Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi i aplicació del les tècniques de marketing i comercialització del producte turìstic i hoteler
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JESUS ALVAREZ VALDES
Idioma de les classes:
Castellà (85%), Anglès (15%)

Competències

  • Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
  • Conèixer i estudiar les tècniques de comercialització de l'empresa hotelera i de restauració
  • Adquirir coneixements bàsics i interdisciplinaris en relació amb el turisme i l'hostaleria
  • Desenvolupar la capacitat de diagnosticar i resoldre problemes mitjançant la recerca d'informació de diferents fonts per tal de prendre les decisions més encertades
  • Criticar la pertinència dels informes resultants de la investigació, l'avaluació o la intervenció

Continguts

1. Tema 1. Qué es el Marketing. Marketing Estratégico versus Marketing Operacional. Tema 2. Metodología de Elaboración de un Plan de Marketing para la Empresa Tema 3. Análisis del Entorno, de la Competencia y de la Demanda Potencial. Sistemas de Información de Marketing y Estudios de Mercado Tema 4. El análisis interno en la Empresa. Alineación con los objetivos estratégicos de la empresa. Análisis DAFO. Tema 5. Elaboración de la Estrategia de Marketing de una Empresa. Determinación del Posicionamiento competitivo, del Público Objetivo y de las Ventajas Competitivas. Temas6. Elaboración de las Políticas de Producto, Precio, Comunicación y Distribución del Marketing Operacional. Tema 7. Estrategia y operativa del Marketing Digital. Tema 8. Elaboración del Presupuesto de Marketing. Tema 9. Sistema de Control del Plan de Marketing.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 50 50
Classes participatives 50 0 50
Elaboració de treballs 5 35 40
Prova d'avaluació 10 0 10
Total 65 85 150

Bibliografia

  • ANDERSON, C. (2007). La Economía Long Tail.. Urano.
  • KOTLER, P. (2002). A framework for Management Marketing. Prentice Hall.
  • KOTLER, P (1999). El Marketing según Kotler . Paidos.
  • MOLERO, V. (2006). Generación Marketing. ESIC Editorial.
  • FELIPE, J. (2008). Marketing para Hoteles y Restaurantes. Paraninfo.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
classes presencials progresiva i final 60
aplicacions pràctiques exposició de treballs 30
estudi personal portafolio 10

Qualificació

Evaluación continuada según la participación y asistencia a actividades
Evaluación final consistente en un examen escrito de aplicación del programa Microsoft Excel 2007
Desarrollo de un tema de investigación asignado y su publicación en un blog y su difusión.