Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
En aquesta assignatura l'estudiant aprofundirà en els aspectes de la direcció d'actors per cinema i televisió. L'estudiant treballarà amb diferents directors d'actors i n'haurà d'extreure la seva pròpia visió i una manera de treballar pròpia i singular. El treball serà eminentment pràctic a partir d'escenes, això implica conèixer, practicar i experimentar com enfrontar-se a la posada en escena i a la interrelació amb l'actor i/o actriu
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • B1 Compilar, seleccionar, avaluar i transmetre informació de manera eficaç i eficient, segons objectius específics i de diferent precedència i format.
 • B3 Comunicar-se de manera efectiva, oralment i per escrit.
 • B4 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5 Treballar en equip i establir aquelles relacions que permetin aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6 Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B7 Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2.1 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B8 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • B9 Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • B10 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals.
 • E1 Dominar aquelles tècniques que permeten reproduir el comportament humà.
 • E2 Dominar les retòriques de l'emoció.
 • E3 Usar les tècniques de la veu parlada i cantada.
 • E4 Dominar les tècniques expressives del cos en moviment.
 • E5 Identificar, analitzar i utilitzar les tècniques de l'escriptura teatral.
 • E6 Identificar, reconèixer i aplicar les tecnologies associades al fet escènic.
 • E10 Utilitzar eines per desenvolupar la imaginació escènica.
 • E11 Articular el temps escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E12 Articular l'espai escènic i articular-se entorn d'ell.

Continguts

1. BLOC 1

          1.1. Organització i construcció de l’escena.

          1.2. L’anàlisi de les escenes.

          1.3. Eines per a la posada en escena, direcció vs actor.

          1.4. Recursos per a la interpretació.

          1.5. L’actor de text i l'actor com a performer.

2. BLOC 2

          2.1. Treball amb directors professionals en diferents estils.

          2.2. La comunicació en l’equip, l’escolta, la generositat, la connexió.

          2.3. Relació entre el director i l’actor.

          2.4. Treball de text.

          2.5. Treball d’acting. (acting coach)

          2.6. Acció física i psíquica.

          2.7. Les paraules, el silenci, el pensament i la mirada.

          2.8. La versemblança en la interpretació.

          2.9. Treball amb nens.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 80 80
Sessió pràctica 60 0 60
Treball en equip 0 10 10
Total 60 90 150

Bibliografia

 • J. Melendres. (2012). La direcció dels actors. . Ed. Institut del Teatre.
 • M. Chejov. (2002). Sobre la técnica de la actuación . Madrid: ALBA ediciones..
 • S. Proust. (2005). La direction d’acteurs.. Lyon: L’entretemps editions..
 • D. Donnellan (2004). El actor y la diana. Madrid: Ed. Fundamentos-RESAD.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball en aquip El treball col·laboratiu exigeix als participants habilitats comunicatives, relacions simètriques i recíproques, i també un desig de compartir la resolució ó de les tasques 20
Registre de direcció I Es valorarà la capacitat de dirigir un actor/atriu 40
Registre de direcció II Es valorarà la capacitat de dirigir un actor/atriu 40

Qualificació

Serà imprescindible que els participants reuneixin els requisits següents:

- Lliurament i superació dels tres lliurables.

En el cas d'absències superiors al 35% del temps lectiu, l'alumne/a, no podrà ser avaluat de manera continuada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per tal d'accedir a l'avaluació contínua, els alumnes han d'assistir a un mínim del 65% de totes les classes, a més de fer les proves corresponents.

Observacions

Orientació de les possibles activitats previstes en relació a l’evolució pràctica del curs.

Càsting
- Elaboració de dossier de càsting i gravació dels candidats.
Finalitat: Poder dirigir i presentar un càsting adequat.

Sèrie setmanal - Sèrie diària
- Assoliment d'una seqüència real i crear la corba dels personatges. Posar en escena la seqüència i comparar-la amb la real.
Finalitat: aprendre a dirigir actors amb poc temps i conèixer la relativa importància del background del personatge.

Comèdia - Sitcom - Parodia
- Aprendre a dirigir una escena en to de comèdia i posar-la en pràctica.
Finalitat: Assolir els coneixements per poder fer riure en diferents formats, més explícit, físic tipus parodia, més psico-actoral tipus comèdia.

Documental
- Gravació de dos tipus de mètode de direcció de persones reals perquè puguin ser adequades per un projecte audiovisual (documental)
Finalitat: Aprendre a obtenir els recursos necessaris de persones sense experiència actoral per poder obtenir la capacitat expressiva adient.

Treball en nens
- Adquirir eines adequades per dirigir aquests perfils específics i posar-ho en pràctica amb els propis companys.
Finalitat: Saber transmetre de forma adequada les premisses perquè puguin actuar i no sobreactuar.

Ficció - Llargmetratges
- Taula italiana, primeres lectures, assajos en taula, assaig físic.
Finalitat: Conèixer la metodologia i assajar-la per dirigir actrius/actors professionals.

Videoart, creació, performance
- Treball personal físic i actoral de tots els alumnes per superar prejudicis o conveniències socials entre director i actriu/actor.
Finalitat: Sobreposar-se a les convencions.


Constitució dels lliurables:
Es potenciarà l’aprenentatge cooperatiu i la tasca individual de l’estudiantat com a director.

S’han de presentar dos treballs generals definits amb el nom de registre de direcció. Cada un dels dos lliurables estarà constituït per un format de text i els enllaços online als corresponents documents audiovisuals i s’haurà de pujar el projecte a la plataforma Morpheo.

Els registres de direcció s’han de presentar en suport pdf, mitjançant tramesa moodle.
Cada registre s’ha d’acompanyar del lliurament de l’arxiu digital (audiovisual) en un servidor online. Aquesta carpeta s’ha d’identificar amb el nom “Registre de direcció I o II”, nom i cognoms de l’emissor i ha de contenir un mínim de 2 activitats de direcció individual i una de participació grupal personalitzada.
En el Registre de Direcció I es valorarà l’aprenentatge assumit com a director d’actors i en el Registre de Direcció II també es valorà l’aspecte tècnic del treball.

Cada registre ha de presentar un treball amb una reflexió crítica de la tasca desenvolupada reflectint els següents indicadors:

- Descripció del treball en equip i la interdependència positiva manifesta.
(El treball col·laboratiu exigeix als participants habilitats comunicatives, relacions simètriques i recíproques, i també un desig de compartir la resolució o de les tasques dins d’un equip de rodatge).
- Calendari del procés de treball
- Assaig actoral (director + actor/iu)
- Assaig tècnic (director + actor/iu + part equip tècnic)
- Posada en pràctica l’escena/es: Rodatge amb equip tècnic.


Cada una de les quatre realitzacions audiovisuals estaran vinculades a un gènere específic, sense opció a repetir de gènere (drama, comèdia, època, monòlegs, improvisació, lluita actoral, etc).
La durada màxima dels documents audiovisuals no pot superar els 2 minuts.

Assignatures recomanades

 • Disseny de continguts I
 • Operativa de càmera i il·luminació
 • Tallers de generació d'idees i desenvolupament
 • Tècniques creatives
 • Tecnologia audiovisual i del só
 • Teoria i tècnica del muntatge