Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
En estudis epidemiològics i investigació en models animals s'ha demostrat que la desregulació del rellotge circadiari – per exemple a causa del treball per torns o el desfasament horari – augmenta el risc a patir malalties, incloent càncer, malalties metabòliques i neurodegeneració. Per a restablir el ritme circadiari, caldria desenvolupar enfocs farmacològics, tecnològics i sociopolítics, a nivell d'educació, prevenció i establiment d'horaris de treball personalitzats.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARCEL VERGES AIGUAVIVA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
  • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
  • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
  • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
  • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació.
  • Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la recerca.
  • Garantir el coneixement adequat de la llengua anglesa, tant oral com escrita, tenint en compte les especificitats del registre mèdic per a poder comunicar-se eficaçment a la comunitat internacional científica i professional.

Continguts

1. Chronobiology – biological rhythms, the circadian rhythm, entrainment of the biological clock, light and other zeitgebers, circadian rhythms and metabolism

2. Anatomy and physiology of the circadian system – the suprachiasmatic nucleus, central and peripheral circadian oscillators, the pineal gland, regulation of melatonin secretion, functions of melatonin

3. Clock and clock-controlled genes – daily rhythmic expression, transcription-translation feedback loops (TTFLs), generation and regulation of circadian rhythms

4. Chronotype – types of chronotype, actigraphy and measure of circadian rhythms

5. Sleep Physiology – sleep disorders due to alterations of the circadian rhythm, Light at Night, circadian clock misalignment, shift work and jet lag

6. Chronodisruption – circadian rhythm misalignment, predisposition to pathologies

7. Chronotherapy – circadian realignment, effects on drug pharmacodynamics and pharmacokinetics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 20 67 87
Classes participatives 6 8 14
Elaboració de treballs 2 6 8
Exposició dels estudiants 2 6 8
Seminaris 4 4 8
Total 34 91 125

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PBL 1 See: "PBL assessment" 0
PBL 2 See: "PBL assessment" 0
PBL 3 See: "PBL assessment" 0
PBL assessment The score in the evaluation sheet (officially designed by the Medical Education Unit) will be obtained by assessment of the group’s tutor. 50
PBL exam – part 1 This case-based exam must be done individually. The student is expected to provide a brief hypothesis (or potential explanation) to the situation based on the learning objectives achieved throughout the various activities of the module. 25
PBL exam – part 2 This exam must be done individually and consists of a small number of brief questions related to the case seen in part 1. 25

Qualificació

- Evaluation of PBL sessions will be worth 50 % of the total subject grade, proportionally according to the following approved criteria:

. Learning Abilities (25%)
. Communication (25%)
. Responsibility (25%)
. Interpersonal Relationships (25%)

- Evaluation of the PBL exam will be worth the remaining 50 %, as follows:

. Part 1 (50%)
- Clear understanding of the topic and proper usage of knowledge from the learning objectives of the module to provide the potential explanation of the situation; evaluation guidelines will vary for each exam (90%)
- Organization of the text, clear style and language (10%)

. Part 2 (50%)
- Adequate, specific and unambiguous answer to the questions on the exam (90%)
- Organization of the text, clear style and language (10%)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
- Minimum Requirement:

. Students must submit at least 80% by weight of the components of the course's summative assessment

. PBL sessions cannot be retaken; qualification in these must be at least 50/100.