Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Projecte col·lectiu de posada en escena orientada per un professor en funcions orgàniques de director d’escena: lectura ideològica del text, aproximació i concreció de les necessitats tècniques i d’interpretació, assaig, repetició i entrenament físic i justificació de les opcions estètiques e ideològiques escollides. Determinació de les necessitats d’escenotècnia i producció.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVIDE CARNEVALI  / SÍLVIA ESCUDER VILALTELLA  / JOSE MARIA MASO TURON
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVIDE CARNEVALI  / SÍLVIA ESCUDER VILALTELLA  / JOSE MARIA MASO TURON
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVIDE CARNEVALI  / SÍLVIA ESCUDER VILALTELLA  / JOSE MARIA MASO TURON
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • B3 Comunicar-se de manera efectiva, oralment i per escrit.
 • B4 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5 Treballar en equip i establir aquelles relacions que permetin aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6 Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B7 Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2.1 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B8 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • B9 Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • E1 Dominar aquelles tècniques que permeten reproduir el comportament humà.
 • E2 Dominar les retòriques de l'emoció.
 • E3 Usar les tècniques de la veu parlada i cantada.
 • E4 Dominar les tècniques expressives del cos en moviment.
 • E6 Identificar, reconèixer i aplicar les tecnologies associades al fet escènic.
 • E8 Aplicar i analitzar les reflexions teòriques sobre el fet escènic.
 • E9 Llegir, analitzar i contextualitzar la literatura dramàtica.
 • E11 Articular el temps escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E12 Articular l'espai escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E14 Analitzar amb criteri propi, capacitat d'argumentació i actitud crítica les expressions de la cultura contemporània.

Continguts

1. Projecte col·lectiu de representació escènica. Selecció del projecte

          1.1. Creació de l'equip escènic

          1.2. Distribució de tasques i rols

2. Interpretació relacionada amb el projecte col·lectiu

          2.1. Aproximació i concreció de les necessitats tècniques i interpretatives del text escollit

          2.2. Assaig, repetició, entrenament físic sobre un tema monogràfic

3. Literatura dramàtica

          3.1. Lectura ideològica del text teatral escollit i el seu funcionament dramàtic

4. Direcció

          4.1. Justificació dels processos estètics i ideològics del muntatge del text escollit per part del professor

5. Escenotècnia

          5.1. Aplicacions i concrecions escenogràfiques, acústiques i visuals del procés de muntatge del text escollit

6. Producció teatral

          6.1. Planificació del projecte escollit: vestuari, il·luminació, so, audiovisuals, multimèdia, creació acústica i escenografia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 52 24 76
Classes participatives 20 0 20
Lectura / comentari de textos 18 22 40
Treball en equip 60 54 114
Total 150 100 250

Bibliografia

 • Brook, Peter (2001 ). Más allá del espacio vacío : escritos sobre teatro, cine y ópera : 1947-1987 . Barcelona: Alba. Catàleg
 • Brook, Peter (2001 ). El Espacio vacío : arte y técnica del teatro (Primera edición en esta colección). Barcelona: Península. Catàleg
 • Stanislavskij, Konstantin S (2003 ). El Trabajo del actor sobre sí mismo : en el proceso creador de la vivencia . Barcelona: Alba Editorial. Catàleg
 • Stanislavskij, Konstantin S (1999 ). La Construcción del personaje . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Txekhov, Mitxaiel (2008 ). Sobre la técnica de la actuación (4a ed.). Barcelona: Alba. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comprensió ideológica Comprensió ideológica. 10
Construcció personatge. Construcció de personatge. 20
Assaig. Procés. Assaig.Procés. 60
Presentació pública. Presentació pública. 10

Qualificació

Observacions

Per poder participar de l'escenificació i cursar l'assignatura d'Àmbit de Creació II,caldrà haver cursat prèviament de manera obligatòria i amb els percentatges d'assistència pertinents, les assignatures de:

-Reproducció del Comportament Humà
-Tècniques de Veu i Cant
-Àmbit de Creació I