Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Materia que complementa el coneixement operatiu de l'asignatura de Operacions de Frony & Back Office dotant a l'alumne de les eines de gestió estratègica necesaries per portar a terme la dirección del departament d'allotjament
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JAUME BANCELLS BROSSA  / JUAN JOSE MOLINA VILLAR
Idioma de les classes:
Castellà (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Analitzar i crear nous productes i serveis turístics i hotelers de manera independent, innovadora i empresarial
 • Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
 • Dissenyar, controlar i millorar els processos de planificació i organització l'activitat turística i hotelera
 • Conèixer i estudiar les tècniques de comercialització de l'empresa hotelera i de restauració
 • Dur a terme procediments d'anàlisi i síntesi per interpretar l'activitat hotelera i de restauració
 • Identificar i saber aplicar bones pràctiques en relació amb el clima social
 • Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • Identificar i seleccionar documentació jurídica actualitzada mitjançant la utilització de bases de dades jurídiques i compendis legislatius

Continguts

1. TEMA 01. INTRODUCCIÓN A LA RELACIÓN TURISMO, ALOJAMIENTO Y RESTAURACIÓN. El alojamiento turístico hotelero y extrahotelero

2. TEMA 02. CONCEPTOS, DEFINICIONES Y NUEVAS TENDENCIAS. Curhotel, hotel rural, hotel temático, hotel boutique, balneario, …

3. TEMA 03. DIRECCIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE ALOJAMIENTO, RESTAURACIÓN Y SERVICIOS Controles y supervisión

4. TEMA 04. LA EMPRESA HOTELERA Y EXTRAHOTELERA Similitudes y diferencias en la estructura departamental

5. TEMA 05. ACTIVIDADES PRINCIPALES EN LA HOSTELERÍA El alojamiento hotelero y extra hotelero: Alimentos & Bebidas

6. TEMA 06. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LA HOSTELERÍA Animación Lavandería / lencería Mantenimiento / Servicio técnico / Seguridad Spa / Fitness / Wellness

7. TEMA 07. GESTIÓN HOUSEKEEPING / ROOM MANAGER DIVISION Habitaciones, lavandería y lencería

8. TEMA 08 EL VALOR DE LA EXCELENCIA Y LA CALIDAD Los parámetros de control y gestión

9. TEMA 09 PROCESOS DE GESTIÓN Y ADMINSITRACIÓN DE ALOJAMIENTO Sistemas de supervisión

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 50 50
Classes participatives 45 0 45
Prova d'avaluació 5 0 5
Total 50 50 100

Bibliografia

 • Cerra, J. y otros (1990). Gestión de producción de alojamientos y restauración.. Madrid: Sintesis.
 • Donzel, C, (2010). La edad de oro de los grandes hoteles. Barcelona.: Ed Lunwerg.
 • Mesalles, Ll (2000). La Gobernanta.. Barcelona: Alertes.
 • Mestre Soler, J.R (2000). Técnicas de gestión y dirección hotelera. Barcelona: Gestión.
 • Gual, M; Molina Villar, J.J. (2012). Balnearios y Spas urbanos. Barcelona: Astro Uno.
 • Felipe Gallego, J. (2002). Gestión de alimentos y bebidas para hoteles, bares y restaurantes. Madrid.: Thomson Learning-Paraninfo.
 • Gallego, J.F. (2009). Gestión de hoteles. Una nueva visión.. Madrid: Thomson-Paraninfo.
 • Aburdene, P., (2006). Mega tendencias 2010. Ed Ediciones Granica, S.A..
 • Molina Villar, J.J (2010). Balnearios, viejas prácticas, nuevas costumbres. Barcelona: Ed Astro Uno. .
 • Molina Villar, J.J., (2016). Alojsmiento, restauración y spa. Barcelona: Tempore.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes presencials progresiva i final 60
estudi personal i realització de treballs d'aplicació portafolio 40

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA
Treball individual de l'estudiant. 30% de la nota
Treball en grup. 30% de la nota
Controls i pràctiques 20% de la nota
Actitud, participació i aportació
personal a la matèria 20% de la nota.
L'estudiant que hagi presentat tots els treballs i fetes les exposicions, l'avaluació quedará tancada.

AVALUACIÓ NO CONTINUADA
L'estudiant que NO hagi presentat tots els treballs, ni fetes les exposicions, l'avaluació quedarà oberta i sotmesa a una prova final de tota la materia.