Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Anàlisi i coneixement dels sistemes i les tendències de distribució del producte turístic i hoteler
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JAUME DULSAT RODRIGUEZ  / CARMEN RUIZ AGUADO
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • Analitzar i crear nous productes i serveis turístics i hotelers de manera independent, innovadora i empresarial
 • Conèixer i estudiar les tècniques de comercialització de l'empresa hotelera i de restauració
 • Desenvolupar la capacitat de diagnosticar i resoldre problemes mitjançant la recerca d'informació de diferents fonts per tal de prendre les decisions més encertades
 • Identificar i saber aplicar bones pràctiques en relació amb el clima social
 • Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • Utilitzar els idiomes estrangers estudiats com a vehicles normalitzats de comunicació internacional
 • Identificar i seleccionar documentació jurídica actualitzada mitjançant la utilització de bases de dades jurídiques i compendis legislatius

Continguts

1. 1. La información turística 1.1 Concepto, estructura y tipos 1.2. La información turística en origen y en destino 1.3. Procesos de búsqueda, elaboracion y difusión de la información 1.4. Normativa sobre la información turística 2. Las oficinas de turismo 2.1. Concepto y objetivos 2.2. Tipos de oficinas 2.3. El proceso informativo en la relación con el turista 2.4. La oficina de turismo como creadora y gestora 2.5. Oficinas de Turismo en Catalunya, en España y en el mundo 3. El guía turístico 3.1. El guía y su entorno 3.2. Perfil del guía turístico 3.3. La servucción 3.4. Tipología de guias 3.5 Asesoramiento y asistencia a grupos turísticos. Dinámica de grupos Comunicación Técnicas de conducción Lideraje Coordinación y organización Situaciones de conflicto e imprevisión

2. La distribución comercial en el sector turístico. 2. Las empresas de intermediación 3. Los profesionales independientes 4.- Situación actual de la distribución turística: escenarios, problemática y nuevas posibilidades 5. Creación de paquetes turísticos 6. Fuentes de información y elaboración de documentación

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 50 50
Anàlisi / estudi de casos 20 20 40
Classes participatives 50 0 50
Prova d'avaluació 10 0 10
Total 80 70 150

Bibliografia

 • Benjamín del Alcázar Martínez (2002). Los Canales de Distribución en el Sector Turístico. ESIC Editorial.
 • Albert Blasco Peris (2002). La Empresa y el Producto Turístico. Civitas.
 • Hosteltur . Recuperat , a www.hosteltur.com
 • Comunicatur . Recuperat , a www.comunicatur.info

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
classes presencials progresiva i final 60
estudi i debat de les possibles situacions de distribució exposició pública 30
estudi personal portafolio 10

Qualificació


- Condicionante de un 85% de asistencia mínima en las sesiones para poder ser evaluado.
- 15% Participación en clase.
- 20% Proyecto final.
- 20% pruebas tipo test.
- 45% examen a desarrollar.