Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Projecte col·lectiu de posada en escena orientada per un professor en funcions orgàniques de director d’escena: lectura ideològica del text, aproximació i concreció de les necessitats tècniques i d’interpretació, assaig, repetició i entrenament físic i justificació de les opcions estètiques e ideològiques escollides. Determinació de les necessitats d’escenotècnia i producció.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SÍLVIA ESCUDER VILALTELLA  / JOSE MARIA MASO TURON  / JUDIT VIDIELLA PAGÈS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SÍLVIA ESCUDER VILALTELLA  / JOSE MARIA MASO TURON  / JUDIT VIDIELLA PAGÈS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SÍLVIA ESCUDER VILALTELLA  / JOSE MARIA MASO TURON  / JUDIT VIDIELLA PAGÈS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • B3 Comunicar-se de manera efectiva, oralment i per escrit.
 • B4 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5 Treballar en equip i establir aquelles relacions que permetin aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6 Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B7 Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2.1 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B8 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • B9 Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • E1 Dominar aquelles tècniques que permeten reproduir el comportament humà.
 • E2 Dominar les retòriques de l'emoció.
 • E3 Usar les tècniques de la veu parlada i cantada.
 • E4 Dominar les tècniques expressives del cos en moviment.
 • E6 Identificar, reconèixer i aplicar les tecnologies associades al fet escènic.
 • E8 Aplicar i analitzar les reflexions teòriques sobre el fet escènic.
 • E9 Llegir, analitzar i contextualitzar la literatura dramàtica.
 • E11 Articular el temps escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E12 Articular l'espai escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E14 Analitzar amb criteri propi, capacitat d'argumentació i actitud crítica les expressions de la cultura contemporània.

Continguts

1. Projecte col·lectiu de representació escénica. Introducció al funcionament dels projectes escènics.

2. Selecció del projecte. Coneixement dels materials textuals de base. Treball de taula.

          2.1. Lectura ideológica del text teatral escollit i el seu funcionament dramàtic (direcció escénica)

          2.2. Aproximació i concreció de les necessitats tècniques i interpretatives dels materials textuals escollits (direcció escénica - producció).

          2.3. Treball de taula, lectura i procés de comprensió i assimilació del personatge.

3. El muntatge.

          3.1. L'encarnació del personatge per part de l'intèrpret.

          3.2. Assaig, repetició, entrenament físic sobre temes monogràfics, escenes. Treball més individualitzat.

          3.3. Assaig del muntatge. Treball més col·lectiu.

          3.4. Presentació pública del projecte.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 22 44 66
Classes participatives 4 20 24
Lectura / comentari de textos 16 32 48
Treball en equip 44 64 108
Total 86 160 246

Bibliografia

 • Brook, Peter (2001 ). Más allá del espacio vacío : escritos sobre teatro, cine y ópera : 1947-1987 . Barcelona: Alba. Catàleg
 • Brook, Peter (2001 ). El Espacio vacío : arte y técnica del teatro (Primera edición en esta colección). Barcelona: Península. Catàleg
 • Stanislavskij, Konstantin S (2003 ). El Trabajo del actor sobre sí mismo : en el proceso creador de la vivencia . Barcelona: Alba Editorial. Catàleg
 • Stanislavskij, Konstantin S (1999 ). La Construcción del personaje . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Txekhov, Mitxaiel (2008 ). Sobre la técnica de la actuación (4a ed.). Barcelona: Alba. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comprensió ideológica Comprensió ideológica. 10
Construcció personatge. Construcció de personatge. 20
Assaig. Procés. Assaig.Procés. 60
Presentació pública. Presentació pública. 10

Qualificació

Observacions

Per poder participar de l'escenificació i cursar l'assignatura d'Àmbit de Creació II,caldrà haver cursat prèviament de manera obligatòria i amb els percentatges d'assistència pertinents, les assignatures de:

-Reproducció del Comportament Humà
-Tècniques de Veu i Cant
-Àmbit de Creació I