Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Desenvolupar consciència i coneixement del cos com a instrument expressiu i comunicatiu. Descobriment del cos sensible, emotiu i sensitiu. Desenvolupar en el coneixement profund de les pròpies capacitats de moviment. Llenguatge corporal. Capacitat creativa, analítica, comunicativa i de treball en equip. Moviment i creativitat.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
SÍLVIA ESCUDER VILALTELLA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (5%), Francès (5%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
SÍLVIA ESCUDER VILALTELLA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (5%), Francès (5%)

Competències

 • B4 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5 Treballar en equip i establir aquelles relacions que permetin aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B8 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • E1 Dominar aquelles tècniques que permeten reproduir el comportament humà.
 • E2 Dominar les retòriques de l'emoció.
 • E3 Usar les tècniques de la veu parlada i cantada.
 • E4 Dominar les tècniques expressives del cos en moviment.
 • E12 Articular l'espai escènic i articular-se entorn d'ell.

Continguts

1. Training

          1.1. autonomia. Rigor. Enfortiment.

2. Punts de vista escènics.

          2.1. Temps-tempo, duració, resposta, repetició.

          2.2. Espai

                    2.2.1. Forma:lineal, corves, rodones, angulars, estacionàries, movibles, cos a l'espai, a l'arquitectura, als altres cossos.

                    2.2.2. gest: de comportament (privat, públic), expressiu.

                    2.2.3. arquitectura: sòlida, textura, llum, color, so

                    2.2.4. relació espaial: distàncies

                    2.2.5. topografia

3. Antropologia teatral.

          3.1. energia extra-quotidiana

          3.2. presència. L'ara i l'aquí.

          3.3. organicitat. Equilibri Físic, emocional, mental.

          3.4. Silencis. Pauses. Transicions

          3.5. Ritme

          3.6. Centre-desequilibri

          3.7. comoditat/risc

4. Moviment expressiu

          4.1. Qualitats del moviment

          4.2. Respiració/visualització/concentració

          4.3. dissociació

          4.4. partitures

5. Inspiració i moviment

          5.1. Música

          5.2. Imatges

          5.3. Emocions

          5.4. Objectes

          5.5. Text

6. Dramatúrgia corporal

          6.1. Improvisació grupal.

          6.2. Punt de partida-inici-desenvolupament-final

          6.3. Formes d'entrar en contacte:compartir, impuls, conduir. Confiança.

          6.4. Creativitat. Autenticitat. Motivació

          6.5. Composició

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 100 90 190
Elaboració de treballs 5 30 35
Total 105 120 225

Bibliografia

 • E. Barba, N. Sevarese (2009). el arte secreto del actor. Escenología.
 • lecoq (2003). El cuerpo poético. Alba ed..
 • Donellan (2009). El actor y la diana. Fundamentos.
 • F. Davis (2004). Comunicació no verbal. Alianza.
 • A. Bogart (2007). Los puntos de vista escénicos. A. directores de escena.
 • A. Denis (1994). The articulate body, the psysical training of the actor.. Drama book pb..
 • Odette Aslan (collectif) (1998). Le corps en jeu. Arts du spectacle.
 • collectif (2000). Le training de l'acteur. Actes sud papiers.
 • J. Féral (1999). Mise en scène et jeu de l'acteur. Le corps en scène.. Landsman.
 • Y. Oida (2012). Un actor a la deriva. El Milagro.
 • S. Wangh (2000). An acrobat of the heart. A psysical approach to acting.. Vintage original.
 • J. Chaikin (1971). The presence of the actor. Collier Mac Millan.
 • M. Txèkhov (1991). On the tecnique of acting. Harper Collins.
 • A. Bogart (2005). The viewpoints book. Theatre communications group.
 • T. Richard (1995). At work with Grotowski on psysical actions.. Taylor and Francis.
 • R. Àvila (2011). Moure i commoure. I.Teatre.
 • E. Barba (1983). Les illes flotants. Ed. 62.
 • V. Fleurquin (2004). El diccionari dels sentiments. Pirene.
 • E. Herrigel (1968). Zen en el arte del tiro con arco. Kier.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
classes teòriques comprensió i assimilació dels conceptes impartits 10
pràctiques individuals comprensió, assimilació i desenvolupament individual de l'alumne segons els conceptes treballats. 40
pràctiques grupals capacitat per treballar en equip segons els conceptes treballats a classe 40
treballs escrits (ressenyes o comentaris) i debats. comprensió, esperit crític, visió personal, actitud participativa. 10

Qualificació

Els criteris de qualificació es correspondran amb el nivell d'assoliment de les competències exigides per aprovar l'assignatura.
L'assignatura és d'avaluació continuada. L'assistència a classe inferior al 80% de les sessions sense justificació es considera no presentat.