Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi i anàlisi dels signes escènics en la seva configuració retòrica, de la semiologia de la representació teatral, de les bases de la teoria dramàtica i del seu trasllat en les sintaxis escèniques contemporànies. Estudi i anàlisi de les teories de la representació de les diferents etapes històriques i la seva plasmació interpretativa. Aprofundiment.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
CAROLINA MARTINEZ LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (80%), Anglès (10%)

Competències

 • B2 Llegir, comprendre i comentar textos.
 • E7 Identificar i analitzar les teories dramàtiques.
 • E8 Aplicar i analitzar les reflexions teòriques sobre el fet escènic.
 • E13 Llegir, analitzar i reflexionar sobre les necessitats de representació de l'individu contemporani en funció del seu present polític, econòmic i social.

Continguts

1. POÈTICA DRAMÀTICA DEL BARROC. 1.1. La poètica de la doctrina clàssica. 1.2. Estudio de la "paradoxa de l'actor".

2. TEORIAS DRAMÀTIQUES I LLENGUATGES ESCÈNICS DEL SEGLE XIX. 2.1. Evolució de l'espai teatral. 2.2. Estètica i ideologia del Romanticisme.

3. FORMACIÓ I CONSOLIDACIÓ DEL PARADIGMA NATURALISTA. 3.1. Estètica i ideologia del Realisme i del Naturalisme. 3.2. El canon teòric de Stanislavski.

4. TEORIES DEL TEATRE A LES PRIMERES DÈCADES DEL SEGLE XX: ENVERS A UN NOU LLENGUATGE ESCÈNIC

5. TEORIES DRAMÀTIQUES I NOVES FORMES DE DIRECCIÓ DESPRÈS DE LA II GUERRA MUNDIAL. 5.1. La teoria anti-aristotèlica de Bertolt Brecht. 5.2. La concepció contemporània de l'espai escènic

6. TEORIES DRAMÀTIQUES I NOVES FORMES DE DIRECCIÓ A L'ESCENA ACTUAL. 6.1. Camins de la direcció escènica i de la representació teatral. 6.2. El teatre actual. Teoria i praxis. 6.3. Confluència de llenguatges i relacions amb altres arts. La performance, el arte de acción, el happening. 6.4. Estètica i ideologia del teatre contemporani.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30,00 60,00 0 90,00
Elaboració individual de treballs 10,00 20,00 0 30,00
Sessió expositiva 30,00 0 0 30,00
Total 70,00 80,00 0 150

