Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi i anàlisi dels textos fonamentals de la literatura dramàtica universal com a instruments de representació dins un context històric, cultural, polític i social. Estudi dels seus valors literaris i de les diferents corrents literàries que emmarquen aquests textos i el seu significat com a codis d’interpretació ideològics, estètics i polítics de cada època.
Crèdits ECTS:
8

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CAROLINA MARTINEZ LOPEZ  / EDUARD MOLNER CLOSAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (5%), Francès (5%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CAROLINA MARTINEZ LOPEZ  / EDUARD MOLNER CLOSAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (5%), Francès (5%)

Competències

 • B1 Compilar, seleccionar, avaluar i transmetre informació de manera eficaç i eficient, segons objectius específics i de diferent precedència i format.
 • B2 Llegir, comprendre i comentar textos.
 • B3 Comunicar-se de manera efectiva, oralment i per escrit.
 • E5 Identificar, analitzar i utilitzar les tècniques de l'escriptura teatral.
 • E9 Llegir, analitzar i contextualitzar la literatura dramàtica.
 • E10 Utilitzar eines per desenvolupar la imaginació escènica.

Continguts

1. EL DRAMA NATURALISTA. Bases ideològiques i noves teories del teatre. L'expansió de l'espectacle teatral arreu del món. El Realisme i el Naturalisme. L’obra d’Àngel Guimerà. Anàlisi de "Terra baixa". Formació i consolidació del drama naturalista. El model dramàtic d’Ibsen. Anàlisi de "Casa de nines".

2. EL TEATRE DE FINALS DEL SEGLE XIX. La revolució dramàtica de Txèkhov. Anàlisi de "Les tres germanes" de Txèkhov. Primeres dramatúrgies antinaturalistes: el simbolisme, de Strindberg a Maeterlinck. Anàlisi de "La intrusa". Naixement i expansió del vodevil i del teatre de boulevard. La comèdia anglosaxona: Shaw i Wilde. Anàlisi de "Salomé".

3. SEGLE XX (1). Poètiques d'avantguarda. Jarry, Artaud, Pirandello. L'escena espanyola a l'època de les avanguardes. Análisi de "Luces de Bohemia", de Valle-Inclán, i "El Público" de Lorca.

4. SEGLE XX (2). El teatre èpic de Bertolt Brecht. El nou realisme nord-americà: Thornton Wilder, Tennesee Williams, Eugene O'Neill i Arthur Miller.

5. SEGLE XX (3). Poètiques de postguerra. Beckett i l'absurd. L'existencialisme: Genet, Camus, Sartre.

6. SEGLE XX (4). Teatre britànic: Pinter. Teatre en llengua alemanya: Bernhard.

7. EL TEATRE POSTDRAMÀTIC. El teatre postdramàtic. Heiner Müller, Sarah Kane i Martin Crimp.

8. LA REPRESA DE LA DRAMATÚRGIA CATALANA. Aportacions catalanes a la darreria del segle XX. Josep Maria Benet i Jornet i Lluïsa Cunillé.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 36 42 78
Classes participatives 40 40 80
Elaboració de treballs 11 18 29
Prova d'avaluació 3 10 13
Total 90 110 200

Bibliografia

 • Berthold, Margot (1974 ). Historia social del teatro . Madrid: Guadarrama. Catàleg
 • Brockett, Oscar G (cop. 2007 ). History of the theatre . Boston: Allyn and Bacon. Catàleg
 • Brown, John Russell (1995 ). The Oxford illustrated history of theatre . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Docherty, Brian (1994 ). Twentieth-century european drama . Houndmills: MacMillan. Catàleg
 • Lehmann, Hans-Ties (2006). Postdramatic Theatre . Londres: Routledge.
 • Massip, Francesc (2007- ). Història del teatre català . Tarragona: Arola. Catàleg
 • Oliva, César (cop. 2002 ). Historia básica del arte escénico (6a ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Pandolfi, Vito (1989-1993 ). Història del teatre . Barcelona: Institut del Teatre. Catàleg
 • Rodríguez Adrados, Francisco (cop. 1999 ). Del teatro griego al teatro de hoy . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Rubin, Don (1994-2000 ). The World encyclopedia of contemporary theatre . London [etc.]: Routledge. Catàleg
 • Szondi, Peter (1988 ). Teoria del drama modern : 1880-1950 . Barcelona: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Wiles, David (2003 ). A Short history of western performance space . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Wickham, Glynne William Gladstone (1992 ). A History of the theatre (2nd ed.). London: Phaidon. Catàleg
 • Williams, Raymond (1975). El teatro de Ibsen a Brecht. Barcelona: Ediciones Península.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes magistrals Actitud i participació a classe 5
Debats, discussió sobre textos de la literatura dramàtica Participació als debats sobre el contingut de l'assignatura que es desenvoluparan a classe a la manera de seminaris 5
Treball teòric-pràctic d'actualització d'un text L'adequació, el llenguatge correcte i la creativitat en l'escriptura. Qualitat de la lectura i de la posada en escena 30
Treball teòric-pràctic: lectura dramatitzada L'adequació, el llenguatge correcte i la creativitat en l'escriptura. Qualitat de la lectura i de la posada en escena 30
Examen d'avaluació - comentari de text Bona redacció: faltes d'ortografia, sintaxi i nivell semàntic correcte. Encert en l'anàlisi dels continguts, riquesa en la comparació amb altres obres i autors. Correcte contextualització històrica. Empra de referències bibliogràfiques proporcionades. 30

Qualificació

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de NO Presentat s'esdevnidrà quan l'alumne no presenti les ressenyes, no presenti el treball de final de curs sobre un text dramàtic i el seu autor o no es presenti al Comentari de text, prova d'avaluació.