Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Coneixement de les tècniques i eines comptables per tal d'interpretar els resultats de la gestió hotelera
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANGEL MARIA MICHELENA UGALDEBERE
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
  • Conèixer i estudiar les tècniques de la gestió econòmica, comptable i financera de l'empresa hotelera i de restauració
  • Adquirir coneixements bàsics i interdisciplinaris en relació amb el turisme i l'hostaleria
  • Desenvolupar la capacitat de diagnosticar i resoldre problemes mitjançant la recerca d'informació de diferents fonts per tal de prendre les decisions més encertades
  • Criticar la pertinència dels informes resultants de la investigació, l'avaluació o la intervenció

Continguts

1. 1. EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Introducción. La cuenta: clases de cuentas. El sistema de partida doble. El libro diario y el libro mayor. El balance de comprobación y saldos. El ciclo contable. 2. LA CUENTA DE RESULTADOS Concepto del resultado contable. Principales gastos e ingresos. Clasificación del resultado. Ordenación analítica de la cuenta de resultados. Análisis de la rentabilidad El umbral de rentabilidad. Cálculo de porcentajes. Ratios de rentabilidad. 3. EL BALANCE DE SITUACIÓN Definición de balance. Tipos de balances. El balance de situación. Ordenación del balance de situación. Principales componentes del balance de situación. Ratios financieros y patrimoniales. El estado de origen y aplicación de fondos. El fondo de maniobra. Las necesidades operativas financieras (Las N.O.F.) 4. LOS PRESUPUESTOS Presupuesto de Tesoreria Cuenta de Resultados previsional Balance de Situación previsional

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 50 50
Classes expositives 45 0 45
Classes pràctiques 45 0 45
Prova d'avaluació 10 0 10
Total 100 50 150

Bibliografia

  • Amat Oriol (2002). Contabilidad y Finanzas para no financieros. Deusto.
  • Angel-W. Aranda Hipólito (1998). Gestión Técnico-Económica de Hoteles. Centro de Estudios de Ramón Areces, .
  • Jesús Omeñaca Garcia (1997). Contabilidad General. Deusto.
  • T. Jones, H. Atkinson, A.Lorenz with P. Harris (2016). Strategic managerial Accounting: Hospitality, Tourism &Events Aplications. Goodfellow Publishers.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
classes expositives participacion 10
pràctiques d'aula continua de participació 30
Prova final final 60

Qualificació

Durante el curso habrá 3 controles
1er. Control: El Plan General Contable
2º. Control: La cuenta de resultados y Balance de situación
3er.Control y final: Los presupuestos