Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L’assignatura ESTUDIS DE MERCAT PER INTERNET té com a objectiu global, establir de forma argumentada i crítica, quines son les metodologies d’investigació més convenients per abordar en cada situació. Analitzar processos d’investigació y comentar de forma argumentada el nivell d’adequació de les metodologies utilitzades. Identificar, en el cas d’una empresa, els elements rellevants per la presa de decisions. Argumentar l’exclusió d’aquells que no se’n consideren apropiats. Ser capaços de detectar fonts documentals per Internet, mitjans de comunicació, blogs o xarxes socials. Crear estratègies de seguiment sistematitzat de les variables que generen valor.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EDUARD ALCARAZ ESPRIU
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EDUARD ALCARAZ ESPRIU
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 10G- Diferenciar i valorar les investigacions qualitatives i quantitatives, realitzant anàlisis crítiques
 • 2E- Comprendre els processos i les funcionalitats d'un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments del màrqueting
 • 9E- Identificar les variables que generen valor en el mitjà online per planificar i controlar la informació empresarial a Internet, aplicant tècniques de recollida de dades online

Continguts

1. El comerç electrònic B2B, B2C, B2A i B2E. Desenvolupament, contingut i analítica de webs. E-marketing i buscadors a Internet. Gestió electrònica de les relacions amb els clients i cibercomunitats.

2. Marketplaces. Tipologia (horitzontals i verticals) Mix de e-marketing: Característiques diferenciadores i novetats. Implementació, ètica, avaluació i mètrica del marketing electrònic

3. Determinació dels públics objectius i competència. Tractament amb eines online d’investigació externa per a la classificació i seguiment (continue profiling), d’aquests.

4. Les enquestes i el qüestionari online. Funcions. Estratègia d’elaboració i de realització. Tipologies, tabulació y proposta de millores.

5. Introducció a les Smart Cities i com aquestes poden ajudar en l’estudi continuat de les necessitats i interessos dels ciutadans, permetent la seva segmentació i l’optimització de diferents processos pel benefici d’aquests.

6. Bases de dades. Tipologies. Funcions. Buidat i rendibilitat de resultats. Us per l’e-mail marketing. Panels de consumidors.

7. Anàlisi de sentiments en ecommerce. Marketing experiencial. Plataformes. Promesa del valor experiencial. Disseny y planificació d’experiències.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 30 30
Anàlisi / estudi de casos 20 20 40
Classes expositives 30 0 30
Elaboració de treballs 8 40 48
Prova d'avaluació 2 0 2
Total 60 90 150

Bibliografia

 • HERNÁNDEZ DAUDER, MºÁNGELES / ESTRADE, JOSE Mª / JORDÁN SORO, DAVID. (2017). Marketing digital. Mobile Marketing, SEO y Analítica web.. Anaya Multimedia..
 • JIMENEZ, CARLOS (2016). Clientes globales. Profit.
 • HERNÁNDEZ, ALEJANDRO (2014). Vender es fàcil, si se sabe cómo. Alienta.
 • PERA, LEONARD (2014). Social Commerce: 100 Consejos para Vender en Internet. Algón Editores.
 • ASH, TIM / PAGE, RICH / GINTY, MAURA (2012). Landing Page Optimization: The Definitive Guide to Testing and Tuning for Conver. Sybex.
 • MACIÁ, FERNANDO / GOSENDE, JAVIER (2013). Posicionamiento SEO en buscadores. Anaya Multimedia.
 • DEL SANTO, OSCAR / ÁLVAREZ, DANIEL (2013). Marketing de Atracción 2.0. Cómo conseguir tus objetivos online con el mínimo pr. ebook.
 • SCHMARZO, BILL (2014). BIG DATA, EL PODER DE LOS DATOS. Anaya.
 • El rincon de Marketing. Recuperat , a http://www.elrincondemarketing.es/40-libros-gratuitos-sobre-social-media/
 • Web Positer. Recuperat , a http://www.webpositer.com/market/ebook-profesionales-digitales/
 • Wetcom. Recuperat , a http://www.wetcom.com/content/libros-sobre-big-data/
 • Blog de l'eina SISTRIX. Recuperat , a https://www.sistrix.es/blog/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi de casos d’estudi i exercicis pràctics de caràcter individual. Al llarg del curs els estudiants hauran de realitzar tres exercicis pràctics de carácter individual que representaran el 25% de la nota en avaluació continuada.

25
Elaboració del treball final de l'assignatura (TFA) Al llarg del curs els estudiants hauran de desenvolupar en grups el treball final de l'assignatura (TFA). Des de la primera sessió ja es lliura als alumnes l'índex del treball. Durant tot el semestre, hauran de coordinar-se per acabar presentant i exposant el treball en la darrera sessió abans de la convocatòria ordinària. 35
Prova d’avaluació final La prova d'avaluació representa el 40% de la nota en avaluació continuada 40

Qualificació

L’avaluació es portarà a terme de forma contínua gràcies a l’elaboració de treballs individuals i en grup, i que fa referència als exercicis realitzats a classe (25%), als quals que se’ls hi ha de sumar un 35% corresponent al treball de grup principal, també anomenat treball final de la assignatura. Aquesta avaluació s’executarà en un mínim de tres pràctiques avaluables que seran plantejades i treballades parcialment o totalment a classe.

D’altra banda, en quan a l’avaluació no continuada, consta d’una prova d’avaluació final, que es portarà a terme en hores de classe, i que tindrà un 40% del valor de la nota global, en la que s’haurà d’obtenir un mínim de quatre (4) dels deu punts possibles de per poder fer mitjana amb les notes dels exercicis i activitats realitzats en grup. Aquesta es portarà a terme en la convocatòria d’exàmens, que s’iniciaran a partir del 22 de maig de 2019.

Si l’estudiant suspengués l’assignatura, hauria de realitzar una prova de recuperació que es realitzaria durant la convocatòria extraordinària (a partir del 13 de juny de 2019).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Donat que l’assignatura té una caràcter pràctic bastant marcat, es recomana assistir a classe, no només per l’aprenentatge que això suposa sinó també perquè assistint a les hores de classe i realitzant el treball final de la assignatura, l’alumne/a té l’opció de realitzar les activitats que suposen un 60% del valor total de la nota de l’assignatura.

Tots els conceptes tractats a l’assignatura INVESTIGACIÓ DE MERCATS A INTERNET son basics per treballar en el sector del Marketing Digital. Les marques busquen resposta a tota la informació que acumulen. La interpretació d’aquestes condicionarà l’efectivitat de les campanyes posteriors.

Els grups de treball que formin els alumnes han de ser sòlids i compromesos. En cas de que sorgeixi algun imprevist hauran de saber reorganitzar-se les tasques perquè no afecti en la qualitat del treball i respecti els timmings d’entrega.