Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
El treball de final de grau comporta la realització, per part de l’estudiant, d'unes pràctiques professionals i d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament de medicina.
Crèdits ECTS:
18

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
XAVIER ALDEGUER MANTE  / LUIS MIGUEL ALONSO RUANO  / OMAR AITOR ANDRES NAVARRO  / MARIA ROSA ARCEGA SAINZ  / OLGA BELCHI GUILLAMON  / PERE BOADAS VAELLO  / ANA CRISTINA BORRELL MOLINS  / RAMON BRUGADA TERRADELLAS  / JOAN MARIA BRUNET VIDAL  / MARIA DOLORES CAPELLA HEREU  / OLGA CARMONA CODINA  / MARIA CARME CARRION RIBAS  / JOSEP MARIA CASADESUS VALBI  / XAVIER CASTELLS CERVELLO  / ANTONI CASTRO GUARDIOLA  / ROSA COLL JORDA  / GLORIA DARGALLO CARBONELL  / PERE DE MANUEL-RIMBAU MUÑOZ  / MARIA DE LAS MERCEDES FERNANDEZ BALSELLS  / JOSE MANUEL FERNANDEZ-REAL LEMOS  / DAVID GALLARDO GIRALT  / JOSE GARRE OLMO  / JORDI GIRONES VILA  / MARIA ÀNGELS GISPERT AMETLLER  / ARMANDO JESUS GRAU MARTIN  / MARIA CARME JOLY TORTA  / ABEL LOPEZ BERMEJO  / RAFAEL MARCOS GRAGERA  / LUIS MAYOL CANALS  / ELISABET MERINO MESA  / ANA MILLAN ALVAREZ  / ISABEL MITJA PAU  / FERNANDO MONTERO MUÑOZ  / RAMON ORRIOLS MARTINEZ  / SARA PAGANS LISTA  / SALVADOR PEDRAZA GUTIERREZ  / VIRGINIA PIÑOL SANCHEZ  / RUT PORTA BALANYA  / ANNA PRESAS PORCELL  / MARIA TERESA PUIG MIQUEL  / MIGUEL QUESADA SABATE  / LLUIS RAMIO TORRENTA  / RAFAEL SANTIAGO RAMOS BLANES  / WIFREDO RICART ENGEL  / RENE ROBERTO ROBLES CEDEÑO  / MARIA MAR RODRIGUEZ ALVAREZ  / JOSE MARIA RONCERO VIDAL  / JORDI RUBIÓ CASADEVALL  / MIGUEL SALA GOMEZ  / IGNACIO SAMBOLA CABRER  / MARIO JOSE SANCHEZ FERNANDEZ  / FABIANA SILVIA SCORNIK GERZENSTEIN  / JOAQUIN SERENA LEAL  / DOMENEC SERRANO SARBOSA  / YOLANDA SILVA BLAS  / MARIA TAPIA GARCIA  / JUAN TARRUS DE VEHI  / MIKEL TERCEÑO IZAGA  / MARC TOBED SECALL  / SARA TORRENT BOSCH  / TERESA MARIA TORRENT SOLANS  / JUAN CARLOS TRULLAS VILA  / CECILE VAN EENDENBURG  / ESTER VILA CAMPS  / JOAN CARLES VILANOVA BUSQUETS  / FRANCESC XAVIER XIFRO COLLSAMATA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
XAVIER ALDEGUER MANTE  / LUIS MIGUEL ALONSO RUANO  / OMAR AITOR ANDRES NAVARRO  / MARIA ROSA ARCEGA SAINZ  / OLGA BELCHI GUILLAMON  / PERE BOADAS VAELLO  / ANA CRISTINA BORRELL MOLINS  / RAMON BRUGADA TERRADELLAS  / JOAN MARIA BRUNET VIDAL  / MARIA DOLORES CAPELLA HEREU  / OLGA CARMONA CODINA  / MARIA CARME CARRION RIBAS  / JOSEP MARIA CASADESUS VALBI  / XAVIER CASTELLS CERVELLO  / ANTONI CASTRO GUARDIOLA  / ROSA COLL JORDA  / GLORIA DARGALLO CARBONELL  / PERE DE MANUEL-RIMBAU MUÑOZ  / MARIA DE LAS MERCEDES FERNANDEZ BALSELLS  / JOSE MANUEL FERNANDEZ-REAL LEMOS  / DAVID GALLARDO GIRALT  / JOSE GARRE OLMO  / JORDI GIRONES VILA  / MARIA ÀNGELS GISPERT AMETLLER  / ARMANDO JESUS GRAU MARTIN  / MARIA CARME JOLY TORTA  / ABEL LOPEZ BERMEJO  / RAFAEL MARCOS GRAGERA  / LUIS MAYOL CANALS  / ELISABET MERINO MESA  / ANA MILLAN ALVAREZ  / ISABEL MITJA PAU  / FERNANDO MONTERO MUÑOZ  / RAMON ORRIOLS MARTINEZ  / SARA PAGANS LISTA  / SALVADOR PEDRAZA GUTIERREZ  / VIRGINIA PIÑOL SANCHEZ  / RUT PORTA BALANYA  / ANNA PRESAS PORCELL  / MARIA TERESA PUIG MIQUEL  / MIGUEL QUESADA SABATE  / LLUIS RAMIO TORRENTA  / RAFAEL SANTIAGO RAMOS BLANES  / WIFREDO RICART ENGEL  / RENE ROBERTO ROBLES CEDEÑO  / MARIA MAR RODRIGUEZ ALVAREZ  / JOSE MARIA RONCERO VIDAL  / JORDI RUBIÓ CASADEVALL  / MIGUEL SALA GOMEZ  / IGNACIO SAMBOLA CABRER  / MARIO JOSE SANCHEZ FERNANDEZ  / FABIANA SILVIA SCORNIK GERZENSTEIN  / JOAQUIN SERENA LEAL  / DOMENEC SERRANO SARBOSA  / YOLANDA SILVA BLAS  / MARIA TAPIA GARCIA  / JUAN TARRUS DE VEHI  / MIKEL TERCEÑO IZAGA  / MARC TOBED SECALL  / SARA TORRENT BOSCH  / TERESA MARIA TORRENT SOLANS  / JUAN CARLOS TRULLAS VILA  / CECILE VAN EENDENBURG  / ESTER VILA CAMPS  / JOAN CARLES VILANOVA BUSQUETS  / FRANCESC XAVIER XIFRO COLLSAMATA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, fent especial atenció a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per a la qualitat.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per a dirigir-se amb eficiència i empatia als pacients, als familiars, mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la recerca.
 • Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i la cura de les malalties.
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.
 • Garantir el coneixement adequat de la llengua anglesa, tant oral com escrita, tenint en compte les especificitats del registre mèdic per a poder comunicar-se eficaçment a la comunitat internacional científica i professional.

