Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Nivell d'anglès adequat per la preparació de comunicacions orals i escrites en temes profesionals turìstics
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ROSA DOMINGO RIERA  / DEBORAH ANNE GAUNTLETT
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
  • Dissenyar i aplicar processos i estratègies comunicatives en els diversos àmbits de treball, seleccionant i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades
  • Utilitzar els idiomes estrangers estudiats com a vehicles normalitzats de comunicació internacional
  • Criticar la pertinència dels informes resultants de la investigació, l'avaluació o la intervenció

Continguts

1. Tourism Book 2 BUSINESS TRAVEL Business travel terms - Cultural awareness - Describing dimension, capacity and facilities - Conferences and exhibitions - Grammar Point: Gerunds and infinitives TOURISM BOOK 3 NTOs - National Tourism Organizations (NTOs) - Designing a trade fair stand - Running meetings - Preparing a market profile - Grammar Point: Reported speech MANAGING TOUR OPERATIONS - Tour operations and contracts - Degrees of future probability - Negotiating - Co-creation HOTEL MANAGEMENT - The structure of the hotel trade - Making comparisons - Describing skills and personality - Human resource management - Job interviews-preparation and techniques E-TRAVEL - The vocabulary of on- line travel sales distribution - Information and communication technologies and travel distribution - Formal and informal registers in professional e-mails - Preparing and introducing presentations - Grammar Point: Relative clauses THE IMPACTS OF TOURISM - Global warming and tourism in the Arctic - Classifying the impacts of tourism - Turn taking and making your point in discussions - How to contrast and reinforce arguments - Writing guidelines for low-impact tourism EVENTS MANAGEMENT - Explaining and defining - Events organizer job description - Trouble shooting - Organizing a fam. trip - Briefing and clarifying arrangements - Work experience SUSTAINABLE TOURISM - Ecotourism and the sustainable development of tourism - Minimizing the tourism footprint - Presenting guidelines to ecotourism operators - Writing commands and requests without causing offence - Sending and internal memo about sustainable policies

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 35 0 35
Cerca d'informació 35 0 35
Elaboració de treballs 35 0 35
Exposició dels estudiants 15 20 35
Prova d'avaluació 10 0 10
Total 130 20 150

Bibliografia

  • Robin Walker and Keith Harding (2015). OXFORD ENGLISH FOR CAREERS: TOURISM 2 -3. Oxford University Press.
  • Raymond Murphy (2015). ENGLISH GRAMMAR IN USE (with answers). Cambridge University Press..
  • varios (2015). Market Leader. Longman.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Estudi i análisi de textos escrits i conferències de temes turìstics test 30
Estudi del vocabulari turìstic anglès test 20
preparacio d' estructures de ponencies i conferències progresiva u final 20
Presentació de les ponències elaborades exposició pública 30

Qualificació

The main evaluation for this course is in March with the Continuous Global Evaluation which includes all the work covered throughout the year, October to March.
The final mark consists of:
A) The Continuous Global Exam (15% Oral /45% Written )
B) The evaluation of the exercises, tasks, tests and student participation from October to March (20%)
C) The Presentation mark (20%)
The students who fail this exam will be re-evaluated in the Continuous Global Re-sit Exam. The mark for this exam includes the evaluation of exercises, tasks, tests and student participation (20%) PLUS the Presentation mark (20%). This part of the exam must be repeated if the minimum mark (50%) is not achieved.
The system of Continuous Global Evaluation for this course is only possible for students with a minimum of 80% attendance, regardless of justifications.
The students who do not attend 80% of the classes must sit the General Global Exam. This exam includes all the work covered throughout the year from October to March. (No evaluation mark for exercises, tasks, tests or student participation is included)
The General Global Exam consists of a written exam (60%), an oral exam (20%) and the Presentation (20%).
Due to the extent of the content to be examined, the duration of the General Global Exam will be longer than that of the Continuous Global Evaluation Exam.
The students who fail the General Global Exam will be re-evaluated in the General Global Re-sit Exam