Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Curs consistent en un projecte col·lectiu de posada en escena d’una obra escènica musical orientada per un professor en funcions orgàniques de director d’escena: lectura ideològica del text (o llibret), aproximació i concreció de les necessitats tècniques- interpretatives i de les seves particularitats musicals i coreogràfiques, assaig, repetició, entrenament físic i justificació de les opcions estètiques i ideològiques escollides. Determinació de les necessitats d’escenotècnia i producció.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JORGE DURAN ROLDOS  / MARIA GARCIA VERA  / RICARDO GAZQUEZ PEREZ  / AGNÉS MONFERRER VENTURA  / JUDIT VIDIELLA PAGÈS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA GARCIA VERA  / RICARDO GAZQUEZ PEREZ  / AGNÉS MONFERRER VENTURA  / JUDIT VIDIELLA PAGÈS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
JORGE DURAN ROLDOS  / MARIA GARCIA VERA  / RICARDO GAZQUEZ PEREZ  / AGNÉS MONFERRER VENTURA  / JUDIT VIDIELLA PAGÈS
Idioma de les classes:

Competències

 • B3 Comunicar-se de manera efectiva, oralment i per escrit.
 • B4 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5 Treballar en equip i establir aquelles relacions que permetin aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6 Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B7 Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2.1 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B8 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • B9 Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • E1 Dominar aquelles tècniques que permeten reproduir el comportament humà.
 • E2 Dominar les retòriques de l'emoció.
 • E3 Usar les tècniques de la veu parlada i cantada.
 • E4 Dominar les tècniques expressives del cos en moviment.
 • E6 Identificar, reconèixer i aplicar les tecnologies associades al fet escènic.
 • E8 Aplicar i analitzar les reflexions teòriques sobre el fet escènic.
 • E9 Llegir, analitzar i contextualitzar la literatura dramàtica.
 • E11 Articular el temps escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E12 Articular l'espai escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E14 Analitzar amb criteri propi, capacitat d'argumentació i actitud crítica les expressions de la cultura contemporània.

Continguts

1. 1. Característiques del Teatre Musical: orígens i història, referents actuals i anàlisi d'espectacles teatrals musicals.

2. Interpretació

          2.1. Aproximació i concreció de les necessitats tècniques i interpretatives al text escollit, i les seves particularitats musicals i coreogràfiques

          2.2. Especialització de la interpretació de la veu i el cant en el Teatre Musical

3. Dramatúrgia

          3.1. Característiques especials de la dramatúrgia musical

          3.2. La lectura ideològica del text teatral escollit i el seu funcionament dramàtic

4. Direcció

          4.1. Justificació dels processos estètics i ideològics del muntatge del text de Teatre Musical escollit per part del professor

          4.2. Especificitats de la direcció de Teatre Musical

5. Escenotècnia

          5.1. Aplicacions i concrecions escenogràfiques, acústiques i visuals del procés de muntatge del text escollit

          5.2. Característiques i exemples de muntatges escenogràfics en el Teatre Musical

6. Producció teatral

          6.1. Especificitats de planificació al Teatre Musical

          6.2. Planificació del projecte escollit: vestuari, il·luminació, so, audiovisuals, multimèdia, creació acústica i escenografia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 225 150 375
Total 225 150 375

Bibliografia

 • Alcázar, Josefina (1998). La cuarta dimensión del teatro. Tiempo, espacio y vídeo en la escena moderna. México: INBA.
 • Baril, Jacques (1989). La danza moderna. Barcelona: Paidós.
 • Chéjov, Michael (2006). Lecciones para el actor profesional. Barcelona: Alba Editorial.
 • Colomé, Delfín (1989). Pensar la danza. Madrid: Turner.
 • Duncan, Isadora, y Sánchez, J.A. (ed.) (2003). El arte de la danza y otros escritos. Madrid: Akal.
 • Mamet, David (2015). Los tres usos del cuchillo. Barcelona: Alba Editorial.
 • Pavis, Patrice (2000). Diccionario del teatro (Dramaturgia, estética, semiología). Barcelona: Paidós.
 • Paz, Octavio (2003). El arco y la lira. Fondo de Cultura Económica.
 • Salvat, Ricard (1981). Historia del teatro moderno. Barcelona: Península.
 • Sánchez, José Antonio (1994). Dramaturgias de la imagen. Universidad de Castilla-La Mancha.
 • Sánchez, José Antonio (1999). La escena moderna. Antología de manifiestos y textos sobre teatro de vanguardia. Madrid: Akal.
 • Ure, Alberto (2003). Sacate la careta (Ensayos sobre teatro, política y cultura). Norma.
 • Ure, Alberto (2009). Ponete el antifaz (Escritos, dichos y entrevistas). Inst. Nacional del Teatro de Buenos Aires..
 • VVAA (2014). A veces me pregunto por qué sigo bailando. Madrid: Continta me tienes.
 • Deleuze, Gilles (2005). Lógica del sentido. Paidós.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives Assistència i actitud 5
Classes pràctiques Exercicis avaluables individuals o en grup. Participació com a intèrprets en un espectacle de Teatre Musical. 95

Qualificació

La qualificació es fonamentarà en els següents aspectes:

-Participació activa de l'alumne a les sessions i recerca individual.
-Anàlisi, maduresa, implicació en la reflexió, punt de vista propi.
-Recerca personal sobre el text i participació a les sessions.
-Capacitat d'encarar amb èxit el procés d'encarnació del personatge.
-Domini de les tècniques de la veu parlada i cantada.
-Domini de les tècniques expressives del cos en moviment.
-Actitud en l'assaig, disposició al treball en equip.
-Estrena del muntatge.