Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Curs consistent en un projecte col·lectiu de posada en escena d’una obra escènica musical orientada per un professor en funcions orgàniques de director d’escena: lectura ideològica del text (o llibret), aproximació i concreció de les necessitats tècniques- interpretatives i de les seves particularitats musicals i coreogràfiques, assaig, repetició, entrenament físic i justificació de les opcions estètiques i ideològiques escollides. Determinació de les necessitats d’escenotècnia i producció.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
CAROLINA MARTINEZ LOPEZ  / JUAN PABLO MIRANDA BOSISIO  / AGNÉS MONFERRER VENTURA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
CAROLINA MARTINEZ LOPEZ  / JUAN PABLO MIRANDA BOSISIO  / AGNÉS MONFERRER VENTURA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • B3 Comunicar-se de manera efectiva, oralment i per escrit.
 • B4 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5 Treballar en equip i establir aquelles relacions que permetin aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6 Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B7 Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2.1 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B8 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • B9 Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • E1 Dominar aquelles tècniques que permeten reproduir el comportament humà.
 • E2 Dominar les retòriques de l'emoció.
 • E3 Usar les tècniques de la veu parlada i cantada.
 • E4 Dominar les tècniques expressives del cos en moviment.
 • E6 Identificar, reconèixer i aplicar les tecnologies associades al fet escènic.
 • E8 Aplicar i analitzar les reflexions teòriques sobre el fet escènic.
 • E9 Llegir, analitzar i contextualitzar la literatura dramàtica.
 • E11 Articular el temps escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E12 Articular l'espai escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E14 Analitzar amb criteri propi, capacitat d'argumentació i actitud crítica les expressions de la cultura contemporània.

Continguts

1. Projecte col·lectiu de representació escénica. Introducció al funcionament dels projectes escènics

2. Selecció del projecte. Coneixement dels materials textuals de base. Treball de taula

          2.1. Lectura ideológica del text teatral escollit i el seu funcionament dramàtic (direcció escénica)

          2.2. Aproximació i concreció de les necessitats tècniques i interpretatives dels materials textuals escollits (direcció escénica - producció)

          2.3. Treball de taula, lectura i procés de comprensió i assimilació del personatge

          2.4. Mirada crítica en torn a l'imaginari del material textual

          2.5. Dramatúrgia de l'actor a partir de referents individuals

3. El muntatge

          3.1. L'encarnació del personatge per part de l'intèrpret

          3.2. Preparació vocal i musical del personatge

          3.3. Preparació coreogràfica

          3.4. Assaig, repetició, entrenament físic sobre temes monogràfics, escenes. Treball més individualitzat

          3.5. Assaig del muntatge. Treball més col·lectiu

          3.6. Presentació pública del projecte

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 95 100 195
Classes expositives 10 0 10
Classes participatives 10 10 20
Classes pràctiques 95 55 150
Total 210 165 375

Bibliografia

 • Alcázar, Josefina (1998). La cuarta dimensión del teatro. Tiempo, espacio y vídeo en la escena moderna. México: INBA.
 • Baril, Jacques (1989). La danza moderna. Barcelona: Paidós.
 • Chéjov, Michael (2006). Lecciones para el actor profesional. Barcelona: Alba Editorial.
 • Colomé, Delfín (1989). Pensar la danza. Madrid: Turner.
 • Duncan, Isadora, y Sánchez, J.A. (ed.) (2003). El arte de la danza y otros escritos. Madrid: Akal.
 • Mamet, David (2015). Los tres usos del cuchillo. Barcelona: Alba Editorial.
 • Pavis, Patrice (2000). Diccionario del teatro (Dramaturgia, estética, semiología). Barcelona: Paidós.
 • Paz, Octavio (2003). El arco y la lira. Fondo de Cultura Económica.
 • Salvat, Ricard (1981). Historia del teatro moderno. Barcelona: Península.
 • Sánchez, José Antonio (1994). Dramaturgias de la imagen. Universidad de Castilla-La Mancha.
 • Sánchez, José Antonio (1999). La escena moderna. Antología de manifiestos y textos sobre teatro de vanguardia. Madrid: Akal.
 • Ure, Alberto (2003). Sacate la careta (Ensayos sobre teatro, política y cultura). Norma.
 • Ure, Alberto (2009). Ponete el antifaz (Escritos, dichos y entrevistas). Inst. Nacional del Teatro de Buenos Aires..
 • VVAA (2014). A veces me pregunto por qué sigo bailando. Madrid: Continta me tienes.
 • Deleuze, Gilles (2005). Lógica del sentido. Paidós.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes magistrals Actitud de l'alumne i assistència a classe 5
Anàlisi del text escollit i del seu context Participació activa de l'alumne a les sessions i recerca individual 5
Ressenya i comentari del text proposat Anàlisi, maduresa, implicació en la reflexió, punt de vista
propi
5
Treball de taula sobre el text a treballar Recerca personal sobre el text i participació a les sessions 10
Construcció del personatge Capacitat d'encarar amb èxit el procés d'encarnació del personatge per part de l'intèrpret 20
Treball musical i vocal del personatge Domini de les tècniques de la veu parlada i cantada 10
Treball coreogràfic del personatge Domini de les tècniques expressives del cos en moviment 10
Assaig col.lectiu Actitud en l'assaig, disposició al treball en equip 20
Presentació pública de l'àmbit de creació Estrena del muntatge 15

Qualificació