Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Curs consistent en un projecte col·lectiu de posada en escena orientada per un professor en funcions orgàniques de director d’escena: lectura ideològica del text, aproximació i concreció de les necessitats tècniques i d’interpretació, assaig, repetició i entrenament físic i justificació de les opcions estètiques e ideològiques escollides. Determinació de les necessitats d’escenotècnia i producció. La peça serà triada entre el conjunt d’obres que van des dels començaments de l’escriptura dramàtica fins al segle XVIII.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SÍLVIA ESCUDER VILALTELLA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SÍLVIA ESCUDER VILALTELLA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • B3 Comunicar-se de manera efectiva, oralment i per escrit.
 • B4 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5 Treballar en equip i establir aquelles relacions que permetin aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6 Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B7 Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2.1 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B8 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • B9 Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • E1 Dominar aquelles tècniques que permeten reproduir el comportament humà.
 • E2 Dominar les retòriques de l'emoció.
 • E3 Usar les tècniques de la veu parlada i cantada.
 • E4 Dominar les tècniques expressives del cos en moviment.
 • E6 Identificar, reconèixer i aplicar les tecnologies associades al fet escènic.
 • E8 Aplicar i analitzar les reflexions teòriques sobre el fet escènic.
 • E9 Llegir, analitzar i contextualitzar la literatura dramàtica.
 • E11 Articular el temps escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E12 Articular l'espai escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E14 Analitzar amb criteri propi, capacitat d'argumentació i actitud crítica les expressions de la cultura contemporània.

Continguts

1. Selecció del projecte. Coneixement dels materials textuals de base. Treball de taula.

          1.1. Lectura ideológica del text teatral escolliti el seu funcionament dramàtic (direcció escénica).

          1.2. Aproximació i concreció de les necessitats tècniques i interpretatives dels materials textuals escollits (direcció escénica - producció)

          1.3. Treball de taula, lectura i procés de comprensió i assimilació del personatge.

2. El muntatge.

          2.1. L'encarnació del personatge per part de l'intèrpret.

          2.2. Assaig, repetició, entrenament físic sobre temes monogràfics, escenes. Treball més individualitzat.

          2.3. Asaig del muntatge. Treball més col·lectiu

3. Presentació pública del projecte.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 22 44 66
Classes expositives 4 20 24
Exposició dels estudiants 4 0 4
Lectura / comentari de textos 16 32 48
Treball en equip 44 64 108
Total 90 160 250

Bibliografia

 • Brook, Peter (2001 ). El Espacio vacío : arte y técnica del teatro (Primera edición en esta colección). Barcelona: Península. Catàleg
 • Stanislavskij, Konstantin S (1999 ). La Construcción del personaje . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Stanislavskij, Konstantin S (2003 ). El Trabajo del actor sobre sí mismo : en el proceso creador de la vivencia . Barcelona: Alba Editorial. Catàleg
 • Kott, Jan (1998). Apuntes sobre Shakespeare. Barcelona: Seix Barral.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes magistrals Assitència a classe. Actitud de l'alumne 10
Construcció del personatge Capacitat d'encarar amb èxit el procés d'encarnació del personatge per part de l'intèrpret 20
Assaig col·lectiu Actitud en l'assaig, disposició al treball en equip. 40
Presentació pública de l'àmbit de creació. Estrena dels muntatges de l'àmbit de creació 30

Qualificació