Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
L’assignatura aprofundirà en el coneixement dels elements fonamentals de l’aprenentatge motor i la seva influència sobre el desenvolupament motor humà. També treballarà amb els continguts necessaris perquè l’alumnat pugui dissenyar situacions d’ensenyament aprenentatge relacionades amb la iniciació esportiva que afavoreixin el desenvolupament de l’infant o el jove.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Raquel Font Llado
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Raquel Font Llado
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Aplicar les estratègies d'intervenció al procés d'ensenyament-aprenentatge dels esports.

Continguts

1. . DESENVOLUPAMENT MOTOR 1.1. Definició i nocions bàsiques. 1.1.1. Creixement, maduració, desenvolupament i aprenentatge. 1.1.2. Tipologia dels moviments: reflexos, automàtics, voluntaris i automatitzats. 1.1.3. Principals factors que incideixen en el desenvolupament motor. 1.1.4. Habilitats motrius, capacitats motrius i competència motriu. 1.2. Etapes del desenvolupament motor. 1.2.1. Aspectes bàsics de creixement i maduració. 1.2.2. Delimitació i característiques de les etapes de desenvolupament motor. 1.2.3. Evolució de les capacitats motrius i aspectes del desenvolupament psicomotriu. 1.3. Habilitats motrius bàsiques i específiques. 1.3.1. Criteris d’anàlisi de les habilitats motrius: elements estructurals. 1.3.2. HMB i HME i les seves característiques. 1.3.3. Evolució de les HMB. 1.3.4. De les HMB a les HME i les HM especialitzades.

2. . APRENENTATGE MOTOR 2.1. Mecanismes de control de l’execució del moviment. 2.1.1. Programes motors i esquemes motors. 2.1.2. La memòria motriu. 2.2. Les tasques d’aprenentatge i les condicions de la pràctica. 2.2.1. Estructura, nivell de complexitat i criteris d’organització i seqüenciació de les tasques. 2.2.2. Organització de les condicions de pràctica. 2.3. La interacció didàctica i els processos d’ajuda a l’aprenentatge. 2.3.1. Els feedbacks sobre coneixement de resultat i sobre coneixement de l’execució. 2.3.2. La interacció com a procés mantingut en el temps. 2.4. Fases de l’aprenentatge motor. 2.4.1. Anàlisi de les característiques de les diferents fases.

3. . INICIACIÓ ALS ESPORTS 3.1. Elements estructurals i funcionals dels esports. 3.1.1. Criteris d’anàlisi de les diferents modalitats esportives. 3.2. Els comportaments motors esportius i les seves característiques. 3.2.1. La tècnica esportiva. 3.2.2. La tàctica esportiva: individual i col.lectiva. 3.2.3. L’estratègia esportiva. 3.3. Etapes de la iniciació esportiva: aspectes bàsics. 3.4. La iniciació esportiva (I): models d’iniciació. 3.4.1. Anàlisi dels models analítics i globals. 3.4.2. Models comprensius de l’ensenyament esportiu. 3.5. La iniciació esportiva (II): exemples. 3.5.1. Iniciació als esports de no oposició: l’atletisme. 3.5.2. Iniciació als esports d’adversari: esports de lluita. 3.5.3. Iniciació als esports de col.laboració i oposició.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 10,00 0 14,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 19,00 37,00 0 56,00
Exposició dels estudiants 4,00 23,00 0 27,00
Lectura / comentari de textos 0 8,00 0 8,00
Prova d'avaluació 3,00 12,00 0 15,00
Sessió expositiva 15,00 0 15,00 30,00
Total 45,00 90,00 15,00 150