Bibliografia

 • Alcázar, Josefina (1998). La cuarta dimensión del teatro. Tiempo, espacio y vídeo en la escena moderna. México: INBA.
 • Artaud, Antonin (1978). El teatro y su doble. Barcelona: Edhasa.
 • Aslan, Odette (1979). El actor en el siglo XX. Evolución de la técnica. Problema ético. Barcelona: Gustavo Gili.
 • Baril, Jacques (1987). La danza moderna. Barcelona: Paidós.
 • Boal, Augusto (1980). Teatro del oprimido. México: Nueva Imagen.
 • Braidotti, Rosi (2015). Lo Posthumano. Barcelona: Gedisa.
 • Brecht, Bertolt (1983). Escritos sobre teatro. Buenos Aires: Nueva Visión.
 • Brook, Peter (2012). El espacio vacío. Barcelona: Península.
 • Bourriaud, Nicolas (2008). Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
 • Craig, Edward Gordon (1987). El arte del teatro. México: UNAM-GECSA.
 • Debord, Guy (2010). La sociedad del espectáculo. Madrid: Pretextos.
 • Fischer-Lichte, Erika (2017). Estética de lo performativo. Madrid: Abada.
 • Goldberg, Roselee (2002). Performance Art. Madrid: Destino.
 • Grotowsky, Jerzy (1980). Teatro laboratorio. Barcelona: Tusquets.
 • Innes, Christopher (1981). El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia. México: F.C.E..
 • Kantor, Tadeusz (1984). El teatro de la muerte. Buenos Aires: Ed. de la Flor.
 • Lehmann, Hans-Thies (2016). Teatro posdramático. Murcia: CENDEAC.
 • Lepecki, André (2009). Agotar la Danza. Performance y política del movimiento. Centro Coreográfico Galego/ Mercat de les Flors/ Aula de Danza (UAH).
 • Magris, Erica & Picon-Vallin, Béatrice (2019). Les théâtres documentaires. Paris: Deuxième Époque.
 • Oliva, César y Torres Monreal, Francisco (2000). Historia básica del arte escénico. Madrid: Cátedra.
 • Pavis, Patrice (1993). Diccionario del teatro (Dramaturgia, estética, semiología). Barcelona: Paidós.
 • Piscator, Erwin (2001). Teatro político. Hondarribia: Hiru.
 • Rancière, Jacques (2010). El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial.
 • Sánchez, José Antonio (1994). Dramaturgias de la imagen (3ª Ed. 2002). Universidad de Castilla-La Mancha.
 • Sánchez, José Antonio (1999). La escena moderna. Antología de manifiestos y textos sobre teatro de vanguardia. Madrid: Akal.
 • Sánchez, José Antonio (2017). Cuerpos ajenos. Cuenca: Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha .
 • Szondi, Peter (2011). Teoría del drama moderno : (1880-1950). Tentativa sobre lo trágico. SL Dykinson.
 • VV.AA. (2011). Repensar la dramaturgia: errancia y transformación / Rethinking dramaturgy: errancy and transformation. Murcia: CENDEAC-Centro Párraga.
 • Archivo virtual de las artes escénicas. Recuperat , a http://archivoartea.uclm.es/
 • Ubu. Recuperat , a http://ubuweb.com/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes magistrals Participació activa en classe 5 No
Anàlisi de continguts escènics i textos teòrics Capacitiat d'anàlisi i d'extracciò d'informació d'un espectacle teatral. Anàlisi i comprensió de textos teòrics 15 No
Treball tèoric de recerca sobre un creador contemporani que es complementarà amb un treball pràctic Capacitat per desenvolupar una petita recerca tèorica i elaborar un discurs, fent servir correctament referències i bibliografia 20 No
Treball pràctic derivat d'un treball de recerca teòrica previ sobre un creador Creativitat, adequació a la recerca prèvia, coherència, comunicabilitat, expressió, interès del procès 20 No
Examen final Coneixement de l'assignatura, maduresa, implicació en la reflexió, punt de vista propi 40

Qualificació

Serà obligatòria l'entrega de TOTS LES TASQUES PROGRAMADES per poder ser avaluat. Si la part teòrica del treball de recerca no es presenta, tampoc es podrà presentar la part pràctica.

La nota de l'examen final haurà de ser com a mínim d'un 4 per poder fer mitjana amb la resta de les notes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de No Presentat s'esdevindrà quan l'alumne no presenti el treball tèoric-pràctic o no es presenti a l'examen final.

Avaluació única:
Per les característiques d’aquesta assignatura no es contempla l’opció d’avaluació única. Els coneixements, estratègies d’aprenentatge i competències que aquesta assignatura vehicula impliquen un treball continuat de maduració en el que, de manera progressiva, l’alumnat obté feedbacks dels diversos assoliments gràcies a l’avaluació continuada. Les diverses tasques d’avaluació que es contemplen estan pensades des d’una progressió en la seva complexitat per tal que l’alumnat vagi consolidant i reforçant els aprenentatges i competències a assolir.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

En circumstàncies normals, serà obligatori assistir com a mínim a un 70% de les sessions per poder ser avaluat de l'assignatura. La participació activa a classe es valorarà un 5% de la nota total.
Si, per causes de força major, no fos possible la realització presencial de les classes magistrals, aquestes es faran de forma online, i el 5% corresponent a la participació activa s'afegirà al percentatge de la part pràctica del treball de recerca.
Si hi ha limitació d'estudiants a l'aula, hi haurà alternància setmanal de grups, de manera que un grup seguirà les classes des de l'aula i l'altre desde casa de manera telemàtica.
De la mateixa manera, si no fos possible la realització de la part pràctica grupal (escenes), aquesta es transformarà en el desenvolupament d'un dossier artístic.
En relació a l'examen, si, per causes de força major, no fos possible realitzar-lo presencialment, es buscarà una fòrmula per poder realitzar-lo a distància.