Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Nivell d'anglès adequat per la preparació de comunicacions orals i escrites en temes profesionals hotelers i de restauració
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
CAROLINA ANTIGA COMAS  / ELEANOR MARGARET WOOD
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup ER

Durada:
Anual
Professorat:
CAROLINA ANTIGA COMAS  / ELEANOR MARGARET WOOD
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
  • Dissenyar i aplicar processos i estratègies comunicatives en els diversos àmbits de treball, seleccionant i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades
  • Utilitzar els idiomes estrangers estudiats com a vehicles normalitzats de comunicació internacional

Continguts

1. Course Introduction

2. Management Styles & Communication. Vocabulary: Management qualities. Video: Managers or leaders? Reading: Management Styles. Discussion. Case study: Christopher Nassetta (Hilton). Vocabulary. Listening: Improving Communications. Reading: Email: For and against. Grammar: idioms. Case study: Communication breakdown. Class presentation.

3. Recruitment & Selection. Vocabulary: Renumeration & modes of working. Listening: Writing a CV. Grammar: Dependent prepositions. Follow up exercises. Case Study: Dukes Hotel, London. Discussion. Class presentation & writing.

4. Customer Service. Vocabulary: Customer Care. Listening: Customer Service at Le Manoir aux Quat'Saisons. Reading: Customer service is changing the world. Grammar: Gerunds & Infinitives. Case Study. Class presentation & writing.

5. Finance. Vocabulary: Start ups. Listening: Start ups. Reading: Entrepreneurs. Discussion. Grammar: Perfect tenses. Class Presentation. Writing. Preparation for final presentation proposal.

6. Marketing & Social Media. Vocabulary: International marketing. Listening. Reading: Finding the right international marketing mix. Vocabulary: New Media. Case study: Digital marketing strategies of a luxury brand. Class presentation & writing.

7. Review. Final presentation preparation.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 0 4
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 5 0 5
Cerca d'informació 0 40 40
Debat 20 0 20
Elaboració de treballs 0 45 45
Exposició dels estudiants 10 0 10
Lectura / comentari de textos 5 0 5
Prova d'avaluació 2 0 2
Treball en equip 15 0 15
Visionat/audició de documents 4 0 4
Total 65 85 150

Bibliografia

  • Robin Walker and Keith Harding (2015). OXFORD ENGLISH FOR CAREERS: TOURISM 2 -3. Oxford University Press.
  • Raymond Murphy (2015). ENGLISH GRAMMAR IN USE (with answers). Cambridge University Press..
  • varios (2015). Market Leader. Longman.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Students are expected to participate fully in class activities demonstrating their command of the language. Students are evaluated on their command of the language, pronunciation, grammar and appropriate vocabulary. 10
Students must develop their written skills through the required writing activities during the course. There are a required number of written activities which students must submit. Students must demonstrate an understanding of the concepts discussed in class using an appropriate level of grammar, vocabulary and style. 25
Oral skills are one of the most important areas of the course and students must demonstrate their ability in this area. There are a required number of class presentations in which students will be assessed on content, delivery, pronunciation and relevancy. 25
Final presentation. All students must give a presentation on an approved subject of their choice but which must contain some area of original research or study. Assessment is based on the same criteria as class presentations. 20
Written exam based on the topics covered in the first semester. Students will be assessed on their writing skills to answer appropriately and accurately a topic based question from the first semester. 20

Qualificació

The fourth year English course will be assessed primarily by continuous assessment throughout the academic year. Students are required to attain a minimum of 85% attendance over the year to pass.
For continuous assessment the final mark will comprise
30% class writing
30% class presentations
10% class participation
10% 1st semester written exam
Students must have an overall mark of 50% to pass.

Students who do not achieve this will be required to sit a written and oral exam on the course topics.

All students must participate in and achieve a pass in an individual final presentation which constitutes 20% of the overall result for the course.