Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aplicar els coneixements sobre la creació audiovisual a l'escriptura d'un guió de curtmetratge.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
CAROLINA MARTINEZ LOPEZ  / MARC PLANA BOTEY
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • B1 Compilar, seleccionar, avaluar i transmetre informació de manera eficaç i eficient, segons objectius específics i de diferent precedència i format.
 • B2 Llegir, comprendre i comentar textos.
 • B3 Comunicar-se de manera efectiva, oralment i per escrit.
 • E5 Identificar, analitzar i utilitzar les tècniques de l'escriptura teatral.
 • E7 Identificar i analitzar les teories dramàtiques.
 • E9 Llegir, analitzar i contextualitzar la literatura dramàtica.
 • E10 Utilitzar eines per desenvolupar la imaginació escènica.

Continguts

1. Introducció: el relat cinematogràfic

          1.1. Estructura narrativa

          1.2. El Paradigma clàssic

          1.3. Estructura en actes

          1.4. Gènere

                    1.4.1. Models temàtics

                    1.4.2. Altres models de representació

2. Els models narratius

          2.1. Llarg, curt, televisió, documental i altres

          2.2. Formats de guió

          2.3. Escaletes i tractaments

3. Procés de desenvolupament del guió

          3.1. Premises narratives

          3.2. L'estructura

          3.3. La definició de personatges

          3.4. El tractament i l'escaleta

          3.5. L'escena: conflicte, clímax i canvi

          3.6. El diàleg

          3.7. El guió literari

4. Els factors de la ficció (aplicats al guió a desenvolupar)

          4.1. El tema

          4.2. La instància narrativa

          4.3. Els personatges

          4.4. La trama

          4.5. L'espai

          4.6. Ritme i to

5. Estratègies narratives (Aplicades al guió a desenvolupar)

6. Relatis, guions i guionistes model

7. El documental

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 2 2
Anàlisi / estudi de casos 39 55 94
Elaboració de treballs 13 28 41
Lectura / comentari de textos 10 10 20
Prova d'avaluació 3 30 33
Seminaris 25 10 35
Total 90 135 225

Bibliografia

 • ABUIN, Anxo (2013). El teatro en el cine. Madrid: Cátedra.
 • BALLÓ, Jordi i PÉREZ, Xavier (1995). La llavor immortal. Barcelona: Empúries.
 • BAZIN, André (2008). ¿Qué es el cine?. Madrid: Rialp.
 • BISKIND, Peter (2004). Moteros tranquilos, toros salvajes. Barcelona: Anagrama.
 • BORDWELL, David (1985). La narración en el cine de ficción. Barcelona: Paidós.
 • BRESCHAND, Jean (2004). El documental: la otra cara del cine. Barcelona: Paidós.
 • FERNÁNDEZ, Federico y MARTÍNEZ, José (1999). Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Barcelona: Paidós.
 • GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel (2003). Como se cuenta un cuento. Barcelona: Random House.
 • GUBERN, Román (2014). Historia del cine. Barcelona: Anagrama.
 • KONIGSBERG, Ira (2004). Diccionario técnico Akal de cine. Madrid: Akal.
 • McKEE, Robert (2003). El Guión. Barcelona: Alba.
 • MORIN, Edgar (2001). El cine o el hombre imaginario. Barcelona: Paidós.
 • PETROLLE, Jean, y WEXMAN, Virginia (2005). Women and Experimental Filmmaking. Illinois University Press.
 • QUINTANA, Àngel (2003). Fábulas de lo visible: el cine como creador de realidades. Barcelona: Acantilado.
 • ROMAGUERA, Joaquim y ALSINA, Homero (eds.) (2001). Textos y manifiestos del cine. Madrid: Cátedra.
 • TARKOVSKI, Andrei (1991). Esculpir en el tiempo. Madrid: Rialp.
 • TUBAU, Daniel (2006). Las paradojas del guionista. Reglas y excepciones en la práctica del guión. Barcelona: Alba.
 • VVAA (2004). Best of Creative Screenwriting Interviews. 1994-2004. Los Angeles: Creative Screenwriting .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions i visionats sobre cultura cinematogràfica Assoliment dels coneixements bàsics de narrativa audiovisual i cinematogràfica i dels principals moviments fílmics. 30
Anàlisi escrita de pel·lícules Aplicació dels conceptes teòrics en narracions concretes i capacitat de relació entre teoria i pràctica. Recerca individual dels criteris específics sota els quals caldrà evaluar cada narració. Creativitat per a proposar alternatives. Redacció acurada i adequada al concepte exposat. 20
Activitats de classe: estudi de casos, comentaris de text... Adeqüació anàlisis als conceptes exposats a classe i creativitat per relacionar-ho. 5
Escriptura guió Creativitat narrativa i adeqüació als criteris audiovisuals bàsics en la creació d'una proposta audiovisual. 10
Avaluació final Avaluació final dels coneixements adquirits, capacitat d'anàlisis i lectures fetes. 30
Autoavaluació Coherència en l'avaluació i el treball realitzat en el curs. 5

Qualificació

El principal criteri de qualificació és l'assoliment d'un coneixemnent bàsic de l'entorn audiovisual contemporani. Així mateix, s'espera que l'alumne sigui capaç d'identificar els criteris compositius bàsics i adaptar-los a diferents estils audiovisuals. Per últim, l'alumne aplica l'aprenentatge a una proposta de creació audiovisuals a partir dels criteris vistos.

S'espera, per tant, que es produeixi una retroalimentació constant entre el desenvolupament del guió i el treball a l'aula.

Al ser un curs pràctic, l'assistència a classe és el punt de partida i de trobada de l'aprenentatge teòric. L'assistència és per tant important. Qualsevol problema al respecte ha de ser consultat amb anterioritat per a buscar alternatives.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Absència sistemàtica de l'alumne a classe sense haver desenvolupat el guió en estadi avançat ni haver entregat cap treball ni haver consultat el cas amb el professor per tal de pactar alguna alternativa viable.

Observacions

Al ser un curs pràctic, l'assistència a classe és el punt de partida i de trobada de l'aprenentatge teòric. L'assistència és per tant important. Qualsevol problema al respecte ha de ser consultat amb anterioritat per a buscar alternatives.