Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Assignatura que dona el coneixement dels sistemes de gestió de les empresas hoteleres i de restauració mijançant la valoració de les marques de producte
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JESUS ALVAREZ VALDES
Idioma de les classes:
Castellà (10%), Anglès (90%)

Competències

 • Analitzar i crear nous productes i serveis turístics i hotelers de manera independent, innovadora i empresarial
 • Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
 • Dissenyar, controlar i millorar els processos de planificació i organització l'activitat turística i hotelera
 • Conèixer i estudiar les tècniques de la gestió econòmica, comptable i financera de l'empresa hotelera i de restauració
 • Dur a terme procediments d'anàlisi i síntesi per interpretar l'activitat hotelera i de restauració
 • Desenvolupar la capacitat de diagnosticar i resoldre problemes mitjançant la recerca d'informació de diferents fonts per tal de prendre les decisions més encertades
 • Utilitzar els idiomes estrangers estudiats com a vehicles normalitzats de comunicació internacional
 • Identificar i seleccionar documentació jurídica actualitzada mitjançant la utilització de bases de dades jurídiques i compendis legislatius

Continguts

1. The Franchise. Definition Terms, Types and General Considerations. People involve Franchisor Franchisee Responsabilities Advantages Disadvantages What should I look for in the disclosure documents? What should I look for when selecting a franchise? What fees should I expect to pay for my franchise? How to Choose the Best Structure for Your Franchise Company The franchise legal stages What Support Can You Expect from the Franchisor? The franchise operations manual Franchisee training program Marketing manual Franchise Business Plan and Financing EFFECTIVE DEVELOPMENT OF A FRANCHISE SUPPORT ORGANITATION

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 47 47
Classes participatives 45 5 50
Classes pràctiques 30 20 50
Elaboració de treballs 3 0 3
Total 78 72 150

Bibliografia

 • Horner, S. & Swarbrooke,J. (2005). International Cases in Tourism Management. Oxford Butterworth-Heinemann.
 • Kotler,Bowen, Makens. Rufín,Reina (2005). Marketing para turismo. Pearson Prentice Hall.
 • Okumus, Altinay & Chathoth (2010). Strategic Management for Hospitality & Tourism. Butterworth-Heinemann Elsevier.
 • Reich, A. (1997). Marketing Management for the Hospitality Industry. A Strategic Approach. John Wiley & Sons, Inc.
 • Li, Bernoff (2008). Groundswell: winning in a world transformed by social technologies. Harvard Business Press.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives progresiva 20
Casos i pràctiques d'aula Avaluació continua: exposició a l'aula 55
Prova final final 25

Qualificació


L'estudiant pot seleccionar dos tipus d'avaluació:
a) continua amb assitencia minima del 80%
b) global amb un examen final i qualificació unica