Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi i anàlisi dels textos fonamentals de la literatura dramàtica universal com a instruments de representació dins un context històric, cultural, polític i social. Estudi dels seus valors literaris i de les diferents corrents literàries que emmarquen aquests textos i el seu significat com a codis d’interpretació ideològics, estètics i polítics de cada època.
Crèdits ECTS:
8

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE LUIS CORAZON ARDURA  / CAROLINA MARTINEZ LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (5%), Francès (5%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE LUIS CORAZON ARDURA  / CAROLINA MARTINEZ LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (5%), Francès (5%)

Competències

 • B1 Compilar, seleccionar, avaluar i transmetre informació de manera eficaç i eficient, segons objectius específics i de diferent precedència i format.
 • B2 Llegir, comprendre i comentar textos.
 • B3 Comunicar-se de manera efectiva, oralment i per escrit.
 • E5 Identificar, analitzar i utilitzar les tècniques de l'escriptura teatral.
 • E9 Llegir, analitzar i contextualitzar la literatura dramàtica.
 • E10 Utilitzar eines per desenvolupar la imaginació escènica.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ AL TEXT DRAMÀTIC. La relació entre el text dramàtic i la representació teatral. Estructura bàsica del text dramàtic. Caràcter i tipus del diàleg dramàtic. La noció de personatge teatral. Anàlisi de l’estructura de la trama dramàtica. El temps i l’espai en el text dramàtic.

2. EL TEATRE GREC. Context social i polític de la literatura dramàtica grega. Caràcter de l’espectacle teatral grec. Els poetes tràgics: Èsquil, Sòfocles i Eurípides. Anàlisi d’"Èdip Rei" de Sòfocles. Etapes i autors de la comèdia grega.

3. EL TEATRE A ROMA. Context social i polític de la literatura dramàtica llatina. Desenvolupament del teatre a Roma. La comèdia romana: Plaute i Terenci. L’obra tràgica de Sèneca.

4. EL TEATRE MEDIEVAL. Context social i polític de la literatura dramàtica a l'Edat Mitjana. Formes de la literatura dramàtica medieval.

5. LA RENOVACIÓ TEATRAL AL RENAIXEMENT I BARROC. Teoria i pràctiques teatrals a l'Edat Moderna. Els nous teatres. La comèdia italiana renaixentista: Niccolò Machiavelli. Lectura de "La mandràgora". El naixement de la commedia dell'arte. El teatre espanyol del Segle d'Or: Lope de Vega, Calderón de la Barca i Francesc Fontanella. Lectura de "Fuenteovejuna" i "La vida es sueño". El classicisme francès: Corneille, Racine i Molière. Lectura de "Fedra" i "Tartuf".

6. SHAKESPEARE. El Renaixement i el Barroc anglesos. El teatre elisabetià: context sociocultural, espectacle teatral, autors dramàtics. L’obra de Kyd, Marlowe, Jonson. El cànon shakespearià: tipologia, caràcter i evolució. Les obres històriques. Anàlisi d'"Enric V". Els "romances". Anàlisi de "La tempesta". Usos i formes de la comèdia. Anàlisi d’"El somni d’una nit d’estiu". Les formes de la tragèdia shakespeariana. Anàlisi de "Hamlet".

7. LA LITERATURA DRAMÀTICA DEL SEGLE XVIII. NEOCLASSICISME. Les idees de la Il·lustració i l’exportació del classicisme a Europa. Comèdia, tragèdia i drama burgés. França: Marivaux i Beaumarchais. Espanya: Moratín. Itàlia: L’herència de la "commedia dell’arte" i l’obra de Goldoni. Anglaterra: David Garrick. Anàlisi de "La locandiera" de Goldoni.

8. PREROMÀNTICS I ROMÀNTICS. El Sturm und Drang alemán. Lessing, Goethe y Schiller.Anàlisi de "Woyzeck" de Büchner. El melodrama. Teatre romàntic francès i espanyol: Víctor Hugo, Dumas, Zorrilla. El naixement d l'òpera i els seus components principals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 22 26
Classes participatives 64 64 128
Lectura / comentari de textos 9 24 33
Prova d'avaluació 3 10 13
Total 80 120 200

Bibliografia

 • Allegri, Luigi (2011). Teatro e spettacolo nel Medioevo (11). Bari: laterza.
 • Aubrun, Charles Vincent (1968 ). La Comedia española : 1600-1680 . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Berthold, Margot (1974 ). Historia social del teatro . Madrid: Guadarrama. Catàleg
 • Brockett, Oscar G (cop. 2007 ). History of the theatre . Boston: Allyn and Bacon. Catàleg
 • Massip, Francesc (2007- ). Història del teatre català . Tarragona: Arola. Catàleg
 • Oliva, César (2003 ). Historia básica del arte escénico (7a ed. ampliada). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Pandolfi, Vito (1989-1993 ). Història del teatre . Barcelona: Institut del Teatre. Catàleg
 • Rodríguez Adrados, Francisco (cop. 1999 ). Del teatro griego al teatro de hoy . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Russell Brown, John (ed.) (1995). Oxford Illustrated History of the Theatre. Oxford: Oxford University Press.
 • Wiles, David (2000 ). Greek theatre performance : an introduction . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Wiles, David (2003 ). A Short history of western performance space . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Wickham, Glynne William Gladstone (1992 ). A History of the theatre (2nd ed.). London: Phaidon. Catàleg
 • Teatros y prácticas escénicas (1984-1986 ). València: Alfons el Magnànim. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes magistrals Assistència a classe, actitud i participació 10
Anàlisi i comentaris de text com a treball autònom i amb presentacions a classe Anàlisi, aprofundiment i reflexió personal del text, contextualització, punt de vista propi, maduresa 30
Treballs sobre un text dramàtic Treballs proposats per cada un dels professors, on es valorarà l'adequació del tema, la maduresa, la reflexió personal, el llenguatge correcte i la creativitat, així com la justificació i raonament en el context de l'assignatura 30
Examen d'avaluació - comentari de text Bona redacció: faltes d'ortografia, sintaxi i nivell semàntic correcte. Encert en l'anàlisi dels continguts, riquesa en la comparació amb altres obres i autors. Correcte contextualització històrica. Empra de referències bibliogràfiques proporcionades. 30

Qualificació

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de NO Presentat s'esdevnidrà quan l'alumne no presenti els treballs o no es presenti al comentari de text, prova d'avaluació.