Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Aquesta assignatura té com a objectiu oferir a l’alumnat eines teòriques i metodològiques que li permetin dur a terme interpretacions crítiques i argumentades dels diversos llenguatges audiovisuals i multimèdia actuals. També pretén obrir una sèrie de dilemes bàsics per comprendre les actuals expressions socials, artístiques i culturals contemporànies després de la crisi de la objectualitat en l'art contemporani, i l'emergència del treball immaterial i creatiu en la societat de la informació, la cultura visual i la era digital.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JUDIT VIDIELLA PAGÈS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (25%), Anglès (5%)

Competències

  • B2. Llegir, comprendre i comentar textos científics.
  • B3. Comunicar-se de manera efectiva oralment, per escrit i audiovisualment.
  • B10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context
  • E4. Situar els continguts del propi camp de coneixement en la història i analitzar la seva evolució en relació a altres disciplines culturals

Continguts

1. BLOC 1: Canvis de paradigma: la noció de creativitat en els actuals marcs contemporanis. Condicions de producció, recepció i consum.

          1.1. Modernitat, Postmodernitat; Avantguardes

          1.2. Estructuralisme, Postestructuralisme

          1.3. Fordisme, Postfordisme

          1.4. Indústries culturals i creatives (fàbriques de creació; treball immaterial i precarietat; classe creativa i gubernabilitat; polítiques culturals i la cultura com a recurs).

2. BLOC 2: Identitats múltiples, pràctiques artístiques, culturals i estètiques del jo.

          2.1. La relació amb les màquines (art i robòtica; noves interfaces; comunitats d'expressió; simulacres; exploracions creatives del cos; cyborgs).

          2.2. Net art (web 2.0; xarxes socials i 'capital social'; creativitat amateur; crisi de la intimitat; biopolítica; economies afectives).

          2.3. Pràctiques i tecnologies de la dissensió (performance-performativitat; poder i sistema-red; la multitud interconnectada; guerrilla de la comunicació i hacktivisme).

          2.4. Blog art (egologies; novel·les gràfiques; storytelling)

          2.5. Interactivitat (electrònica) i interacció social (recepció i co-creació; recepció estètica i interactivitat; participació; prosumers; art gamers; formes alternatives de relació comunitària).

3. BLOC 3: Mal d'arxiu: informació efímera i dades intangibles

          3.1. L'art d'internet i les lògiques de la propietat (web art; copyleft; activismes del pro-comú).

          3.2. Noves poètiques del registre i la base de dades (arxius digitals; memòria i registre digital; base de dades...).

          3.3. Estètiques de les dades i la connectivitat (visualitzacions de dades i relacions; big data; relatogrames; sociogrames...).

4. BLOC 4: Topografies virtuals: Espais i temps expandits.

          4.1. Estètiques de l'espaialitat (deriva; mapejat i cartografies; vigilància i localització; geonavegadors...).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1 0 1
Elaboració de treballs 12 25 37
Treball en equip 18 20 38
Total 31 45 76

Bibliografia

  • GALARRAGA Auxkin (2013). Cultura y creatividad en la nueva economía urbana:evidencias,discursos y crítica. Revista de Dirección y Administración de Empresas, (20), 33-55
  • MARTÍN PRADA, Juan (2008). La creatividad de la multitud conectada y el sentido del arte en el contexto.... Revista Estudios Visuales, 24(7),
  • IGLESIAS, Ricardo (2016). Arte y robótica. La tecnología como experimentación estética. . Madrid: Casimiro.
  • MARÍN Teresa i SALÓM Enrique (2013). Los colectivos artísticos: microcosmos y.... Teknokultura.. Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales, 10(2), 49-74

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Entrega parcial individual Es valorarà la capacitat de reflexió, comprensió i creativitat a l'hora de realitzar l'exercici. 25
Entrega grupal Es valorarà la capacitat de treball en grup i la resolució de solucions creatives. 30
Portafoli Es valorarà la capacitat de reconstrucció reflexiva i crítica dels aprenentatges al llarg de l'assignatura 30
Assistència i compromís Es valorarà la participació a classe, l'assistència i el compromís d'auto-superació i aprenentatge 15

Qualificació

D- Es parla a partir d'opinions personals, sense cap altre argument / No es fa ús de la informació del curs / Es copien indiscriminadament els articles llegits / El treball no compleix els requisits mínims exigibles en un treball universitari (ordenació, coherència en l’argumentació, bibliografia, presentació...) / No es fa el que es demana. INSUFICIENT (3 – 4).
C- Es fa ús de la informació del curs per tal d'abordar el tema proposat: s’assenyalen els temes i posicions més evidents sense aprofundir-hi. APROVAT (5 – 6).
B- Es duu a terme un esforç per treballar des de les perspectives del curs i per utilitzar la bibliografia bàsica de forma correcta a l’hora d’aprofundir en les propostes. Es situen i contextualitzen adequadament les posicions i concepcions que subjauen als materials treballats. NOTABLE (7 – 8).
A- Els temes proposats serveixen com a referència per abordar nous problemes i relacions entre les problemàtiques que tracta el curs. Es tenen en compte altres perspectives pertinents per al tema. Es consideren les implicacions i conseqüències ideològiques i polítiques de les posicions identificades. L’estudiant és capaç de situar i argumentar sòlidament la seva pròpia posició. EXCEL·LENT (9 – 10).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per aprovar aquesta assignatua és indispensable l'assistència d'un 70% de les classes.
Donat que és avaluació continuada, és fonamental que es vagin presentant els diversos treballs dins del termini establert. En cas que no sigui així i no hi hagi una justificació major de la no presentació dels treballs parcials, aquests automàticament es computaran com un 0.
Per tant es considera una No Presentat només en el cas que no es presenti l'exercici per causes majors justificades (accident, malaltia...).

Observacions

El curs es centrarà en els moviments artísitcs a partir dels anys seixanta, i en tots el fets relacionats amb la pràctica audiovisual i multimedia que caracteritzen la cultura contemporània.