Continguts

1. Pràctiques professionals, en forma de rotatori clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials.

2. Treball final de grau: presentació d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament de medicina. Implica la presentació de un informe científic per escrit i una exposició i defensa oral en públic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 4 4 8
Anàlisi / estudi de casos 0 2 2
Classes expositives 20 20 40
Classes pràctiques 10 10 20
Elaboració de treballs 0 120 120
Pràctiques en empreses / institucions 130 130 260
Total 164 286 450

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques en el centre mèdic per a dur a terme el Treball Final de Grau (durant 11 setmanes) S'avaluen la responsabilitat de l'alumne, les seves habilitats d'aprenentatge i comunicació i també les relacions interpersonals amb la resta del grup en el decurs de les pràctiques. 20
Presentació i defensa del TFG S'avaluen el contingut i presentació del treball, la seva estructura, correcció i qualitat científica. també s'avalua la seva capacitat de comunicar el treball científic i la seva capacitat de defensa dels arguments científics. 80

Qualificació

- El tutor de l'estudiant haurà de donar conformitat prèvia al TFG elaborat per l'estudiant. Sense aquesta conformitat l'alumne no podrà defensar-lo davant del tribunal.

- L'alumne exposarà i defensarà oralment en un acte públic els resultats de la memòria del seu TFG. L'exposició la realitzarà en llengua anglesa davant d'un tribunal avaluador.

- La qualificació final del TFG s'obtindrà ponderant en un 20% la valoració atorgada pel tutor (sobre l'estada de l'estudiant en el centre mèdic) i en un 80% la valoració del tribunal del TFG.

- Els alumnes que llur TFG sigui el resultat d’una estada en un centre l’estranger en el marc del programa ERASMUS, rebran la qualificació que se’ls hagi atorgat en el centre estranger sempre que el procés d’avaluació aplicat sigui homologable al que s'aplica a la resta d’alumnes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
- Es qualificara com a "no presentat" només en el supòsit que l'estudiant no rebés la conformitat del seu tutor del TFG elaborat o que, en cas de tenir-la, no procedís a la defensa efectiva del TFG davant del tribunal avaluador.