Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció al coneixement dels conceptes micro i macro econòmics
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANGEL MARIA MICHELENA UGALDEBERE
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • Adquirir coneixements bàsics i interdisciplinaris en relació amb el turisme i l'hostaleria
  • Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
  • Valorar críticament els procediments utilitzats en l'aprenentatge per obtenir dades rellevants en les diferents àrees d'estudi
  • Identificar i seleccionar documentació jurídica actualitzada mitjançant la utilització de bases de dades jurídiques i compendis legislatius

Continguts

1. Tema 1 CONCEPTOS BÁSICOS EL CONCEPTO DE ECONOMIA 1.1.- Definición de Economía 1.2.- La Microeconomía y la Macroeconomía LA ESCASEZ, LAS NECESIDADES, LOS BIENES ECONÓMICOS Y LOS SERVICIOS 2.1.- Tipos de bienes económicos 2.2.- Los servicios LOS RECURSOS O FACTORES PRODUCTIVOS

2. Tema 2 LOS AGENTES ECONÓMICOS LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LOS AGENTES ECONÓMICOS LAS EMPRESAS 2.1.- Clasificación de las Empresas 2.2.- La financiación de la Empresa LAS FAMILIAS O ECONOMÍAS DOMESTICAS EL SECTOR PÚBLICO

3. Tema 3 EL SISTEMA ECONÓMICO CONCEPTO DE SISTEMA ECONÓMICO LOS SISTEMAS ECONÓMICOS Y EL INTERCAMBIO 2.1.- El trueque 2.2.- El intercambio y el dinero EL SISTEMA DE ECONOMÍA DE MERCADO 3.1.- El funcionamiento de economía de mercado 3.2.- La demanda 3.3.- La oferta 3.4.- El equilibrio de mercado 3.5.- La asignación de recursos y el sistema de economía de mercado 3.6.- Las fases del proceso de asignación de recursos 3.7.- Las limitaciones del sistema de economía de mercado EL SISTEMA DE ECONOMÍA CENTRALIZADA

4. Tema 4 LA PRODUCCIÓN Y LOS COSTES DE PRODUCCIÓN La empresa, la producción y los beneficios La tecnología y la empresa La producción y el corto plazo La producción y el largo plazo Los costes a corto plazo Los costes a largo plazo

5. Tema 5 LA RETRIBUCIÓN DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS LA EMPRESA Y LOS FACTORES PRODUCTIVOS LOS SALARIOS 2.1.- La oferta de trabajo 2.2.- La demanda de trabajo LA RENTA DE LA TIERRA EL INTERÉS Y EL CAPITAL 4.1.- La diversidad de los tipos de interés 4.2.- La demanda de capital 4.3.- La oferta de capital 4.4.- La determinación del tipo de interés

6. Tema 6 LOS TIPOS DE MERCADO Los mercados y la competencia La competencia perfecta El monopolio Los oligopolios

7. Tema 7 LA RENTA NACIONAL LA MACROENOMÍA Y LA POLÍTICA MACROECONÓMICA LA CONTABILIDAD NACIONAL 2.1.- la renta nacional 2.2.- Los principales componentes de la renta nacional 2.3.- El Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Neto

8. Tema 8 LA POLITICA FISCAL LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y SUS OBJETIVOS LA POLITICA FISCAL 2.1.- Los tributos 2.2.- El presupuesto del sector público 2.3.- El déficit y su financiación

9. Tema 9 LA FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA:EL DINERO Y LOS BANCOS EL PROCESO DE FINANCIACIÓN 1.1.- Los intermediarios financieros 2.1.- Los servicios que ofrecen los intermediarios financieros EL DINERO LOS BANCOS Y EL DINERO BANCARIO 3.1.- El dinero bancario 3.2.- Tipos de dépositos 3.3.- La oferta monetaria 3.4.- La creación del dinero bancario

10. Tema 10 EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA BALANZA DE PAGOS EL COMERCIO INTERNACIONAL LAS PRINCIPALES MEDIDAS INTERVENCIONISTAS LA BALANZA DE PAGOS 3.1.-La balanza por cuenta corriente 3.2.-La balanza por cuenta de capital

11. Tema 11 LA INFLACIÓN 1.-La inflación y su medición 2.-Las causas de la inflación 3.- Los efectos de la inflación

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 50 50
Classes participatives 50 0 50
Classes pràctiques 40 0 40
Prova d'avaluació 10 0 10
Total 100 50 150

Bibliografia

  • Martin Newal (2014). The Economics of Business. Pan.
  • Thomas L. Friedman (2015). The World is Flat. Farrar.
  • De Borja Solé, Luis (1983). Fundamentos de la economía de la empresa turística. D.R.L.B. & Asociados.
  • Mochón Morcillo, Francisco (1995). Economía básica. McGraw-Hill.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
classes presencials progresiva i final 60
aplicació pràctica exposició de treballs 30
estudi personal portafolio 10

Qualificació

Examen final presencial : 50%
Evaluación progresiva: 50%

Durante el curso habrá dos controles que serán de las siguientes materias:

1er. Control : Temas del 1º al 5º
2º. Control; Temas del 6º al final
Cada control tendrá parte teórica y práctica y para aprobar la asignatura hay que superar los dos controles y las partes teóricas y prácticas de cada control