Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Domini del nivell d'anglès equivalent al nivell B 2 (Marc Comú Europeu de Referència) equivalent a Intermig alt
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
DEBORAH ANNE GAUNTLETT  / MARY MABEL NAFA DE VARESE
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
  • Dissenyar i aplicar processos i estratègies comunicatives en els diversos àmbits de treball, seleccionant i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades
  • Utilitzar els idiomes estrangers estudiats com a vehicles normalitzats de comunicació internacional

Continguts

1. UNIT 1: ARRIVALS . Welcoming . Greeting and introducing . Car hire . Describing arrival services . Grammar point: Past tenses I

2. UNIT 2: A PLACE TO STAY . How guests see hotels . Registering new arrivals . Hotel services . The structure of modern hotels . Grammar point: Past tenses II

3. UNIT 3: TOURIST INFORMATION SERVICES . Tourist Information Centres . Giving directions . Making recommendations . Grammar point: Conditionals

4. UNIT 4: HOLIDAY REP . Types of holiday reps . Giving a welcoming meeting talk . Advice and obligation . Holiday health . Tips on tipping . Grammar point: Modal verbs

5. UNIT 5: EATING OUT . Food tourism . Describing dishes . Introducing the food of a region . Describing kitchen utensils

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 10 10
Classes expositives 11 0 11
Classes pràctiques 24 12 36
Debat 10 0 10
Exposició dels estudiants 12 8 20
Lectura / comentari de textos 12 8 20
Prova d'avaluació 12 14 26
Tutories 7 0 7
Visionat/audició de documents 10 0 10
Total 98 52 150

Bibliografia

  • Walker, Robin and Harding, Keith (2015). OXFORD ENGLISH FOR CAREERS: TOURISM 2. Oxford University Press.
  • Murphy, Raymond (2015). ENGLISH GRAMMAR IN USE (with answers).. Cambridge University Press..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentations, Role-play, Units Tests, Compositions, etc.
In-class spoken and written practice of studied topics: grammar, vocabulary, etc.
. Presentations, Role-play: The students will be evaluated in the oral form in the following areas: language structures, specific vocabulary, grammar, body language, tone of voice.

. Units Tests: The students will be evaluated in the written form on the grammar structures, specific vocabulary studied in each unit

. Compositions: The students will be evaluated in the written form on the grammar structures and specific vocabulary studied in each unit, in a clear and coherent way
20
January Evaluation. May Evaluation.
. January Evaluation: This evaluation is 30% of the Continuous Evaluation in May.
The students will be evaluated in a written form: Listening/Written comprehension, vocabulary section, grammar section and essay writing.
The students will be evaluated in an oral form: Role-play, speaking about topics studied in class, general conversation, etc.

. May Evaluation: This evaluation is 50% of the Continuous Evaluation in May.
The students will be evaluated in a written form: Listening/Written comprehension, vocabulary section, grammar section and essay writing.
The students will be evaluated in an oral form: Role-play, speaking about topics studied in class, general conversation, etc.
80

Qualificació

The system of Continuous Evaluation for this course is only possible for students with a minimum of 80% attendance (unless legally justified). This 80% will be applicable before the January Evaluation (October to January) and before the May Evaluation (February to May).

The Final Continuous Evaluation in May consists of:
A) The January exam mark: 30% which covers the study period October to January (75% written and 25% oral)
B) The May exam mark: 50% which covers the study period February to May. (75% written and 25% oral)
PLUS
Evaluated exercises, tasks, tests and student participation: 20% from October to May.
The January mark is part of the final evaluation mark in May (30%). In the case of a “fail”, there is no re-sit exam and the student continues to study for the Final Continuous exam
The students who fail the Continuous Evaluation in May will be re-evaluated in the Continuous Global Re-sit Exam (Repesca), also in May which covers all the work studied from October to May (20% oral exam, 60% written exam, 20% exercises, tests, tasks and student participation)

The Continuous Evaluation students who do not have 80% attendance will be evaluated in a Global Exam in May
This exam includes all the work covered from October to May. ( 20% oral exam, 60% written exam, 20% exercises, tests, tasks and student participation) Students who fail this exam will be re-evaluated in a Global Re-sit Exam (Repesca) under the same conditions.

The students who choose the Global Evaluation at the beginning of the course or are exempt from class must sit the Global Exam in May, in both cases it is not possible to change from the system chosen at the beginning of the course (unless due to exceptional circumstances).
This exam includes all the work covered from October to May. (No evaluation mark for exercises, tasks, tests or student participation is included) The Global Exam consists of a written exam (80%) and an oral exam (20%)
Due to the extent of the content to be examined, the duration of the Global Exam will be longer than that of the Continuous Evaluation Exam.

To qualify for the Global Evaluation system, it is necessary for the student to complete some pieces of work set by the teacher. (At the teacher’s discretion)

The students who fail the Global Exam will be re-evaluated in the Global Re-sit Exam (Repesca)

The students who are exempt from class must sit the Global Exam in May. This exam includes all the work covered throughout the year from October to May. (No evaluation mark for exercises, tasks, tests or student participation is included)
The Global Exam consists of a written exam (80%) and an oral exam (20%). Due to the extent of the content to be examined, the duration of the Global Exam will be longer than that of the Continuous Global Evaluation Exam.