Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi i anàlisi dels textos de la literatura dramàtica. Lectura i anàlisi dels textos clàssics de la literatura dramàtica dins dels paràmetres de la representació, no només en funció de criteris i valors literaris, sinó també com a instruments de representació espai-temporals dins d'un context històric, cultural, polític i social. Estudi de les diferents corrents de la literatura dramàtica, entenent l'obra teatral com una teoria de la representació en el temps i com una part indissoluble de la història de la humanitat. La literatura dramàtica com a eina per desxifrar els codis d'interpretació espai-temporals (polítics, ideològics i estètics) donant-los validesa en el context de l'escena contemporània. Lectura ideològica d'un text dramàtic desxifrant les claus polítiques, ètiques i estètiques del seu temps i que puguin ser llegides i enteses en el context actual.
Crèdits ECTS:
8

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA MORENO DOMENECH  / JOSE VICENTE PESTANA MONTESINOS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (5%), Francès (5%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA MORENO DOMENECH  / JOSE VICENTE PESTANA MONTESINOS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (5%), Francès (5%)

Competències

 • B1 Compilar, seleccionar, avaluar i transmetre informació de manera eficaç i eficient, segons objectius específics i de diferent precedència i format.
 • B2 Llegir, comprendre i comentar textos.
 • B3 Comunicar-se de manera efectiva, oralment i per escrit.
 • E5 Identificar, analitzar i utilitzar les tècniques de l'escriptura teatral.
 • E9 Llegir, analitzar i contextualitzar la literatura dramàtica.
 • E10 Utilitzar eines per desenvolupar la imaginació escènica.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ AL TEXT DRAMÀTIC. 1.1. El text dramàtic com a gènere dramàtic. Teatre i literatura. 1.2. El format del text dramàtic: text discurs didascálico. 1.3. Els àmbits del text dramàtic i de la representació teatral. Confluències i divergències estètiques i semiòtiques. 1.4. Estructura bàsica del text dramàtic. Elements que el configuren. 1.5. El diàleg dramàtic. Caràcter i especificitat. Tipologia del diàleg. Altres convencions dramàtiques: monòleg ia part. 1.6. El personatge teatral. Noció, caracterització i anàlisi. 1.7. Tipologia del personatge. La seva deconstrucció en el teatre contemporani. 1.8. La narració teatral. Ficció dramàtica i model actancial. 1.9. Anàlisi de l'estructura de la trama dramàtica. 1.10. Les unitats de temps i lloc dramàtics. Marques espacials i temporals del text dramàtic.

2. LA LITERATURA DRAMÀTICA A L'ANTIGUITAT CLÀSSICA. 2.1. Context històric, social i literari. L'èpica i la lírica grecollatines. 2.2. Caràcter, gèneres i representació del teatre grec. 2.3. La tragèdia: esperit, origen i desenvolupament. Forma textual de la tragèdia grega. 2.4. Reformulació del format textual. Origen i evolució en la comèdia àtica. 2.5. Motius i representació social en la comèdia d'Aristófanes. Formes de representació i gèneres.

3. 3. LA LITERATURA DRAMÀTICA A L'EDAT MITJANA. 3.1. Context històric, social i literari. El desenvolupament de la prosa narrativa. 3.2. Concepció i formes teatrals de l'Edat Mitjana a l'occident d'Europa. 3.3. El drama litúrgic llatí i el seu desenvolupament. Espais públics de la teatralitat. 3.4. Teatre litúrgic i teatre profà. Desenvolupament del teatre medieval espanyol.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 24 44 68
Prova d'avaluació 8 28 36
Sessió participativa 48 48 96
Total 80 120 200

Bibliografia

 • Allegri, Luigi (2011). Teatro e spettacolo nel Medioevo (11). Bari: laterza.
 • Aubrun, Charles Vincent (1968 ). La Comedia española : 1600-1680 . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Berthold, Margot (1974 ). Historia social del teatro . Madrid: Guadarrama. Catàleg
 • Bloom, Harold (2005). ¿Cómo leer y por qué?. Anagrama.
 • Brockett, Oscar G (cop. 2007 ). History of the theatre . Boston: Allyn and Bacon. Catàleg
 • Jung, Carl Gustav (2015). Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. En Carl Gustav Jung, Obra Completa: . Madrid: Trotta.
 • Jung, Carl Gustav (1995). El hombre y sus símbolos. Barcelona: Paidós Ibérica.
 • Leal Duart, Julio (2007). El teatro francés de Corneille a Beaumarchais. Madrid: Síntesis.
 • Massip, Francesc (2007- ). Història del teatre català . Tarragona: Arola. Catàleg
 • Oliva, César (2003 ). Historia básica del arte escénico (7a ed. ampliada). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Pandolfi, Vito (1989-1993 ). Història del teatre . Barcelona: Institut del Teatre. Catàleg
 • Pavice, Patrice (1984). Diccionario del teatro. Dramaturgia, Semiología, Estética. Barcelona: Paidós.
 • Rodríguez Adrados, Francisco (cop. 1999 ). Del teatro griego al teatro de hoy . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Russell Brown, John (ed.) (1995). Oxford Illustrated History of the Theatre. Oxford: Oxford University Press.
 • VV.AA. (2013). Teatro español de los Siglos de Oro. Madrid: Visor.
 • Wiles, David (2000 ). Greek theatre performance : an introduction . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Wiles, David (2003 ). A Short history of western performance space . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Wickham, Glynne William Gladstone (1992 ). A History of the theatre (2nd ed.). London: Phaidon. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes magistrals Actitud i participació activa 10
Treballs sobre textos dramàtics Anàlisi i comprensió del text. Capacitat creativa i maduresa per portar al llenguatge audiovisual un text dramàtic 50
Proves sobre les lectures obligatòries del programa Bona redacció: faltes d'ortografia, sintaxi i nivell semàntic correcte. Encert en l'anàlisi dels continguts, riquesa en la comparació amb altres obres i autors. Correcte contextualització històrica. Empra de referències bibliogràfiques proporcionades. 40

Qualificació

L'estudiant haurà de treure un mínim de 4 sobre 10 a les proves sobre les lectures obligatòries per poder fer mitjana amb la resta de tasques avaluables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de NO Presentat s'esdevindrà quan l'alumne no presenti les tasques demanades o no es presenti a les proves de lectura obligatòries.