Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Pràctiques d'empresa com adjunts a direcció per tal d'adquirir experiència i aprenentatge de la ma del profesionals en actiu
Crèdits ECTS:
24

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JUAN JOSE MOLINA VILLAR
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • Identificar i valorar les implicacions ètiques de l'activitat turística i hotelera
 • Analitzar i crear nous productes i serveis turístics i hotelers de manera independent, innovadora i empresarial
 • Dissenyar, controlar i millorar els processos de planificació i organització l'activitat turística i hotelera
 • Dur a terme procediments d'anàlisi i síntesi per interpretar l'activitat hotelera i de restauració
 • Dissenyar i aplicar processos i estratègies comunicatives en els diversos àmbits de treball, seleccionant i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades
 • Fomentar el treball en equip, promovent actituds de col · laboració, consens, negociació, resolució de conflictes i respecte a les opinions alienes, al mateix temps que la capacitat d'argumentar i defensar opinions pròpies
 • Identificar i saber aplicar bones pràctiques en relació amb el clima social
 • Utilitzar els idiomes estrangers estudiats com a vehicles normalitzats de comunicació internacional
 • Valorar críticament els procediments utilitzats en l'aprenentatge per obtenir dades rellevants en les diferents àrees d'estudi

Continguts

1. 1.- Conocimiento de la estructura y organización empresa y del departamento/s de prácticas, relacionándolas con la producción y comercialización de los productos que obtienen 2.- Adquisición de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de la actividad profesional, de acuerdo con las características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa. 3.- Realización de las operaciones de explotación departamental , identificando y utilizando medios, equipos e instrumentos de control y aplicando técnicas y procedimientos de acuerdo a instrucciones y/o normas establecidas. 4.- Cumplimento de los criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico-sanitarias, de seguridad laboral y de protección ambiental.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 25 0 25
Pràctiques en empreses / institucions 0 570 570
Prova d'avaluació 5 0 5
Total 30 570 600

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Practicum final mediante los informes de los tutores 100

  Qualificació

  1. Informe final del tutor de la empresa al tutor académico según modelo establecido al efecto.
  2. Memoria final del estudiante al tutor académico de acuerdo al modelo establecido al efecto.
  La evaluación final de las prácticas será llevada a cabo por el tutor académico teniendo en cuenta el Informe final del tutor de empresa y la Memoria final del alumno.