat d'excel·lència. Cal treure més d'un 7 per poder fer mitjana amb l'assignatura. Es pot aprovar l'assignatura sense haver fet (10%) aquesta activitat o quedant-ne exclòs per tenir menys d'un 7.
- AVC3: Examen procedimental. Cal treure més d'un 5 per poder fer mitjana amb la resta de notes de l'assignatura (40%)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

A continuació s’indiquen les activitats d’avaluació:

- AVU1: Programació d'etapa. Activitat individual. Recuperable parcialment només fins a suficiència. (30% document escrit + 20% defensa oral).
- AVU2: Reflexió crítica. Activitat individual. Activitat d'excel·lència. Cal treure més d'un 7 per poder fer mitjana amb l'assignatura. Es pot aprovar l'assignatura sense haver fet aquesta activitat o quedant-ne exlòs per tenir menys d'un 7 (10%).
- AVU3: Examen procedimental. Cal treure més d'un 5 per poder fer mitjana amb la resta de notes de l'assignatura (40%).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà:
- obtenir una qualificació mínima de 5.0 del global de l'assignatura
- tenir l'examen (AVC3) aprovat amb un 5.0
- haver presentat l'AVC1, l'AVC2 i l'AVC3 a les dates proposades. L'AVC3 és de presentació voluntària assumint que es renuncia al 10% de la nota en cas de no entregar-la.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1- Conèixer els elements condicionants de la programació.
OA2- Analitzar les implicacions del context escolar i curricular a l’hora de planificar una intervenció docent.
OA3- Elaborar, en grup, una programació didàctica per a un curs d’ESO.
OA4- Comentar i revisar el treball propi perquè esdevingui coherent amb el projecte d’elaboració d’una programació d’etapa construït en gran grup.
OA5- Dissenyar unitats de programació coherents amb la programació d’etapa.
OA6- Construir sessions d’Educació Física emmarcades en les diferents unitats de programació.
OA7- Analitzar críticament articles de temàtica psicopedagògica relacionats amb la programació i la intervenció docent.

L'assigantura es desenvolupa a partir d'exposicions teòriques del professorat i alguns exercisis de reforç teòric.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Esports aquàtics
 • Esports d'equip 1
 • Esports d'equip 2
 • Esports individuals
 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Prescripció d'exercici físic per la salut
 • Primers auxilis
 • Principis didàctics de l'activitat física i l'esport
 • Teoria de l'entrenament 1

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ESCENARI I. PRESENCIAL: l'exposició teòrica de continguts i l’anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

ESCENARI IV. CONFINAMENT: l'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle. Les entregues i els feedbacks també seran a través del moodle, classe virtual o correu electrònic.

Modificació de l'avaluació:
ESCENARI I. PRESENCIAL
AV. CONTÍNUA
Per optar a l'avaluació continuada s'ha d'assistir al 80% de les sessions pràctiques. El control d'assistència es realitzarà mitjançant la signatura de l'assistència a les classes pràctiques que es desenvoluparan presencialment.
Les activiatats d'avaluació i els criteris de qualificació es mantenen, però es desenvoluparan en a l'aula de forma presencial.
AV. FINAL I AV. ÚNICA
Les activitats i criteris d'avaluació es mantenen i es desenvolupen en format presencial.

ESCENARI IV. CONFINAMENT
AV. CONTÍNUA
Per optar a l'avaluació continuada s'ha d'assistir al 80% de les sessions pràctiques. El control d'assistència es realitzarà mitjançant l'entrega de tasques o activitats mitjançant el moodle, o amb un control d'assistència a les videoconferències o tutories.
Les activiatats d'avaluació i els criteris de qualificació es mantenen, però es desenvoluparan en format no presencial.
AV. FINAL I AV. ÚNICA
Les activitats i criteris d'avaluació es mantenen i es desenvolupen en format no presencial.

Tutoria i comunicació:
ESCENARI I. PRESENCIAL: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

ESCENARI IV. CONFINAMENT: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.