Bibliografia

 • Batalla, A. (2000). Habilidades motrices. Barcelona: Inde.
 • Blázquez, D. (dir.) (1995). La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: Inde.
 • Castejón, F.J. (coord.) (2003). Iniciación deportiva: la enseñanza y el aprendizaje comprensivo en el deporte. Sevilla: Wanceulen.
 • Castejón, F.J. (coord.) (2010). Deporte y enseñanza comprensiva. Sevilla: Wanceulen.
 • Contreras, O.; De la Torre, E. i Velázquez, R. (2001). Iniciación Deportiva. Madrid: Síntesis.
 • Corraze, J. (1988). Las bases neuropsicológicas del movimiento. Barcelona: Paidotribo.
 • Durand, M. (1988). El niño y el deporte. Barcelona: Paidós.
 • Famose, J.P. (1992). Aprendizaje motor y dificultad de la tarea. Barcelona: Paidotribo.
 • Fernández, E. ; Gardoqui, M.L. i Sánchez, F. (2007). Evaluación de las habilidades motrices básicas. Barcelona: Inde.
 • Gallahue, D. i Ozmun, J. (2002). Understanding motor development. Madison: Brown and Benchmark.
 • Gallahue, D. i Donnelly, F.C. (2003). Developmental physical education for all children. Champaign: Human Kinetics.
 • Griffin, L. y Butler, J. (2005). Teaching Games for Understanding. Theory, research and practice. Champaign: Human Kinetics.
 • Hernández, J. (dir.) (2000). La iniciación a los deportes desde su estructura y dinàmica. Barcelona: Inde.
 • López Ros, V. i Sargatal, J. (2008). L’esport en edat escolar. Girona: CEEF/UdG.
 • Magill, R.A. (2004). Motor learning and control. Boston: McGraw Hill.
 • Malina, R. i Bouchard, C. (1991). Growth, maturation and physical activity. Champaign: Human Kinetics.
 • Massion, J. (2000). Cerebro y motricidad. Barcelona: Inde.
 • Meinel, K. i Schnabel, G. (1988). Teoría del movimiento. Buenos Aires: Stadium.
 • Nitsch, J. et al. (2002). Entrenamiento de la técnica. Barcelona: Paidotribo.
 • Payne, V. i Isaacs, L. (2002). Human motor development. A lifespan approach. . Boston: McGraw Hill.
 • Personne, J. (2005). El deporte para el niño. Sin records ni medallas. Barcelona: Inde.
 • Piek, J.P. (2006). Infant motor development. Champaign: Human Kinetics.
 • Riera, J. (1989). Fundamentos del aprendizaje de la técnica y la tàctica deportivas. Barcelona: Inde.
 • Riera, J. (2005). Habilidades en el deporte. Barcelona: Inde.
 • Rigal, R. (2006). Educación motriz y educación psicomotriz en preescolar y primaria. Barcelona: Inde.
 • Ruiz Pérez, L.M. (1987). Desarrollo motor y actividades físicas. Madrid: Gymnos.
 • Ruiz Pérez, L.M. (1994). Deporte y aprendizaje. Procesos de adquisición y desarrollo de habilidades. Madrid: Visor.
 • Ruiz Pérez, L.M. (1995). Competencia motriz. Madrid: Gymnos.
 • Ruiz Pérez, L.M. (2001). Desarrollo, comportamiento motor y deporte. Madrid: Síntesis.
 • Schmidt, R.A. i Lee T.D. (1999). Motor control and learning. A behavioral emphasis. Champaign: Human Kinetics.
 • Target, Ch. y Cathelinau, J. (2002). Cómo se enseñan los deportes. Barcelona: Inde.
 • Wickstrom, R. (1990). Patrones motores básicos. Madrid: Alianza.
 • Wrisberg, C. (2007). Sport skill instructions for coaches. Champaign: Human Kinetics.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1:Valoració del desenvolupament motor
d'un subjecte.
Fa mitjana encara que estigui suspesa. Activitat grupal

5 No
AVC2: Redacció d'objectius d'aprenentatge pel subjecte estudiat. Fa mitjana encara que estigui suspesa. Activitat grupal. 5 No
AVC3: Disseny de tasques d'aprenentatge Fa mitjana encara que estigui suspesa. Activitat grupal. 5 No
AVC4: Vídeo desenvolupament motor i aprenentatge. Consisteix en presentar un video de 10 minuts en el que s'exposi i s'evidencii la teoria i la pràctica del desenvolupament motor i l'aprenentatge. S'utilitzarà com a fil conductor la valoració i l'aplicació de tasques d'aprenentatge sobre un subjecte. No és recuperable, ja que integra el coneixement après i corregit en els AVC1, AVC2, AVC3 i la resta d'activitats d'aplicació pràctica.Fa mitjana encara que estigui suspesa. Activitat grupal.
35 No
AVC5: Examen de contingut teòrico-pràctic L'alumnat es podrà presentar a l'examen amb un resum de 10 fulls. Cal treure com a mínim un 5 per fer mitjana amb l'assignatura. Activitat individual. 50

Qualificació

El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTÍNUA
- Cal assistir al 80% de les sessions pràctiques en les que es desenvoluparà el treball grupal.
- És imprescindible presentar, a la data indicada, totes les activitats d'avaluació per tal de fer mitjana a l’avaluació contínua. Si alguna activitat no és presentada puntualment es considerarà NP i caldrà anar a l'avaluació final de l'assignatura.

