Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Curs consistent en un projecte col·lectiu de posada en escena orientada per un professor en funcions orgàniques de director d’escena: lectura ideològica del text, aproximació i concreció de les necessitats tècniques i d’interpretació, assaig, repetició i entrenament físic i justificació de les opcions estètiques e ideològiques escollides. Determinació de les necessitats d’escenotècnia i producció. La peça serà triada entre el conjunt d’obres que van des dels començaments de l’escriptura dramàtica fins al segle XVIII.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SÍLVIA ESCUDER VILALTELLA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SÍLVIA ESCUDER VILALTELLA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • B3 Comunicar-se de manera efectiva, oralment i per escrit.
 • B4 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5 Treballar en equip i establir aquelles relacions que permetin aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6 Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B7 Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2.1 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B8 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • B9 Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • E1 Dominar aquelles tècniques que permeten reproduir el comportament humà.
 • E2 Dominar les retòriques de l'emoció.
 • E3 Usar les tècniques de la veu parlada i cantada.
 • E4 Dominar les tècniques expressives del cos en moviment.
 • E6 Identificar, reconèixer i aplicar les tecnologies associades al fet escènic.
 • E8 Aplicar i analitzar les reflexions teòriques sobre el fet escènic.
 • E9 Llegir, analitzar i contextualitzar la literatura dramàtica.
 • E11 Articular el temps escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E12 Articular l'espai escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E14 Analitzar amb criteri propi, capacitat d'argumentació i actitud crítica les expressions de la cultura contemporània.

Continguts

1. Treball de Màscara

2. Joc teatral. Espontaneïtat. Ara i aquí. Concentració.

3. Energia extraquotidiana. Nivells d' energia. Tensions.

4. Entrenament actoral. Fortalesa, elasticitat, centre-equilibri, alineació, arrels, obertura, estat de disposició.

5. Descoberta de l' instrument interpretatiu. Qui sóc? els meus límits. Cos-veu-emocions. Veritat. Consciència. Zona de confort. Risc.

6. Treball d' equip. Escolta, observació, mirada, estímul-resposta, adaptació, confiança, obertura.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 50 20 70
Classes participatives 90 0 90
Classes pràctiques 90 0 90
Total 230 20 250

Bibliografia

 • Brook, Peter (2001 ). El Espacio vacío : arte y técnica del teatro (Primera edición en esta colección). Barcelona: Península. Catàleg
 • Stanislavskij, Konstantin S (1999 ). La Construcción del personaje . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Stanislavskij, Konstantin S (2003 ). El Trabajo del actor sobre sí mismo : en el proceso creador de la vivencia . Barcelona: Alba Editorial. Catàleg
 • Kott, Jan (1998). Apuntes sobre Shakespeare. Barcelona: Seix Barral.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Quadern de bitacora consciència i análisis escrit del procés de treball 10
procés individual aprenentatge del coneixement del propi instrument 40
Treball grupal saber treballar de manera grupal 40
Participació actitud participativa, activa 10

Qualificació