Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi i anàlisi dels signes escènics en la seva configuració retòrica, de la semiologia de la representació teatral, de les bases de la teoria dramàtica i del seu trasllat en les sintaxis escèniques contemporànies. Estudi i anàlisi de les teories de la representació de les diferents etapes històriques i la seva plasmació interpretativa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
CAROLINA MARTINEZ LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • B2 Llegir, comprendre i comentar textos.
 • E7 Identificar i analitzar les teories dramàtiques.
 • E8 Aplicar i analitzar les reflexions teòriques sobre el fet escènic.
 • E13 Llegir, analitzar i reflexionar sobre les necessitats de representació de l'individu contemporani en funció del seu present polític, econòmic i social.

Continguts

1. SEMIOLOGIA DEL TEATRE. 1.1. El teatre i les altres arts. 1.2. Conceptes. 1.3. Semiòtica i anàlisi de la representació teatral. 1.4. El signe teatral.

2. TEORIA I LLENGUATGES ESCÈNICS A L'ANTIGUITAT CLÀSSICA I L'EDAT MITJANA. 2.1. Primeres formulacions sobre teatre. 2.2. La tragèdia i la formulació aristotèlica. 2.3. Pensament medieval.

3. TEORIA TEATRAL DE L'EDAT MODERNA I LLENGUATGES DE L'ESCENA EUROPEA. 3.1. Desenvolupament de l'espai escènic al Renaixement. 3.2. Arquitectures teatrals a l'escena europea.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 40 0 40
Cerca i anàlisi d'informació 6 18 24
Elaboració individual de treballs 2 42 44
Sessió participativa 6 15 21
Treball en equip 6 15 21
Total 60 90 150

Bibliografia

 • ASLAN, O. (1979). El actor en el siglo XX. Evolución de la técnica. Problema ético. Barcelona: Gustavo Gili.
 • ARISTÓTELES (1974). La poética (Trilingue). Madrid : Gredos .
 • BARBA, E. (1984). Más allá de las islas flotantes. México: Firpo & Dobal.
 • DURKHEIM, E. (1993). Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid: Alianza.
 • ELIADE, M. (1999). Mito y realidad. Barcelona: Kairós.
 • GADAMER, H.G. (1997). Mito y razón. Barcelona: Planeta.
 • GROTOWSKI, J. (1980). Teatro laboratorio. Barcelona: Tusquets.
 • HUIZINGA, J. (2008). Homo Ludens. Madrid: F.C.E..
 • JUNG, C.G. (1995). El hombre y sus símbolos. Barcelona: Paidós Ibérica.
 • LOPE DE VEGA, F. (2010). El arte nuevo de hacer comedia. Madrid: LINKGUA S.L..
 • MALINOWSKI, B. (1994). El mito en la psicología primitiva en magía, ciencia y religión. Barcelona: Arial.
 • NIETZSCHE, F. (2016). El origen de la tragedia. Buenos Aires : LEA S.A..
 • OLIVA, C. y TORRES, F. (1999). Historia básica del arte escénico. Cátedra.
 • PANDOLFI, V. (1989). Del mite al drama. Les formes del teatre grec.La tragèdia, a Història del teatre. Barcelona: Diputació de Barcelona: Institut del Teatre..
 • PINKER, S. (2001). El instinto del lenguaje. Alianza.
 • PAVIS, P. (1984). Diccionario del Teatro: Dramaturgia, estética y semiología. Barcelona: Paidos Ibérica .
 • SÁNCHEZ, J.A. (2014). Dramaturgias de la imagen. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha.
 • SÁNCHEZ, J. A. (1999). La escena moderna. Madrid: Akal.
 • STANISLAVSKI, K. (2003). El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso de la vivencia. Barcelona: Alba Editorial.
 • STANISLAVSKI, K. (2009). El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso de la encarnación. Barcelona: Alba Editorial.
 • STANISLAVSKI, K. (2011). La construcción del personaje. Madrid: Alianza Editorial.
 • STANISLAVSKI, K. (2013). Mi vida en el arte. Barcelona: Alba Editorial.
 • WATSON, I. (2000). Hacia un tercer teatro: Eugenio Barba y el Odin Teatret. Madrid: Ñaque Editora.
 • Archivo Virtual de Artes Escénicas. Recuperat , a http://archivoartea.uclm.es/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis d'anàlisi de continguts teatrals a classe Participació activa a classe 10
Exercici teòric grupal: presentació bibliografia obligatoria Aplicació correcta d'eines bàsiques de recerca 10
Entrega parcial invidivual: treball de reflexió lectura bibliografia obligatoria Maduresa, implicació en la reflexió, punt de vista
propi
30
Exercici pràctic grupal: posada en escena Claredat i qualitat en les propostes escèniques,
capacitat d’adaptació al treball en equip
i als suggeriments crítics
20
Exercici final de l'assignatura Aplicar i analitzar les reflexions teòriques sobre el fet escènic. 30

Qualificació

Serà obligatori assistir com a mínim a un 70% de les sessions per poder ser avaluat de l'assignatura.

Serà obligatòria l'entraga de tots els exercicis programats per poder ser avaluat.

La nota de l'examen final haurà de ser com a mínim d'un 4 per poder fer mitjana amb la resta de les notes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:

Es considera No Presentat només en el cas que no es presentin els exercicis obligatoris per causes majors justificades (accident, malaltia...).