Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
En funció de les necessitats detectades s'organitzarà un seminari monogràfic sobre un tema vinculat sempre a la publicitat, bé per aprofundir en algun aspecte del temari de les assignatures obligatòries, bé per oferir una certa continuïtat curricular amb alguna matèria també obligatòria.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Competències

  • CG.3. Treballar en equip manifestant capacitat per assolir el rol que es demana en cada context desenvolupant vincles que potenciïn la cooperació.
  • CE.3. Descriure els principals components estructurals de tots els sectors implicats en la comunicació publicitària i en les relacions públiques.

Continguts

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

    Avaluació i qualificació

    Activitats d'avaluació:

    Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    Qualificació