Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estudi i aplicació del les tècniques de marketing i comercialització del producte turìstic i hoteler
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JESUS ALVAREZ VALDES
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
  • Conèixer i estudiar les tècniques de comercialització de l'empresa hotelera i de restauració
  • Adquirir coneixements bàsics i interdisciplinaris en relació amb el turisme i l'hostaleria
  • Desenvolupar la capacitat de diagnosticar i resoldre problemes mitjançant la recerca d'informació de diferents fonts per tal de prendre les decisions més encertades
  • Criticar la pertinència dels informes resultants de la investigació, l'avaluació o la intervenció

Continguts

1. Qué es el Marketing. Marketing Estratégico versus Marketing Operacional. a) Distintos enfoques del Marketing b) Definiciones de Marketing c) Función del Marketing en la Economía d) Evolución histórica del Marketing

2. Introducción al Proyecto de Curso. Formación de Equipos y Asignación de Temas

3. El Plan de Marketing. a) Etapas del Plan de Marketing b) La investigación de Mercado c) Análisis del sector d) Análisis de la competencia e) Análisis de la Demanda Potencial

4. Marketing Estratégico. a) Definición de Marketing Estratégico b) El análisis DAFO c) La definición de objetivos d) El proceso de segmentación e) La determinación de las ventajas competitivas f) El triángulo estratégico g) El proceso de posicionamiento Estrategia Comercial

5. Marketing Mix. a) Políticas de Producto b) Políticas de Precio c) Políticas de Comercialización Distribución d) Políticas de Comunicación e) Marketing On Line

6. Elaboración de Presupuestos. a) Determinación del presupuesto de Ingresos b) Determinación del presupuesto de gastos c) Determinación del ROI de la inversión en Mkt d) Formas de financiamiento

7. Retroalimentación y Control. a) Establecimiento de los KPIs b) Sistemas de Medición Replanteamiento de las acciones en función de los resultados

8. Defensa de Proyectos

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 15 15
Classes expositives 20 12 32
Classes pràctiques 20 12 32
Elaboració de treballs 5 15 20
Exposició dels estudiants 5 18 23
Prova d'avaluació 5 0 5
Treball en equip 2 18 20
Tutories 3 0 3
Total 60 90 150

Bibliografia

  • ANDERSON, C. (2007). La Economía Long Tail.. Urano.
  • KOTLER, P. (2002). A framework for Management Marketing. Prentice Hall.
  • KOTLER, P (1999). El Marketing según Kotler . Paidos.
  • MOLERO, V. (2006). Generación Marketing. ESIC Editorial.
  • FELIPE, J. (2008). Marketing para Hoteles y Restaurantes. Paraninfo.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Búsqueda de información para el proyecto de la asignatura Aplicación en el Proyecto 10
Clases Prácticas guiadas por el Profesor Registro de asistencia y participación 20
Elaboración del Proyecto de la Asignatura Proyecto de la Asignatura 10
Defensa del Proyecto por los grupos Defensa del Proyecto 20
Evaluación de contenidos Examen 40

Qualificació

Tipología de evaluaciones

a) El sistema ordinario es la evaluación continua, y requiere una asistencia mínima del 80%. La asistencia al 80% de las clases significa que no se admiten más de 5 faltas de asistencia (10 h).

Evaluación continuada según la participación y asistencia a actividades 20%
Proyecto de Curso de la Asignatura 40%
Examen Parcial Escrito 40%

Los estudiantes que no alcancen la asistencia requerida, o no se presenten al examen escrito harán un examen de reevaluación sobre toda la materia de la asignatura.

b) Examen General de la Asignatura, con opción de realizar un examen de reevaluación para aprobar la asignatura.

c) Reevaluación: un examen general sobre toda la materia de la asignatura.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Los estudiantes que no se presenten al examen del sistema de evaluación que le sea aplicable, ni tampoco al examen de reevaluación, tendrán la calificación de “No presentado”.