Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Domini del idioma anglès al nivell de C 1 que equivale al Advance baix
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA ROSA DOMINGO RIERA  / DEBORAH ANNE GAUNTLETT
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
  • Utilitzar els idiomes estrangers estudiats com a vehicles normalitzats de comunicació internacional

Continguts

1. UNIT 6 RURAL TOURISM - What is rural tourism? - Grading systems for rural accommodation - Checking people into a campsite - Resources for rural tourism - Weather forecast - Writing a CV UNIT 7 ATTRACTIONS AND EVENTS - Types of visitors and attractions - Describing built attractions - Describing festivals and events - People and facilities at attractions - Bringing attractions to life - Grammar Point: The passive - Job interviews: Placement jobs UNIT 8 ON TOUR - The job of tour manager-tour guide - Standards of performance - Arrangements on tour - Giving a commentary and telling stories - Problems on tour - Grammar Point: The future - Writing a Cover letter UNIT 9 HOTEL ENTERTAINMENT - What is hotel entertainment? - Working with kids - Getting a job in hotel entertainment - The perfect worker - Grammar Point: Linking words and connectors UNIT 10 SPECIALIZED TOURISM - Niche tourism - Responding to special requests - Disability and tourism - Identifying and checking special needs - Writing a report on specialized tourism - Grammar Point: Modals BOOK TOURISM 3 UNIT 1 TOURISM TODAY - Recent and current developments in tourism - Change and consequences - Tourism statistics - Giving opinions, agreeing and disagreeing - Tourism management skills UNIT 6 QUALITY IN TOURISM - The customer journey - Quality assurance techniques - Spoken and written complaints - Written responses to complaints

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 4 4
Classes expositives 9 0 9
Classes pràctiques 24 6 30
Debat 10 0 10
Exposició dels estudiants 12 8 20
Lectura / comentari de textos 12 8 20
Prova d'avaluació 12 14 26
Simulacions 12 2 14
Tutories 7 0 7
Visionat/audició de documents 10 0 10
Total 108 42 150

Bibliografia

  • Robin Walker and Keith Harding (2015). OXFORD ENGLISH FOR CAREERS: TOURISM 2. Oxford University Press.
  • Robin Walker and Keith Harding (2015). OXFORD ENGLISH FOR CAREERS: TOURISM 3. Oxford University Press.
  • Raymond Murphy (2015). ENGLISH GRAMMAR IN USE (with answers). Cambridge University Press..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Individual presentation of topics related to the unit subjects media de las presentaciones 5
Written comprehension- vocabulary analysis, text structure media 10
Unit vocabulary and Grammar tests
Continuous January exam and Continuous May final exam
media 80
Simulation of real professional situations from the units media 5

Qualificació

The system of Continuous Evaluation for this course is only possible for students with a minimum of 80% attendance before the January exam and the May exam, regardless of justifications.
The Final Continuous Evaluation in May consists of:
A) The January exam mark: 30% which covers the study period October to January (75% written and 25% oral)
B) The May exam mark: 50% which covers the study period February to May. (75% written and 25% oral)
PLUS
Evaluated exercises, tasks, tests and student participation: 20% from October to May.
The students who fail the Continuous Evaluation will be re-evaluated in the Continuous Global Re-sit Exam (Repesca), which covers all the work studied from October to May (20% oral exam, 60% written exam, 20% exercises, tests, tasks and student participation)

The Continuous Evaluation students who do not have 80% attendance will be evaluated in a Global Exam in May. This exam includes all the work covered from October to May. ( 20% oral exam, 60% written exam, 20% exercises, tests, tasks and student participation) Students who fail this exam will be re-evaluated in a Global Re-sit Exam (Repesca) under the same conditions.

The students who choose the Global Evaluation at the beginning of the course or are exempt from class must sit the Global Exam in May. This exam includes all the work covered from October to May. (No evaluation mark for exercises, tasks, tests or student participation is included) The Global Exam consists of a written exam (80%) and an oral exam (20%)
Due to the extent of the content to be examined, the duration of the Global Exam will be longer than that of the Continuous Evaluation Exam.

To qualify for the Global Evaluation system, it is necessary for the student to complete some pieces of work set by the teacher.

The students who fail the Global Exam will be re-evaluated in the Global Re-sit Exam (Repesca)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Se considera “no presentado” al alumno o alumna que, no habiendo aprobado la asignatura mediante la evaluación continua o la evaluación global, no realice el examen de recuperación (“REPESCA”) correspondiente (o parte del mismo, según las condiciones detalladas más arriba).
Observacions

To be able to study the C-1 level of English it is necessary to have passed Level B-2 in the first year