Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Es proposa introduir als estudiants en la comprensió i l'evolució de les principals corrents artístiques dins de la dinàmica estètica del segle XX, conèixer els seus objectius i propostes. El contingut té un caràcter integrador i, al mateix temps, transdisciplinar. S'encara la obra d'art com a necessitat constructiva, comunicativa o interactiva d'una societat, d'un lloc i d'un temps concret, i s'estudia amb les aportacions de fonts sociopolítiques, literàries, filosòfiques, religioses, etc.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
IMMA PRIETO CARRILLO
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • B1. Recollir, seleccionar, avaluar i transmetre la informació de manera eficaç i eficient, en funció d'objectius determinats i de diferent procedència i format.
 • B2. Llegir, comprendre i comentar textos científics.
 • B3. Comunicar-se de manera efectiva oralment, per escrit i audiovisualment.
 • B7. Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context
 • E1. Aprendre els conceptes bàsics de la comunicació audiovisual i multimèdia

Continguts

1. Introducció: L'estètica neoclàssica i el llegat de la Il·lustració. L'antiguitat clàssica: el concepte d'imitació en Winckelmann. Pintura: David i Ingres

2. Romanticisme: L'estetica del Sturm und Drang. La filosofia en l'idealisme alemanys: Schelling i Hegel. Una nova mirada a l'història. La naturalesa romàntica: el paisatge, les ruïnes i el laberint; els espais de l'abisme, la nit i les tenebres. Romanticisme(s): alemany (Friedrich), anglès (Constable), francès (Géricault i Delacroix). Goya. Blake.

3. Realisme: El realisme com a actitud crítica. Positivisme. El compromís històric: Saint Simon i Proudhon. Baudelaire i la modernitat. Pintura: Corot i el paisatgisme, Courbert i Millet. El naixement de la fotografia

4. Impressionisme i Post-Impressionisme. Objectivitat i percepció. Dissolució de la forma: la llum i el color. Noves teories. L'art i la vida quotidiana. Protagonisme de l'instant. Impressionisme: Manet, Monet, Pissaro, Renoir i Degas. Post-Impresionisme: Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec

5. Simbolisme i la fi de segle: Pessimisme i dedadència en la fi de segle. Pintura simbolista a frança: Moreau, Redon, Puvis. La secessió vienesa: Klimt, Schiele, Kokoschka. Edward Munch i Rodin

6. Primeres avantguardes: 6.1. El Fauvisme: Violència cromàtica. EL color i l'emoció. Matisse, Vlaminck i Derain. Marquet i Van Dongen 6.2. L'Expressionisme Alemany: Els grups Die Brücke (Kirchner, Müller, Nolde) i Der Blaue Reiter (Kandinsky, Marc, Macke, Münter). Inicis de l'abstracció: Kandinsky. 6.3. El Cubisme. L'herència de Cézanne. Les teories de Gleizes i Metzinger. Picasso i Braque. Gris, Léger i Delaunay. El naixement del collage. 6.4. El futurisme. Els manifestos de Marinetti. El culte a la màquina i l'elogi de la guerra. Dinamisme i velocitat. La metròpoli. Pintors del futurisme italià: Severini, Boccioni, Russolo, Marinetti, Balla. El vorticisme anglès. La pintura metafísica.

7. . Segones avantguardes: 7.1. L'avantguarda russa: Tradició realista i l'avantguarda. Raionisme: Larionov i Gontxarova. Cubofuturisme. Suprematisme: Malevitx. Art i revolució. Constructivisme: Tatlin, Rodtxenco, Gabo i Pevsner. El Lissitky. 7.2. Neoplasticisme i abstracció geomètrica. Mondrian i la utopia neoplàstica. De Stijl. 7.3. La Bauhaus. Ensenyamça experimental de l'art i la formulació del disseny contemporani. Funcionalisme i racionalisme arquitectònic. Le Corbussier, Mies Van der Rohe. 7.4. Dadaisme. Tristan Tzara i els manifestos. El “Cabaret Voltaire”: art i provocació (Tzara, Ball, Janco, Huelsenbeck i Arp). Actitud i acció dadà, el nihilisme de la tendència i la noció d'anti-art. Intervenció de l'atzar: Arp, Picabia i Man Ray. El fotomuntatge com a eina política: Hausmann i Höch. La figura de Duchamp: els ready made. 7.5. Surrealisme: Dadà com a punt de partida. Breton i el manifestos. Vies d'actuació: automatisme i via onírica. Masson, Ernst, Magritte, Tanguy, Miró i Dalí. Arp i Giacometti. Expansió vers els Estats Units

