Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi i anàlisi dels signes escènics en la seva configuració retòrica, de la semiologia de la representació teatral, de les bases de la teoria dramàtica i del seu trasllat en les sintaxis escèniques contemporànies. Estudi i anàlisi de les teories de la representació de les diferents etapes històriques i la seva plasmació interpretativa. Aprofundiment.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
CAROLINA MARTINEZ LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (80%), Anglès (10%)

Competències

 • B2 Llegir, comprendre i comentar textos.
 • E7 Identificar i analitzar les teories dramàtiques.
 • E8 Aplicar i analitzar les reflexions teòriques sobre el fet escènic.
 • E13 Llegir, analitzar i reflexionar sobre les necessitats de representació de l'individu contemporani en funció del seu present polític, econòmic i social.

Continguts

1. POÈTICA DRAMÀTICA DEL BARROC. 1.1. La poètica de la doctrina clàssica. 1.2. Estudio de la "paradoxa de l'actor".

2. TEORIAS DRAMÀTIQUES I LLENGUATGES ESCÈNICS DEL SEGLE XIX. 2.1. Evolució de l'espai teatral. 2.2. Estètica i ideologia del Romanticisme.

3. FORMACIÓ I CONSOLIDACIÓ DEL PARADIGMA NATURALISTA. 3.1. Estètica i ideologia del Realisme i del Naturalisme. 3.2. El canon teòric de Stanislavski.

4. TEORIES DEL TEATRE A LES PRIMERES DÈCADES DEL SEGLE XX: ENVERS A UN NOU LLENGUATGE ESCÈNIC

5. TEORIES DRAMÀTIQUES I NOVES FORMES DE DIRECCIÓ DESPRÈS DE LA II GUERRA MUNDIAL. 5.1. La teoria anti-aristotèlica de Bertolt Brecht. 5.2. La concepció contemporània de l'espai escènic

6. TEORIES DRAMÀTIQUES I NOVES FORMES DE DIRECCIÓ A L'ESCENA ACTUAL. 6.1. Camins de la direcció escènica i de la representació teatral. 6.2. El teatre actual. Teoria i praxis. 6.3. Confluència de llenguatges i relacions amb altres arts. La performance, el arte de acción, el happening. 6.4. Estètica i ideologia del teatre contemporani.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30 60 90
Classes expositives 30 0 30
Elaboració de treballs 10 20 30
Total 70 80 150

Bibliografia

 • Alcázar, Josefina (1998). La cuarta dimensión del teatro. Tiempo, espacio y vídeo en la escena moderna. México: INBA.
 • Artaud, Antonin (1978). El teatro y su doble. Barcelona: Edhasa.
 • Barba, Eugenio (1987). Más allá de las islas flotantes. México: Firpo & Dobal.
 • Baril, Jacques (1987). La danza moderna. Barcelona: Paidós.
 • Berthold, Margot (1974). Historia social del teatro. Madrid: Guadarrama.
 • Boal, Augusto (1980). Teatro del oprimido. México: Nueva Imagen.
 • Brecht, Bertolt (1983). Escritos sobre teatro. Buenos Aires: Nueva Visión.
 • Brook, Peter (2012). El espacio vacío. Barcelona: Península.
 • Craig, Edward Gordon (1987). El arte del teatro. México: UNAM-GECSA.
 • Chéjov, Michael (1999). Sobre la técnica de la actuación. Barcelona: Alba Editorial.
 • Colomé, Delfín (1989). El indiscreto encanto de la danza. Madrid: Turner.
 • Duncan, Isadora, y Sánchez, J.A. (ed.) (2003). El arte de la danza y otros escritos. Madrid: Akal.
 • Fischer-Lichte, Erika (2017). Estética de lo performativo. Madrid: Abada.
 • Goldberg, Roselee (2002). Performance Art. Madrid: Destino.
 • Grotowsky, Jerzy (1980). Teatro laboratorio. Barcelona: Tusquets.
 • Innes, Christopher (1981). El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia. México: F.C.E..
 • Kantor, Tadeusz (1984). El teatro de la muerte. Buenos Aires: Ed. de la Flor.
 • Lehmann, Hans-Thies (2016). Teatro posdramático. Murcia: CENDEAC.
 • Lepecki, André (2009). Agotar la Danza. Performance y política del movimiento. Centro Coreográfico Galego/ Mercat de les Flors/ Aula de Danza (UAH).
 • Meyerhold, Vsevolod E. (1992). Textos teóricos. Madrid: A.D.E..
 • Oliva, César y Torres Monreal, Francisco (2000). Historia básica del arte escénico. Madrid: Cátedra.
 • Pavis, Patrice (1993). Diccionario del teatro (Dramaturgia, estética, semiología). Barcelona: Paidós.
 • Piscator, Erwin (2001). Teatro político. Hondarribia: Hiru.
 • Salvat, Ricard (1981). Historia del teatro moderno. Barcelona: Península.
 • Sánchez, José Antonio (1994). Dramaturgias de la imagen (3ª Ed. 2002). Universidad de Castilla-La Mancha.
 • Sánchez, José Antonio (1999). La escena moderna. Antología de manifiestos y textos sobre teatro de vanguardia. Madrid: Akal.
 • Stanislavskij, Konstantin S. (2013). Mi vida en el arte. Barcelona: Alba Editorial.
 • Stanislavskij, Konstantin S. (2011). La construcción del personaje. Madrid: Alianza Editorial.
 • Szondi, Peter (2011). Teoría del drama moderno : (1880-1950). Tentativa sobre lo trágico. SL Dykinson.
 • Watson, Ian (2000). Hacia un tercer teatro: Eugenio Barba y el Odin Teatret. Ñaque Editora.
 • Archivo virtual de las artes escénicas. Recuperat , a http://artesescenicas.uclm.es/
 • Ubu. Recuperat , a http://ubuweb.com/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes magistrals Participació activa en classe 5
Anàlisi de continguts escènics i textos teòrics Capacitiat d'anàlisi i d'extracciò d'informació d'un espectacle teatral. Anàlisi i comprensió de textos teòrics 15
Treball tèoric de recerca sobre un creador contemporani que es complementarà amb un treball pràctic Capacitat per desenvolupar una petita recerca tèorica i elaborar un discurs, fent servir correctament referències i bibliografia 20
Treball pràctic derivat d'un treball de recerca teòrica previ sobre un creador Creativitat, adequació a la recerca prèvia, coherència, comunicabilitat, expressió, interès del procès 20
Examen final Coneixement de l'assignatura, maduresa, implicació en la reflexió, punt de vista propi 40

Qualificació

Serà obligatori assistir com a mínim a un 70% de les sessions per poder ser avaluat de l'assignatura.

Serà obligatòria l'entraga de tots els exercicis programats per poder ser avaluat.

La nota de l'examen final haurà de ser com a mínim d'un 4 per poder fer mitjana amb la resta de les notes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de No Presentat s'esdevindrà quan l'alumne no presenti el treball tèoric-pràctic o no es presenti a l'examen final.

Observacions

Serà obligatori assistir com a mínim a un 70% de les sessions per poder ser avaluat de l'assignatura