Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estudi i aplicació dels processos de gestió de les empreses en general i de les empreses hoteleres en particular
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JESUS ALVAREZ VALDES
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
 • Conèixer i estudiar les tècniques de la gestió econòmica, comptable i financera de l'empresa hotelera i de restauració
 • Conèixer i estudiar les tècniques de comercialització de l'empresa hotelera i de restauració
 • Adquirir coneixements bàsics i interdisciplinaris en relació amb el turisme i l'hostaleria
 • Desenvolupar la capacitat de diagnosticar i resoldre problemes mitjançant la recerca d'informació de diferents fonts per tal de prendre les decisions més encertades
 • Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • Identificar i seleccionar documentació jurídica actualitzada mitjançant la utilització de bases de dades jurídiques i compendis legislatius

Continguts

1. Las empresas y su importancia en la economía. a) Impacto en la sociedad. b) Satisfacción de Clientes. c) Satisfacción de Stakeholders.

2. La definición del modelo de negocio. a) Canvas Model según Osterwlader. b) Lean Startup.

3. Principales indicadores que miden la productividad y rentabilidad de la empresa. a) Rentabilidad Económica. b) Rentabilidad Financiera. c) Productividad.

4. El proceso de administración en las empresas. Las cuatro fases del proceso de Administración: a) Planificación. b) Organización. c) Dirección. d) Control.

5. La Gestión por procesos en las empresas de servicios. a) Importancia de la gestión por procesos. b) La servucción.

6. La gestión de la innovación (I+D+I). a) El papel de la innovación en empresa. b) Cultura innovadora.

7. Los Recursos Humanos y la Gestión del Conocimiento. a) La importancia del capital humano en la empresa. b) La gestión del conocimiento en la empresa.

8. La Gestión de la Calidad. a) El proceso de gestión de la calidad.

9. La Gestión Comercial. a) El proceso de Gestión Comercial en la empresa. b) Fidelización vs Ventas.

10. La Gestión del Medio Ambiente. a) Los principios de la sostenibilidad. b) Sostenibilidad Medio Ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica.

11. Presentación de Proyectos. a) Defensa de proyecto de Curso de la Asignatura.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 15 15
Classes expositives 20 12 32
Classes pràctiques 20 12 32
Elaboració de treballs 5 15 20
Exposició dels estudiants 5 18 23
Prova d'avaluació 5 0 5
Treball en equip 2 18 20
Tutories 3 0 3
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Petrillo, Clara; Swarbrooke, John (eds.) (2005). Networking and partnerships in destination development and management (1ª ed.). Nàpols: IRAT.
 • Mintzberg, Henry (1994). La Estructuración de las organizaciones. Planeta de Agostini. .
 • Martín Rojo, Inmaculada (2004). Dirección y gestión de empresas del sector turistico. Piramide.
 • Goleman, Daniel (2003). Inteligencia emocional (54ª ed). Barcelona: Kairós.
 • Acosta, Alberto Jorge, Fernández, Núria, Mollón, Marta (2002). Recursos humanos en empresas de turismo y hostelería. Madrid [etc.]: Prentice Hall.
 • Acosta, Alberto Jorge, Fernández, Núria, Mollón, Marta (2002). Human resources in tourism: towards a new paradigm . Madrid: Organización Mundial del Turismo.
 • Jarillo, José Carlos (1992). Dirección estratégica (2ª ed). Madrid [etc.]: McGraw-Hill.
 • Hill, Charles W. L, Jones, Gareth R (2001). Strategic management, an integrated approach: annual update (5th ed). Boston: Houghton Mifflin Co..
 • Suárez Suárez, Andrés-Santiago (1991). Curso de introducción a la economía de la. Piramide.
 • De Franco, Agnes L., Noriega, Pender B. M. (2000). Cost control in the hospitality industry. Prentice Hall.
 • Carrión Maroto, Juan (2006). Estrategia, de la visión a la acción. ESIC Editorial.
 • Rosanas Martí, Josep M. (2001). Contabilidad de costes para toma de decisiones (3ª ed. corregida). Bilbao: Desclée de Brouwer.
 • Nogueras Lozano, Mª Teresa, Arguedas, Raquel (2007). Planificación, dirección y gestión financiera de empresas turísticas. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Búsqueda de información para el proyecto de la asignatura Aplicación en el Proyecto 10
Clases prácticas guiadas por el Profesor Registro de asistencia y participación 20
Elaboración del Proyecto de la Asignatura Proyecto de la Asignatura 10
Defensa del Proyecto por los grupos Defensa del Proyecto 20
Evaluación de contenidos Examen 40

Qualificació

a) El sistema ordinario es la evaluación continua, y requiere una asistencia mínima del 80%. La asistencia al 80% de las clases significa que no se admiten más de 5 faltas de asistencia (10 h).

Evaluación continuada según la participación y asistencia a actividades 20%
Proyecto de Curso de la Asignatura 40%
Examen Parcial Escrito 40%

Los estudiantes que no alcancen la asistencia requerida, o no se presenten al examen escrito harán un examen de reevaluación sobre toda la materia de la asignatura.

b) Examen General de la Asignatura, con opción de realizar un examen de reevaluación para aprobar la asignatura.

c) Reevaluación: un examen general sobre toda la materia de la asignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Los estudiantes que no se presenten al examen del sistema de evaluación que le sea aplicable, ni tampoco al examen de reevaluación, tendrán la calificación de “No presentado”.