Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Materia que dota a l'alumne del coneixement de les tècniques i eines de gestión del aprovisionament i les relacions amb els proveïdors
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN JOSE MOLINA VILLAR
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • Conèixer i estudiar les tècniques de la gestió econòmica, comptable i financera de l'empresa hotelera i de restauració
 • Valorar críticament els procediments utilitzats en l'aprenentatge per obtenir dades rellevants en les diferents àrees d'estudi
 • Criticar la pertinència dels informes resultants de la investigació, l'avaluació o la intervenció
 • Identificar i seleccionar documentació jurídica actualitzada mitjançant la utilització de bases de dades jurídiques i compendis legislatius

Continguts

1. TEMA 01. DEFINICIÓN Y ANALISIS DE LA FUNCIÓN DE COMPRA. Definición de la función de compras en el hotel

2. TEMA 02. LOS CONOCIMIENTOS DE BASE. Ficheros, productos, proveedores y condiciones

3. TEMA 03. LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO Supervisión y recepción de mercancías Condiciones pactadas

4. TEMA 04. LA NEGOCIACIÓN Secuencia de las operaciones de compras

5. TEMA 05. MEDIOS DE CONTROL DE LA EFICACIA DEL SERVICIO DE COMPRAS El presupuesto Los centros productivos

6. TEMA 06. GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE STOCKS Condiciones previas a realizar Los elementos de decisión

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 50 50
Classes participatives 45 0 45
Prova d'avaluació 5 0 5
Total 50 50 100

Bibliografia

 • Casanovas, A. (2011). Estrategias avanzadas de compras y aprovisionamientos. Barcelona: Bresca.
 • Errasti, A (2012). Gestión de compras en la empresa. Madrid: Pirámide.
 • Escudero, Mª.J (2002). Gestión de aprovisionamiento.. Madrid: Paraninfo S.A..
 • Felipe Gallego, J. (2002). Gestión de alimentos y bebidas para hoteles, bares y restaurantes. Madrid.: Thomson Learning-Paraninfo. .
 • Paz del Pozo, E. (2001). Curso de gerencia y dirección hotelera. Madrid: ICE, de la UPM.
 • Martínez, E. (2010). Gestión de compras negociación y estrategias de aprovisionamiento. Madrid: Fund. Confemetal .
 • Ojudo, C (2001). Control de costes en restauración. Madrid: Paraninfo.
 • Perrotin, P., Heusschen, P. (2007). Optimizando las compras. Madrid: Gestión 2000 .
 • Zemarti, P. (2004). Gestión de stocks. Madrid: Pirámide.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
classes presencials progresiva i final 60
estudi personal i treballs d'aplicació portafolio 40

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA
Treball individual de l'estudiant. 30% de la nota
Treball en grup. 30% de la nota
Controls i pràctiques 20% de la nota
Actitud, participació i aportació
personal a la matèria 20% de la nota.
L'estudiant que hagi presentat tots els treballs i fetes les exposicions, l'avaluació quedará tancada.

AVALUACIÓ NO CONTINUADA
L'estudiant que NO hagi presentat tots els treballs, ni fetes les exposicions, l'avaluació quedarà oberta i sotmesa a una prova final de tota la materia.