Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'objectiu principal d´aquesta assignatura és donar una visió general del problema de la fam i la desnutrició en els països emergents: per què passa, a qui afecta, com es pot solucionar i quines persones o institucions intervenen en el procés de crear i implementar ajudes apropiades per solucionar la situació actual. Per assolir aquest objectiu, s'estudien i es discuteixen el següents temes: • Epidemiologia de la desnutrició • Causes i conseqüències de la desnutrició • Mètodes de cribatge i de tractament de la desnutrició • Paper del govern i diferents institucions en la prevenció i el tractament de la desnutrició • Possibles solucions per eradicar la desnutrició en el món
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SARA PAGANS LISTA  / GUILLERMO JAVIER PEREZ GONZALEZ  / FABIANA SILVIA SCORNIK GERZENSTEIN
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació.
 • Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la recerca.
 • Garantir el coneixement adequat de la llengua anglesa, tant oral com escrita, tenint en compte les especificitats del registre mèdic per a poder comunicar-se eficaçment a la comunitat internacional científica i professional.

Continguts

1. Study of main nutritional deficiencies uncommon in our environment but of common occurrence in emerging countries.

2. Role of international organizations, Governmental organizations, civil society organizations and any other type of organization/association in the management of hunger and malnutrition.

3. Study and discussion of the causes and consequences of malnutrition in emerging countries.

4. Study and discussion about how to eradicate hunger and malnutrition in emerging countries.

5. Medical terms in English related to nutrition.

6. Seminars about issues related to the subject of malnutrition in developing countries given by professionals that have had an experience in any of the emerging countries studied.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 18 62 80
Classes expositives 4 2 6
Classes participatives 4 0 4
Elaboració de treballs 8 16 24
Prova d'avaluació 4 5 9
Tutories 1 1 2
Total 39 86 125

Bibliografia

 • More specific bibliography will be provided in due course on the moodle website (2016). Recuperat , a http://moodle2.udg.edu/
 • Richard D. Semba, Martin W. Bloem (2008). Nutrition and health in developing countries ( 2nd ed). Totowa, NJ : Humana Press. Catàleg
 • The State of Food Insecuriy in the World. FAO. Catàleg
 • American Dietetic Association (2013). Nutrition Security in Developing Nations: Sustainable food, Water and Health.. Journal of the American Dietetic Association, 113(00), 581-595
 • Guidelines for the Management of the Severely Malnourished in Yemen (2008). Republic of Yemem-Ministry of Public health and population.
 • A Life free of hunger. Save the children Fund.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Written report and oral presentation Written report and oral presentations by groups of 3 or 4 students.
Evaluation criteria:
Content, structure and scientific quality of the report (70%)
Conciseness and legibility (15%)
Clarity of expression, attitude, ability to answer questions (15%)
40
PBL tutorial evaluation PBL sessions evaluation will account for 40% of the module evaluation. Evaluation criteria:
Responsibility (25%)
Learning abilities (25%)
Communication (25%)
Interpersonal relationships (25%)
40
PBL exam In the first part of the exam, the students will have to describe and analyze the topic that they will use for the written report. In the second part, they will be asked medical questions related to the topic.
Qualification of the PBL exam is as follows: PBL exam, Part 1 (50%); PBL exam, Part 2 (50%).
20

Qualificació

• Evaluation has three parts (1. PBL sessions; 2. Written report and oral presentation; 3. PBL exam) and each one must be passed independently. Additionally, extra points may be obtained during the attendance of non-PBL activities.

• PBL sessions cannot be re-taken and a qualification below 50/100 means that the course is not passed.

• The written report can be resubmitted only once after the oral presentation. However, the qualification cannot be higher than 50% of the maximum qualification.

• The PBL exam can be re-taken if the average qualification of Part 1 and Part 2 of the exam is below 50/100. However, the qualification cannot be higher than 50% of the maximum qualification.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Not attending PBL sessions because of a non justified reason.
Not attending evaluation activities