Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Esta asignatura pretende cubrir los aspectos fundamentales de las habilidades de gestión necesarias para dirigir equipos o compañías en el momento actual, de acuerdo con la literatura científica más relevante en psicología de las organizaciones y management.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RAMÓN NOGUERAS PÉREZ
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • 5G- Analitzar i adoptar actituds i comportaments ètics i responsables en la pràctica professional
  • 6G- Ser capaç de liderar equips de treball, adquirint habilitats de negociació per prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions, assumint una marcada orientació per la qualitat
  • 7G- Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar al progrés dels projectes

Continguts

1. Managerial skills: what are those and do I have them?

2. 2. Organizational and personal change: the basic foundation for an effective manager.

3. 3. Emotional intelligence for managers.

4. 4. Conflict management and uses of language to prevent and defuse conflicts.

5. 5. Team-building and teamwork: management of groups dynamics.

6. 6. Effective communication: influence and persuasion.

7. 7. Presentations and public speaking.

8. 8. Creativity and internal entrepreneurship.

9. 9. Analyze your business: what are we good at and what do we suck at?

10. 10. Business ethics in tourism.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 8 12
Classes participatives 18 16 34
Debat 2 4 6
Exposició dels estudiants 4 12 16
Prova d'avaluació 2 5 7
Total 30 45 75

Bibliografia

  • Cialdini, Robert B (2007). Influence. Collins Business .
  • Drucker, Peter F (2001). The Essential Drucker. Harper Business .
  • Heath, Chip & Heath Daniel (2011). Cambia el chip. Gestión 2000 .
  • Pink, Daniel H (2010). Drive. Canongate Books .
  • Staw, Barry M (2004). Psychological dimensions of organizational behavior. Pearson.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentación en público La exposisición en público, representa el 20% sobre la nota final 20
Estudios de casos El estudio de casos, representa el 20% sobre la nota final 20
Presentación de proyecto La presentación del proyecto, representa el 20% sobre la nota final 20
Discusión sobre aspectos éticos La discusión sobre aspectos éticos, representa el 10% sobre la nota final 10
Examen final El examen final, representa el 30% sobre la nota final 30

Qualificació

La nota se obtendrá de la realización de 4 trabajos a lo largo del semestre, más la realización de una prueba de conocimiento al final del mismo.

Las actividades evaluativas consisten en la preparación y ejecución de una presentación (20%), la realización de un trabajo de anàlisis de caso (20%), la presentación de un proyecto de cambio o start-up (20%), la participación en un debate acerca de temas de crítica y ética (10%), y la realización de una prueba de evaluación (30%).

Habrá una prueba de recuperación para los alumnos que no aprueben alguna de las pruebas anteriores

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

La asignatura se imparte íntegramente en inglés.