8. CONTINGUTS TRANSVERSALS: Cada un dels punts del temari anterior es relacionaran amb una manifestació artística contemporània. Amb la qual cosa el temari es complementa amb múltiples relacions amb el treball d'artistes actuals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 30 32
Classes expositives 12 0 12
Elaboració de treballs 20 10 30
Treball en equip 6 20 26
Total 40 60 100

Bibliografia

 • El arte moderno: Del iluminismo a los movimientos contemporáneos. (1991). Akal.
 • Los primeros diez años : 1900-1910, los orígenes del arte contemporáneo. (1993). Visor.
 • Arte desde 1900: Modernidad, Antimodernidad, Posmodernidad, Madrid: Akal (2004). Akal.
 • Las vanguardias artísticas del siglo XX (2002). Alianza.
 • Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas (1995). Akal.
 • ¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno, M (2013). Taurus.
 • Estilos, escuelas y movimientos. Guía enciclopédica del arte moderno (2002). Blume.
 • El arte del siglo XIX (1992). Akal.
 • Historia crítica del arte del siglo XIX (2012). Akal.
 • Del neoclasicismo al impresionismo (2003). Akal.
 • El nacimiento de la modernidad (2012). Ediciones de la Universidad de Málaga.
 • Los discursos del arte contemporaneo (2011). Ramon Areces.
 • El siglo XX: la vanguardia fragmentada (2016). Ramon Areces.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lliurables Durant el curs es realitzaran pràctiques que permetran avaluar l'evolució de l'alumne d'acord a les competències. Les pràctiques podran realitzar-se a classe o a casa. Estaran relacionades amb activitats que haurem fet fora de l'aula o amb continguts transmesos a partir d'activitats teòriques.
30
Prova final Els estudiants hauran de demostrar que han assolit els coneixements treballats a partir d'una pregunta del temari i l'anàlisi d'una obra d'art. 40
Treball final Es lliurarà un treball final, el tema del qual haurà de ser algun del continguts que marca el temari en relació a la nostra contemporaneïtat. El tema sempre es pactarà previament amb la professora.
El treball final serà en grup. Haurà de ser un tema d'actualitat que permeti posar en diàleg els continguts del temari i la pràctica artística contemporània. Al llarg del curs s'haura de demostrar una continuïtat i constància en la recerca.
30

Qualificació

Assolir les coneixements de la matèria. Capacitat de reflexionar davant la imatge. Els estudiants hauran de demostrar que tenen capacitat crítica davant la imatge, sigui aquesta de naturalesa artística o no.

El treball final serà en grup, s'haurà pactat el tema previament amb el professor. Haurà de ser un tema d'actualitat que permeti posar en diàleg els continguts del temari i la pràctica artística contemporània.

No es farà mitja final si la nota mínima de l'examen no és de 3.5 o més.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Estudiant suspès amb la qualificació mínima.

Observacions

Metodologies:

Mitjançant el visionat d'obres d'art aprendre a analitzar les obres, emmarcant-les en el seu context històric i social, i en el context de l'artista. Aprendre a mirar una obra d'art, identificar simbologies i realitzar una lectura relacional i crítica.

Activitats complementàries:

Es passaran textos i documents escrits pels propis artistes o crítiques d'art de l'època, així com pel·lícules i documents audiovisuals. També es programaran 2 o 3 sortides a exposicions amb l'objectiu de tenir una experiència directe amb les obres.

Assignatures recomanades

 • Cultura i pensament
 • Llenguatge cinematogràfic
 • Llenguatges contemporanis
 • Sociologia i teoria de la comunicació
 • Taller de generació d'idees
 • Treball final de Grau