Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
El disseny del contingut té com objectiu entrenar a l'alumne, mitjançant la pràctica, en el desenvolupament del pensament creatiu aplicat, amb la finalitat d'arribar a la construcció d'un producte audiovisual i/o multimedia. 031. Desenvolupament de l'execució 032. Aprendre a mirar. Percepció 033. El descobriment, la invenció, la creació i, per tant, la innovació 034. Tractament didàctic dels errors 035. Avaluació de la creativitat 036. Materialització del producte.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ARNAU GIFREU CASTELLS  / NATALIA TEOFILA GONZALEZ CORTES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
ARNAU GIFREU CASTELLS  / NATALIA TEOFILA GONZALEZ CORTES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • B4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B6. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B9. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits
 • B10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context
 • E1. Aprendre els conceptes bàsics de la comunicació audiovisual i multimèdia
 • E8. Dissenyar solucions gràfiques d'estil propi o bé desenvolupar-les a partir de les demandes de tercers o dels requisits de mercat.
 • E12. Capacitar per a definir temes de recerca o de creació personal innovadora que es materialitzin mitjançant recursos estètics, expressius i artístics, i que puguin contribuir al coneixement o desenvolupament dels llenguatges audiovisuals o la seva interpretació.

Continguts

1. TEMA 1: CREATIVITAT (QUÈ)

2. Introducció

3. Context creativitat 1: narrativa

4. Context creativitat 2: interactivitat

5. Context creativitat 3: transmèdia

6. TEMA 2: NORMATIVA (COM)

7. Exposició de Motius

8. Característiques i condicions dels TFG

9. Organització

10. Matrícula

11. Assignació dels Treballs: elecció de temes i de tutors

12. El tutor/a del Treball. Funcions i responsabilitats

13. El tutor/a del Treball. Funcions i responsabilitats

14. Dipòsit i presentació del Treball

15. Defensa del Treball

16. Defensa del Treball

17. Defensa del Treball

18. Treball Final de Grau realitzat i avaluat en una altre Universitat

19. TEMA 3: ESTRUCTURA DEL TREBALL

20. Índex

21. Resum/Abstract

22. Paraules clau

23. Introducció / contextualització /Justificació

24. Objectius / hipòtesi

25. Metodologia

26. Parts TEMA 4

27. Bibliografia

28. Agraïments

29. TEMA 4: FASES DE RECERCA-PRODUCCIÓ

30. Fase 1. Idea i elecció del tema

31. Identificar el tema

32. Crear i comunicar noves idees i propostes

33. Fase 2. Planificació i realització

34. Establiment dels objectius que orientin l’operativa del treball

35. Desenvolupament

36. Fase 3. Autoavaluació, millora i prospectiva

37. Valoració del resultat en funció de si s'han acomplert els objectiu o no, i en funció de la formació adquirida a través del tfg.

38. Avaluació de la creativitat del projecte tot tenint en compte els següents aspectes en les diverses fases del tfg

39. Autoavaluació personal i millora del tfg.

40. Prospectiva del projecte i disseminació

41. TEMA 5: INVESTIGACIÓ TEÒRICA

42. Identificar el tema

43. Hipòtesi o objectius de recerca

44. Arguments a favor de la hipòtesi

45. Conclusions

46. Consells

47. Crear i comunicar noves idees i propostes planificació i realització – fase II

48. Crear i comunicar noves idees i propostes planificació i realització – fase II

49. Objectius que orienten l’operativat del treball

50. Desenvolupament autoavaluació, millora i prospectiva – fase III

51. TEMA 6: PRESENTACIÓ (PITCH)

52. Preparació del pitch

53. Pitch

54. Consells

55. Exemples de pitch

56. TEMA 7: CALENDARI – CRONOGRAMA

57. Calendari

58. Lliurament fase I

59. Lliurament fase II

60. Lliurament fase III

61. Dipòsit Defensa

62. Primera Convocatòria

63. Segona Convocatòria

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 104 0 104
Total 104 0 104

Bibliografia

 • Calendari TFG 17-18 (2017). ERAM-Universitat de Girona.
 • Normativa (2017). ERAM-Universitat de Girona.
 • Estructura memoria escrita i consells generals (2017). ERAM-Universitat de Girona.
 • Projecte final diposit i presentacio (2017). ERAM-Universitat de Girona.
 • Criteris i avaluacio (2017). ERAM-Universitat de Girona.
 • Preguntes frequ¨ents (2017). ERAM-Universitat de Girona.
 • DUGiDocs. Recuperat , a https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/2945
 • DUGiDocs – Treballs de Final de Grau. Recuperat , a https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/8023
 • Gifreu-Castells, A.; Bisbe Fraixinó, Miquel (2016). Creación y desarrollo de proyectos transmedia. La propuesta por la innovación do. Dins (Ed.), SEECCI (, p. 1000). McGraw Hill. Colección ‘Ediciones Universitarias'.
 • Gifreu-Castells, A.; Bisbe, M. (2017). Transmedia Narrative Applied to the Final Degree Projects of the Eram/Udg Audiov. European Journal of Social Sciences Education and Research, EUSER: European Cent,,

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball grupal - assistència classe --- 10
Treball escrit - seguiment fase I --- 20
Treball final (peça + redactat) --- 40
Presentació final (pitch) --- 30

Qualificació

20% - Primera entrega (seguiment)
40% - Entregafinal (peça + treball escrit)
30% - Presentació final (pitch)
10% - Assistència

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que no segueixen avaluació continuada hauran d'elaborar un treball final complet molt similar a l'entrega d'un TFG. Aquest treball es pactarà amb el professor durant el curs i haurà de ser individual.