Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
La intenció d'aquesta assignatura és formar l'alumnat amb uns coneixements de base sobre les diferents eines i tècniques emergents que s'utilitzen en el sector de l'escenotècnia en l'actualitat. Des de les eines més bàsiques fins a les tecnologies més punteres, repassarem tots els elements d'ús més habitual en els escenaris.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
XAVIER MASO FRAUCA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • B5 Treballar en equip i establir aquelles relacions que permetin aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6 Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B8 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • B9 Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • E6 Identificar, reconèixer i aplicar les tecnologies associades al fet escènic.
 • E10 Utilitzar eines per desenvolupar la imaginació escènica.

Continguts

1. Sessions pràctiques d'elements tècnics

2. Bases teòriques sobre els conceptes i els elements escenotècnics

3. Elements i formats escenotècnics

4. Decripció d'oficis i serveis tècnics - Arts escèniques

5. Elements tècnics i usos

6. Elements musicals, imatge i lumínics

7. Coneixement del sector i col·loqui amb creatius professionals

8. Tecnologies punteres i d'última generació aplicades a les arts escèniques

9. Projecte final

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Assistència a actes externs 6 0 6
Classes expositives 63 48 111
Classes pràctiques 18 12 30
Prova d'avaluació 3 0 3
Total 90 60 150

Bibliografia

 • J.BLURTON (2001). Scenery: draughting and contruction (Routledge). Routledge.
 • J.GORDON (2004). Estructuras o por qué las cosas no se caen. Celeste Ediciones.
 • B. MELLO (1999). Trattato di scenotecnia. DeAgostini.
 • SAMMLER/HARVEY (2002). Technical Design. Solutions for theatre: The Technical Brief Collections. Focal Press.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions pràctiques de so Correcta comprensió dels conceptes proposats, atenció a classe i implicació a les activitats 10
Sessions pràctiques de llum Correcta comprensió dels conceptes proposats, atenció a classe i implicació a les activitats 10
Sessions pràctiques d'equipaments de video i infraestructures teatrals Correcta comprensió dels conceptes proposats, atenció a classe i implicació a les activitats 20
Exàmen escrit Correcta ressolució de les preguntes de l'exàmen. 10
Sessió pràctica a un muntatge teatral,
Col·loqui amb escenògraf, il·luminador i dissenyador de so
Formar part de l'activitat, i implicació a l'activitat. 20
Creació d'un projecte escènic Presentació d'un projecte de creació escènica.
Treball en grups de 3 persones.
30

Qualificació

Per superar l'assignatura serà necessari obtenir, com a mínim, un 5.
La presencialitat a les classes, representa un 10% de la nota final.

Els exercicis individuals no seran avaluats si no compleixen el format d'entrega:
Ha de ser en pdf, totes les entregues es faran en un únic arxiu.

Per a l'avaluació del projecte final serà imprescindible la presentació pública del projecte.

Els exercicis no presentats en data d'entrega donada no tindrán opció a ser presentats en una data posterior, o no ser que sigi per causa major amb justificant.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constarà com a No Presentat de l’assignatura si la suma dels percentatges totals de proves o exàmens als que s’ha presentat es inferior al 25 %.

Observacions

És molt recomanable la lectura del material addicional proporcionat per el professor. És susceptible de sortir a l'exàmen.

Assignatures recomanades

 • Bases de l'escenotècnia
 • Direcció escènica: metodologia i desenvolupament del projecte
 • Dramatúrgia teatral
 • Escena en espais públics
 • Tècniques d'il·luminació escènica
 • Tecnologies multimèdia i audiovisuals