Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Rudolph Wirchow i Frederick Engels van assenyalar al segle XIX que el capitalisme en si pot minar la salut. Segons l'OMS els determinants socials de la salut són les condicions en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen. Aquestes circumstàncies estan determinades per la distribució dels diners, el poder i els recursos en els plans mundial, nacional i local. D'altra banda els determinants estructurals de la salut es consideren com les condicions relacionades amb tenir un control real sobre els recursos que són fonamentals per a la salut i el benestar, no només simplement l'accés a aquests recursos sinó també el control i la propietat sobre aquests recursos . Tenint en compte que la biomedicina moderna sol ser reticent a reflexionar sobre qüestions socials, aquesta optativa pretén introduir el concepte de medicina social, la desigualtat social, el benestar i les causes eco-socials de la malaltia. L'objectiu serà el de superar les limitacions de les visions positivistes i reduccionistes comuns a la medicina clínica tradicional i a la salut pública.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GUILLERMO JAVIER PEREZ GONZALEZ  / FABIANA SILVIA SCORNIK GERZENSTEIN
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació.
 • Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la recerca.
 • Garantir el coneixement adequat de la llengua anglesa, tant oral com escrita, tenint en compte les especificitats del registre mèdic per a poder comunicar-se eficaçment a la comunitat internacional científica i professional.

Continguts

1. To discuss the concepts of use value and exchange value

2. To analyze the social division of labor

3. To evaluate the theory of alienation in capitalism

4. To analyze social class divisions in society

5. To understand how health varies systematically according to social, economic and political factors

6. To differentiate the divergent theories of Lifestyle Medicine vs. Social Medicine

7. To contrast theories for recurring economic crisis

8. To trace out the pathways and connections between social conditions and physiology

9. To recognize the relationship between social inequality and stress

10. To investigate the ideological components that help perpetuate social inequality

11. To discuss how health is affected by dominant political discourses and social and economic policies

12. To analyze the consequences of commodification of health care

13. To review the ecosocial perspective in health inequities

14. To investigate through examples the beneficiaries of social inequalities in public health

15. To analyze the correlation between profiteers and ideologues of social inequality at different organizational levels of the health care system

16. To discuss the need of training physicians in social sciences

17. To identify our own social prejudices regarding inequality and health

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 2 0 2
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 18 66 84
Classes expositives 6 0 6
Exposició dels estudiants 6 25 31
Visionat/audició de documents 2 0 2
Total 34 91 125

Bibliografia

 • Alliance for People’s Health. Recuperat , a http://aphvan.wordpress.com/our-strategy-for-change/resources-for-learning/
 • Social Medicine (2006). Bronx, New York, 10461: Department of Family and Social Medicine,Albert Einstein College of Medicine. Recuperat, a http://www.socialmedicine.info/index.php/socialmedicine/index
 • World Health Organization. Social determinants of health. Recuperat , a http://www.who.int/social_determinants/en/
 • Marx, Karl (1967 ). Capital : a critique of political economy . New York: International Publs.. Catàleg
 • Dorling, Daniel (cop. 2011 ). Injustice : why social inequality persists . Bristol: Policy. Catàleg
 • Krieger, Nancy (cop. 2011 ). Epidemiology and the people's health : theory and context. New York: Oxford University Press. Catàleg
 • O'Campo, Patricia (cop. 2012 ). Rethinking social epidemiology : towards a science of change . New York: Springer. Catàleg
 • Wilkinson, Richard H (2010 ). The spirit level : why equality is better for everyone . London: Penguin. Catàleg
 • Navarro, Vicenç (cop. 2007 ). Neoliberalism, globalization, and inequalities : consequences for health and quality of life . Amityville, N.Y.: Baywookd. Catàleg
 • Navarro, Vicenç (cop. 2004 ). Political and economic determinants of population health and well-being : controversies and developments . Amityville, N.Y.: Baywood Pub. Co.. Catàleg
 • Marmot, Michael (1999 ). Social determinants of health . New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Marmot, Michael (cop. 2004 ). The Status syndrome : how your social standing directly affects our health and longevity . New York: Henry Holt. Catàleg
 • Berkman, Lisa F. (2000 ). Social epidemiology . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Harvey, David. Seventeen contradictions and the end of capitalism . . Catàleg
 • Yasko, Guy (2012 ). Capital in manga! . Ottawa: Red Quill Books. Catàleg
 • Piketty, Thomas (2014 ). Capital in the twenty-first century . Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press. Catàleg
 • Lewontin, Richard (cop. 2007 ). Biology under the influence : dialectical essays on ecology, agriculture, and health . New York: Monthly Review Press. Catàleg
 • Lewontin, Richard C (1992 ). Biology as ideology : the doctrine of DNA . New York: HarperPerennial. Catàleg
 • Rose, Hilary (2012 ). Genes, cells and brains : the Promethean promises of the new biology . London: Verso. Catàleg
 • Oakes, Michael J. (cop. 2006 ). Methods in social epidemiology . San Francisco: Jossey-Bass. Catàleg
 • Eckersley, Richard (2001 ). The Social origins of health and well-being . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Mahoney, Carolyn (2015 ). Health, food and social inequality : critical perspectives on the supply and marketing of food . New York [etc.]: Routledge. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PBL tutorial evaluation Learning abilities 25%
Communication 25%
Resposability 25%
Interpersonal Relationship 25%
50
Oral presentation and written essay Structure of the presentation;
Flow;
Clarity of expression;
Conciseness
50

Qualificació

PBL Tutorial Evaluation (50/100):
Learning Abilities (25%)
Communication (25%)
Responsibility (25%)
Interpersonal Relationships (25%)


Collaborative essay (50/100)
An integral grading Pass/Fail system will be used considering the following aspects:
Analysis of social and structural determinants of health -the ability to identify and discuss health and disease issues in a political, economic and social context-
Team work - the ability to unify a collaborative piece of work -
Flow - the ability to connect concepts without disruptive transitions -
Clarity of expression - the ability to organize and present your work clearly -
Conciseness - information given briefly but comprehensively and free of redundancy -
Literature use - the ability to work with varied sources-
Oral presentation -ability to orally communicate the results and address questions-

Numerical conversion will be presented in class

The PBL tutorials can not be re-taken.
The collaborative essay can be re-taken.

Due to School´s current policies, in the case of re-taking the collaborative essay, the qualification for this cannot be higher than 50% of the maximum qualification. In case that the re-taken essay is passed, this qualification will be averaged with the qualifications obtained in the PBL tutorial evaluation.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Not attending the PBL Tutorials

Observacions

Considering that modern biomedicine is usually reluctant to ponder social issues and concerned mostly with hard biology; this elective is intended to introduce the students to the concept of social medicine, social inequality and well-being, and the eco-social causes of disease. The goal will be to overcome the limitations of the positivistic and reductionist approaches common to both traditional clinical medicine and public health.