Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Assignatura que engloba un conjunt d'activitats de la industria de la neorestauració i dels serveis generals hospitalaris que en l'actualitat ostenta la denominació anglesa de "facilities management"
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LUIS CODO PLA
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LUIS CODO PLA
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
  • Dissenyar, controlar i millorar els processos de planificació i organització l'activitat turística i hotelera
  • Dur a terme procediments d'anàlisi i síntesi per interpretar l'activitat hotelera i de restauració
  • Identificar i seleccionar documentació jurídica actualitzada mitjançant la utilització de bases de dades jurídiques i compendis legislatius

Continguts

1. 1- Introduction to catering Business 1.1- Characteristics of the catering business 1- Introduction to catering Business 1.2- Types of catering Business. 2- Social Catering 2.1- Keys of the management of an outlet of social catering 2- Social Catering 2.2- Organisation of social catering. Production and logistics. 2- Social Catering 2.2- Organisation of social catering. Production and logistics. 3- Event Catering 3.1-Event Catering Management Keys. 3- Event Catering 3.2- Marketing and sales in event catering business 3- Event Catering 3.2- Marketing and sales in event catering business

2. 2. SGH: Que es Servicios generales, contrataciones 1.- cobertura 2.- personal 3.- normativa Mantenimiento, seguridad, control de accesos, Coberturas, normativas, personal, funcionamiento, sistemas. Mensajería, identificación , Electromedicina, residuos sanitarios Funcionalidad, normativa, personal, alcance, Limpieza, lavandería Organización, zonas de riesgo, titulaciones, profesiogramas, estocs. Restauración Cocinas, cafeterías, caterings, vending, profesiogramas, sistemas, estocs, coberturas, menus, dietas asistenciales

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 60 60
Classes participatives 50 0 50
Prova d'avaluació 10 0 10
Sortida de camp 30 0 30
Total 90 60 150

Bibliografia

  • AA.VV. (2010). Limpieza Hospitalaria . Public Vertice.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes presenciales progresiva i final 90
Estudi personal i trealls d'aplicació portafolio 10

Qualificació

Asistencia a clase 25%

Participación en clase: 25%

Proyecto Final 50%

Los trabajos propuestos evaluarán la consecución de los objetivos del curso,
habilidades analíticas, comprensión de la teoría y de la práctica, presentación de conclusiones y su aplicación en casos reales.