Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Adquisició del nivell d'iniciació alt (A 2)d'un tercer idioma (francès o alemany)
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
HILDEGARD RESINGER
Idioma de les classes:
Castellà (10%), Francès (0%), Alemany (90%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CHRISTINE HUERTAS
Idioma de les classes:
Castellà (10%), Francès (0%), Alemany (90%)

Grup F1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CHRISTINE HUERTAS
Idioma de les classes:
Castellà (10%), Francès (90%), Alemany (0%)

Competències

  • Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
  • Dissenyar i aplicar processos i estratègies comunicatives en els diversos àmbits de treball, seleccionant i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades
  • Utilitzar els idiomes estrangers estudiats com a vehicles normalitzats de comunicació internacional

Continguts

1. ALEMAN

2. Habitación y desayuno Asignar una habitación Informar sobre una habitación Ofrecer una habitación Indicar precios de las habitaciones Ofrecer ayuda con el equipaje Comanda de desayuno verbos en presente (2), acusativo, artículos, plural 3 Correspondencia y atención telefónica Aceptar/Denegar reservas de habitación Encargarse de una reserva para el cliente Elementos formales de una carta Solicitar ayuda para entender (2) Indicar números de teléfono Rellenar formularios Contestar e-mails y cartas verbos separables, marco oracional o paréntesis verbal, verbos modales (1) 4 Atención al cliente Contestar preguntas en relación con la hora Especificar horarios Indicaciones de lugar (¿Dónde?) Informar sobre las instalaciones del hotel Apuntar y transmitir reservas de restaurante; rechazar reservas y justificar la negativa Pedir la comanda y ejecutarla preguntas en positivo y en negativo, negación con “kein-”, “hätt- gern” (deseo), preposiciones alternantes con dativo 5 Información e indicaciones Explicar el equipamiento de la habitación Ofrecer soluciones Llamar la atención sobre las normas del hotel verbos modales (2), pronombres personales en nominativo, acusativo y dativo

3. FRANCES

4. ENTREZ EN CONTACT! a) Entrer en contact avec quelqu’un. b)Remplir un formulaire. c) Faire des démarches simples pour obtenir un document. ENTREZ EN CONTACT! a) Saluer et répondre à des salutations b) Épeler c) Donner son accord. FAITES CONNAISSANCE! a) Aborder une personne pour obtenir quelque chose ou bavarder. b) Faire connaissance. c) Parler de soi, du temps. FAITES CONNAISSANCE! a) Compter jusquà 59. b) Exprimer ses goûts. c) Exprimer ses souhaits. COMMUNIQUER EN LIGNE! a) Avoir une conversation téléphonique b) Laisser un message sur un répondeur. c) Rédiger un courriel, un texto PARTEZ EN DÉPLACEMENT! a) Réserver, acheter un titre de transport. b) Se débrouiller dans un hôtel. c) Orienter quelqu’un ou s’orienter dans un bâtiment ou une ville. ORGANISER VOTRE JOURNÉE! a) Parler de ses activités quotidiennes. b) Expliquer ses habitudes alimentaires. c) Donner des consignes de travail et demander des explications. FAITES LE BON CHOIX! a) Commander un repas au restaurant. b) Effectuer des achats dans des magasins ou en ligne. c) Trouver un logement. PRÉSENTER UNE ENTREPRISE! a) Parler d’une entreprise et de son organisation. b) Comprendre et donner des explications simples sur un processus. c) Comprendre et rédiger un règlement simple. TROUVER UN EMPLOI! a) Comprendre et rédiger une offre d’emploi simple. b) Rédiger un CV simple. c) Échanger lors d’un entretien professionnel. FAITES DES PROJETS! a) Participer à des actions/discussions simples concernant l’environnement de travail. b) Comprendre et rédiger de brèves notes pour des besoins professionnels. c) Élaborer un programme et faire le point sur les actions en cours ou à venir. RÉGLEZ LES PROBLÈMES! a) Suivre des instructions sur une boîte vocale. b) Effectuer des opérations bancaires simples. c) Échanger sur un problème. RÉGLEZ LES PROBLEMES! a) Raconter brièvement un événement. b) Rédiger une lettre de réclamation simple. c) Faire une déclaration écrite ou orale suite à un vol

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 60 60
Classes participatives 70 0 70
Prova d'avaluació 20 0 20
Total 90 60 150

Bibliografia

  • Sophie Corbeau, Chantal Dubois, Jean-Luc Penfornis, Laurent Semichon (2015). -Hôtellerie-restauration.com . Édition CLE International.
  • -Grammaire progressive du français.. Niveau Intermédiaire. (2015). Édition CLE International.
  • Cohen, Nicoletta Grandi (2012). Zimmer frei. Deutsch im Hotel. Aktuelle Ausgabe. Langenscheidt.
  • AA.VV. (2012). Studio d A1 Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch. Cornelsen.
  • Vocabulari de restaurants. Català – Castellano – Deutsch – English – Français – . Recuperat , a www.gencat.cat/treball/doc/doc_24838207_1.pdf

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes presencials progresiva i final 90
Estudi personal portafolio 10

Qualificació

La nota final corresponderá a los porcentajes siguientes:

10 %: Control diciembre
35 %: Examen escrito final del mes de enero. (El alumno tendrá que sacar mínimo un 4/10 para poder optar a la evaluación continua)
35 %: Examen escrito final de curso.
20%: Evaluación continua : Diversas presentaciones orales: exposiciones individuales o en pareja, participación en la clase, asistencia…

Evaluación final/Recuperación.:

50%: Examen escrito (El alumno tendrá que sacar mínimo un 4/10 para poder optar a hacer media)
50%: Examen oral