Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Investigació i desenvolupament corporal, integració del cos en moviment i espai escènic. Formes de representació del moviment corporal, taller d’expressió corporal, laboratori de creació de llenguatges corporals, aprenentatge de metodologies.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MELISSA LIMA CAMINHA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • B4 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5 Treballar en equip i establir aquelles relacions que permetin aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • E1 Dominar aquelles tècniques que permeten reproduir el comportament humà.
 • E2 Dominar les retòriques de l'emoció.
 • E3 Usar les tècniques de la veu parlada i cantada.
 • E4 Dominar les tècniques expressives del cos en moviment.
 • E11 Articular el temps escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E12 Articular l'espai escènic i articular-se entorn d'ell.

Continguts

1. MÀSCARA NEUTRA. Segons la pedagogia del mestre Jacques Lecoq la màscara neutra és la màscara de totes les màscares. Aporta a l'actor unes eines fonamentals per al seu desenvolupament corporal, elimina tics adquirits pel cos que dificulten l'estat disponible de l'actor per assolir diferents rols a escena.

2. ENTRENAMENT FÍSIC I VOCAL: L‘objectiu d’aquest apartat, a més de millorar la qualitat física del alumne, és dotar-lo d’eines provinents de diferents disciplines per augmentar la seva expressivitat com a intèrpret. Es treballaran conceptes propis de la dansa contemporània com el treball al terra, de l’entrenament Bodyweather provinent del Butoh com la dissociació de diferents parts del cos, del teatre físic com ara el treball conjunt de veu i cos i d’ altres disciplines com l’acrobàcia o el Parkour.

3. EL MOVIMENT EN UN MATEIX: Treballarem en el re-descobriment dels patrons físics de cada alumne, amb la fi d’ampliar les seves capacitats creatives. L’objectiu és ser conscients de com utilitzo el meu cos, quines són les meves limitacions i els meus punts forts, conèixer- nos més per poder anar mes enllà dels nostres límits. Es dotarà a l’alumne d’eines que li donen la possibilitat de tenir autonomia física a l’hora de crear o produir materials físics. Principalment ens centrarem en dos eixos: Partitura física i Improvisació amb pautes físiques.

4. EL MOVIMENT EN RELACIÓ AMB L’ALTRE: L’objectiu en aquest apartat és per una banda, que l’alumne sigui capaç de trobar ímputs per al seu moviment més enllà dels seus propis impulsos. I per l’altra, que entengui que l’escolta envers el company és un aspecte fonamental en el treball escènic. Ens centrarem en descobrir en l’altre el motor dels nostres impulsos de moviment. És a dir, experimentarem com en l’escolta envers el nostre company o companya d’escena i la reacció als seus moviments, són les claus i el motor del nostre moviment.

5. MOVIMENT I RELACIÓ AMB L’ESPAI: L’objectiu és, per una banda, que l’alumne adquireixi una concepció espacial de l’escena més enllà dels conceptes escenogràfics relacionats amb la posada en escena d’un tex. I de l’altre, dotar- lo d’eines de composició amb l’espai que li permetran un ventall de possibilitats físiques a l’hora d’habitar i moure’s dins de l’escena partint d’impulsos espacials i no psicològics o teatrals.

6. ESCENES I ESTRUCTURES D’IMPROVISACIÓ: Combinació de totes les eines físiques anteriorment esmentades mitjançant improvisacions en les quals es treballarà simultàniament amb el cos i la veu. Aquestes improvisacions seran lliures, guiades pels professors o pautades pels propis alumnes. Treball d’estructures d’improvisació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 60 50 110
Elaboració de treballs 30 100 130
Total 90 150 240

Bibliografia

 • Grotowski, Jerzy (2005). Hacia un teatro pobre. Siglo XXI.
 • Artaud, Antonin (2002). El teatro y su doble. Barcelona: Edhasa.
 • Barba, Eugenio (2000). Teatro: Soledad, oficio y revuelta. Catálogos Editora.
 • Jacques Lecoq (1997). El cuerpo poético. Alba Editorial.
 • Peter Brook (1993). La puerta abierta. Alba Editorial.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
teatre físic-Exercicis pràctics Assimilació dels continguts. Evolució del alumne. Actitud i implicació
20
teatre físic-Creació d’una escena, peça curta o improvisació estructurada Capacitat de posar en pràctica els continguts. Creativitat en l’associació dels continguts. Actitud i implicació.
30
Màscara Neutra- Exercicis pràctics (evolució) Assimilació dels continguts. Evolució del alumne. Actitud i implicació 15
teatre físic - Memoria y reflexió Treball d’una extensió d’entre 5 i 10 pàgines amb els següents continguts . Memoria del exercicis i conceptes treballats durant el curs. Anàlisi i reflexió de la relació del alumne/a amb aquestos conceptes. 20
Màscara Neutra - Reflexió dels conceptes adquirits Treball d’una extensió d’entre 5 i 10 pàgines amb els següents continguts
Memoria del exercicis i conceptes treballats durant el curs. Anàlisi i reflexió de la relació del alumne/a amb aquestos conceptes.
5
Màscara Neutra - Improvitzacions pautades Capacitat de posar en pràctica els continguts. Creativitat en l’associació dels continguts. Actitud i implicació. 10

Qualificació

Els criteris de qualificació es correspondran amb el nivell d’assoliment de les competències exigides per aprovar l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assignatura és d'avaluació continuada. Una assistència a classe inferior al 80% de les sessions sense justificació es considerarà NO Presentat.