Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
El procés se centra en l'adquisició de coneixements teòrics i d'eines de programari per optimitzar els dissenys i continguts interactius. El contingut desenvolupa els conceptes necessaris per assolir la creació digital, valorant especialment la seva distribució per Internet, on la velocitat de la xarxa determina el format dels continguts.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ARNAU GIFREU CASTELLS  / JORDI MARQUEZ PUIG
Idioma de les classes:
Català (20%), Anglès (80%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
ARNAU GIFREU CASTELLS  / JORDI MARQUEZ PUIG
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • B5. Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B7. Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B8. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, i elaborar estratègies per millorar-los.
 • E3. Aplicar els principis d'accessibilitat i usabilitat a la metodologia del disseny.
 • E7. Aplicar el programari audiovisual i multimèdia

Continguts

1. Càpsules

          1.1. Xarxa de xarxes: Internet

          1.2. Servidors I. Funcionament i tipologia

          1.3. Servidors II. El servidor web

          1.4. Google

          1.5. El disseny d'interfície

          1.6. Les xarxes socials. La web 2.0

          1.7. SEO. Search Engine Optimization

          1.8. Altres CMS i tipologies

          1.9. Altres Aplicacions web interessants

          1.10. Creació de newsletters

          1.11. Seguretat a Internet

2. Designing a User Interface

          2.1. Doing the Research

          2.2. Setting the Audience

          2.3. Defining a Structure

          2.4. Sketching: do’s and don’ts

          2.5. Creating Wireframes

          2.6. Iterating concepts

          2.7. User Testing basics

          2.8. Design in Context: Responsive Design

          2.9. Usability basics

          2.10. Layout, Typography and Color

          2.11. Software and Tools

3. Creació Web

          3.1. Disseny de l'interfície

          3.2. Estructura d'etiquetes. HTML5

          3.3. Vestint la estructura. CSS

          3.4. CSS3

          3.5. Javascript. Generant events amb jQuery

          3.6. Altres API's per a la web

4. Gestors de Contingut

          4.1. Wordpress.org vs Wordpress.com

          4.2. Altres Gestors de Contingut

          4.3. Creació d'una website

          4.4. Posicionament de la website

          4.5. Difusió a través de les Xarxes Socials

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 12 10 22
Classes expositives 20 0 20
Elaboració de treballs 94 103 197
Total 126 113 239

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
UX/UI S'avaluarà el disseny d'interfície i el diseny d'experiència d'usuari 20
Quizzes de conceptes teòrics i pràctics Es valora l'assoliment de la matèria explicada a classe 20
Animació/Interctiu Temàtic / Plantilla HTML És valorarà la ideació, el missatge, l'optimització del llenguatge utilitzat i l'estètica del projecte 20
Portafoli Personal Es valorarà el disseny d'interfície, l'ús dels llenguatges de programació necessaris i el bon funcionament de la web. 20
Creació, gestió i posicionament d’una website Disseny, Posicionament a Google i Xarxes socials, Estructura de continguts i continguts. Co-avaluació de grup 20

Qualificació

L'alumne no podrà superar l'assignatura si les activitats d'avaluació no superen el 4.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constarà com a no presentat quan l'alumne no entregui el 25% del total d'activitats.

Assignatures recomanades

 • Guió multimèdia
 • Informàtica
 • Plataformes de dibuix vectorial
 • Tecnologies multimèdia II
 • Tractament digital de la imatge