AVALUACIÓ FINAL
OPCIÓ A: Si has assistit, com a mínim, al 80% de les sessions pràctiques (20% de faltes) però has suspès la mitjana de l'assignatura o l'examen teòrico-pràctic:
- Es mantenen les notes de l'AVC1 (5%), AVC2 (5%), AVC3 (5%), AVC4 (35%)
- Has de presentar-te de nou a l'examen teòrico pràctic (50%).
OPCIÓ B: Si NO has assistit, com a mínim, al 80% de les sessions pràctiques (20% de faltes):
- AVC4: Video desenvolupament motor i aprenentatge. Activitat individual. No recuperable. Fa mitjana encara que estigui suspesa (35%).
- AVC5: Examen de contingut teòrico-pràctic. Activitat idividual. Cal treure com a mínim un 5 per poder fer mitjana (50%). No recuperable.
- AVCexc: Defensar el video de desenvolupament motor i aprenentatge a través de les preguntes que farà la pofessora. Activitat individual. No recuperable. Fa mitjana encara que estigui suspesa (15%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

A continuació s’indiquen les activitats d’avaluació:
- AVU4: Video desenvolupament motor i aprenentatge. Activitat individual. No recuperable. Fa mitjana encara que estigui suspesa (35%).
- AVU5: Examen de contingut teòric-pràctic. Activitat individual. Cal treure com a mínim un 5 per poder fer mitjana (50%).
- AVUexc: Defensar el video de desenvolupament motor i aprenentatge a través de les preguntes que farà la professora. No recuperable. Fa mitjana encara que estigui suspesa (15%).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà:
- tenir la mitjana de l'assignatura aprovada amb una qualificació mínima de 5
- tenir l'examen teòrico-pràctic aprovat amb una qualificació mínima de 5
- haver presentat totes les activitats d'avaluació

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de l'assignatura són:
1.- Conèixer els principals factors que intervenen en el desenvolupament motor humà així com la seva interdependència.
2.- Identificar els aspectes bàsics de l’evolució de les habilitats motrius i la seva relació amb l’evolució de les capacitats motrius.
3.- Reconèixer la influència de l’aprenentatge motor en les característiques individuals de desenvolupament motor.
4.- Conèixer els elements teòrics i pràctics més importants que faciliten el procés d’aprenentatge motor.
5.- Aplicar els coneixements de desenvolupament i d’aprenentatge motor en el disseny de situacions pràctiques per a diferents nivells evolutius.
6.- Assumir la iniciació als esports com un element facilitador del desenvolupament motor.
7.- Identificar i entendre els aspectes estructurals i funcionals bàsics dels esports per tal de poder dissenyar situacions d’ensenyament ajustades a les finalitats descrites.
8.- Conèixer els diferents tipus de comportaments motors esportius i les seves particularitats.
9.- Conèixer els diferents models actuals d’iniciació als esports i les seves característiques.
10.- Analitzar de forma reflexiva i crítica la documentació donada com a lectures.
11.- Redactar de forma argumentada i ajustada als coneixements donats, les activitats pràctiques que es donin.
12.- Mostrar una actitud responsable vers el treball en equip per a la resolució d’una tasca encomanada.

L'assignatura es desenvolupa bàsicament a partir d'exposicions teòriques i desenvolupament de casos pràctics.

Assignatures recomanades

 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Principis didàctics de l'activitat física i l'esport
 • Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ESCENARI I: PRESENCIAL: l'exposició teòrica de continguts i l’anàlisi i estudis de casos (activitats pràctiques) es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

ESCENARI IV: CONFINAMENT: l'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos (activitats pràctiques) es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
ESCENARI I: PRESENCIAL
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

ESCENARI IV: CONFINAMENT
AV. CONTÍNUA
Totes les activitats d'avaluació, les entregues i els feedbacks es mantenen però es duran a terme a través de videoconferència o moodle.
Per optar a l'avaluació continuada s'ha d'assistir al 80% de les sessions pràctiques. El control d'assistència es realitzarà mitjançant a)l'entrega de tasques o activitats mitjançant el moodle, o b)la presència a tutories i classes per videotrucada.

AV. FINAL I AV. ÚNICA
Totes les activitats d'avaluació, les entregues i els feedbacks es mantenen però es duran a terme a través de videoconferència o moodle.

Tutoria i comunicació:
ESCENARI I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

ESCENARI IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.